BUDOWA BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W KONINIE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

Wnioskodawca: Pan Arkadiusz Biskupski

1. Wykonawca robót:
     Zakład Remontowo-Budowlany „DANBUD” Tadeusz Bąkowski  62-540 Kleczew ul. Leśna 61
2. Zakres projektu obejmował :
a) opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę
b) przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane
c) wybór inspektora nadzoru nad realizacją zadania
d) roboty budowlane.

Czytaj więcej...