Cyfrowy urząd - cyfrowi mieszkańcy-Wydział Informatyki

Wnioskodawca: Pan Piotr Pęcherski
W ramach projektu „Cyfrowy urząd - cyfrowi mieszkańcy” Konińskiego Budżetu Obywatelskiego:

    przeprowadzono szkolenia dla pracowników urzędu:
    17 i 18 lutego całodzienne "Szkolenie z zakresu ePUAP oraz doręczania pism drogą elektroniczną" dla dwóch grup pracowników (ok. 40 osób w grupie)
    26 października całodzienne szkolenie "Elektroniczna dokumentacja w urzędzie" dla grupy 35 pracowników
    przeprowadzono szkolenia dla mieszkańców Konina z zakresu ePUAP oraz dokumentów elektronicznych w dniach 5 i 19 października 2016 r.
    wykonano 10 formularzy elektronicznych na platformę ePUAP zgodnie z umową z dnia 11 kwietnia 2016 roku, numer umowy: 15/IN/2016 - 10423:

Czytaj więcej...

WIELKI POWRÓT TULIPANÓW NA DWORCOWĄ

Wnioskodawca: Pan Jarosław Koźlarek
W październiku bieżącego roku zostało zrealizowane zadanie wykonane w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego z 2015 r. -  Nasadzenia tulipanów w pasie rozdziału ul. Dworcowej. Szacowany koszt we wniosku do KBO wynosił: 29 999,00 zł (brutto).

Poniesione całkowite koszty to: 29 539,78 zł brutto.

 

KONIN LUBI KSIĄŻKI

Zadanie „Konin lubi książki” zrealizowane było przez MBP w Koninie.
Zakładany koszt zadania to: 29 900,00 zł – wnioskodawca Pani Monika Kosińska.

Więcej o projekcie

 

HOTEL DLA OWADÓW

Wnioskodawca: Pan Henryk Szczepankiewicz.

Montaż hotelu dla owadów wraz z tablicą informacyjną  na terenie parku im. F. Chopina.
Hotel przeznaczony dla owadów zapylających (pszczoły murarki), które są gatunkiem ginącym, a także montaż tablicy informacyjnej, która  zawiera informacje edukacyjne na temat owadów i  "hotelu".

- całkowity koszt realizacji zadania 1 000,00- zł (brutto)
- termin zakończenia prac 18.04.2016r.

Unowocześnienie pomieszczenia biblioteki oraz bibliotecznych narzędzi informacyjnych, wyposażenie w nowoczesny księgozbiór atrakcyjny dla uczniów oraz środowiska lokalnego

Wnioskodawca: Pan Arkadiusz Biskupski

14 września 2016 r. odbyło się uroczyste otwarcie biblioteki po remoncie w SP nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie z udziałem władz miasta Konina.
Zmodernizowanie biblioteki przyczyniło się do uczynienia jej miejscem przyjaznym dla czytelników. Zakup najpoczytniejszych książek dla dzieci i dorosłych, głównie współczesnych autorów, wartościowych pod względem treściowym, wpłynęło znacząco na podniesienie poziomu czytelnictwa. Niemniej ważna od  księgozbioru jest atrakcyjność pomieszczenia biblioteki. W tym zakresie wyremontowano lokal biblioteki oraz zakupiono nowe, lekkie regały biblioteczne, zapewniające wolny dostęp do księgozbioru. Stworzone zostały również dwa stanowiska komputerowe z dostępem do internetu i stanowiące szkolne ICIM.

Czytaj więcej...