BUDKI LĘGOWE DLA PTAKÓW I NIETOPERZY

Wniosek KBO złożony przez Pana Henryka Szczepankiewicza.
Montaż budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy w ilości 100 szt. na terenach zieleni miejskiej.
Budki lęgowe wykonane z drewna i zamontowane na drzewach  w lesie komunalnym, parkach miejskich, zadrzewionych skwerach w Koninie tj:

    las komunalny                    - 20 szt.
    park im. F. Chopina            - 20 szt.
    park 700-lecia                     - 20 szt.
    park Pływalnia                    - 20 szt.
    skwer przy Galerii Paderewskiego  - 20 szt.


Całkowity koszt  realizacji zadania  7 740,00- zł (brutto)
Termin zakończenia prac  18.04.2016r.

PLAC DO ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH I SIŁOWYCH (STREET WORKOUT PARK)

Wnioskodawca Pan Mariusz Ratajski.
Wniosek zakładał stworzenie placu do ćwiczeń gimnastycznych i siłowych na świeżym powietrzu. Jest to ogólnodostępne miejsce do ćwiczeń dla wszystkich lubiących aktywny styl życia.
Zadanie zrealizowane było przez MOSiR w Koninie. Zakładany koszt to: 29.600,00 zł.
Koszt poniesiony to: 15.608,70 zł.
Plac do ćwiczeń oddano do użytku 13.04.2016 roku.

ZAKUP KSIĄŻKI MÓWIONEJ DLA MBP-50 SZTUK

Wnioskodawca- Pani Olga Żaryn
Idea zakupu książek mówionych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej jako forma kontaktu z literaturą dla osób słabo widzących, niewidomych i starszych.
W ramach zadania zakupiono większą niż planowano we wniosku ilość audiobooków (91 sztuk).
Zadanie zrealizowano w lutym 2016r.
Wartość zadania ogółem - plan - 2.000 zł, wykonanie - 1.996,28 zł

PROJEKT NR 7 BEZPIECZNE, AKTYWNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH SEEME NA SKRZYŻOWANIU UL. KOLEJOWEJ I UL. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH OBOK PRZYSTANKÓW MZK

Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego, na wniosek Pani Małgorzaty Wagner, który uzyskał pozytywną rekomendację. Przewidziany we wniosku koszt realizacji zadania to 29 900,00 zł.
W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, skierowanego do trzech firm, wyłoniono Wykonawcę, firmę LUNARO s.c. Michał Ciesielski, Paweł Sawicki. Umowa została zawarta w dniu 23.03.2016 r. Za wykonanie przedmiotu umowy tzn. „Bezpiecznego, aktywnego przejścia dla pieszych SeeMe na skrzyżowaniu ul. Kolejowej i ul. Powstańców Styczniowych obok przystanków MZK” ustalono wynagrodzenie w kwocie 25 830,00 zł brutto. Umowny termin wykonania- 30.06.2016 r. Odbiór wykonanego przedmiotu umowy nastąpił 16.05.2016 r.

Czytaj więcej...

WYGODNIEJ DO ŻŁOBKA(UL. SOSNOWA)- WYDZIAŁ DROGOWNICTWA

Wnioskodawca: Pan Piotr Pęcherski
Wykonanie bezpiecznego przejścia do żłobka na ul. Sosnowej.
Środki w KBO na ten cel to 5 000.00 zł, koszt wykonania przejścia to 9 480.75 zł.
Termin realizacji projektu: 26.08.2016r.