Konińskie psie sprawy - bezpłatne komplety do sprzątania po psach

psie

W ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego zakupiono komplety do sprzątania po psach w ilości 120 000 szt. W skład kompletu wchodziło: torba z nadrukiem jednokolorowym, czarnym w formacie A5, rękawica foliowa LDPE oraz łopatka wykonana z kartonu 350 g w formie prostokąta w formacie A6. Komplety dostarczono do wskazanych 25 Szkół Podstawowych/Średnich/Wyższych na terenie miasta Konina zgodnie ze wskazanymi adresami przez zamawiającego po ustaleniu z kierownikiem Wydziału Oświaty. Komplety pakowane były po 400 szt. w torby foliowe, każda szkoła otrzymała 12 toreb (4800).

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę ulicy Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową

Pierwotna nazwa zadania, które wygrało w głosowaniu mieszkańców brzmiała „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na przebudowę ul. Przemysłowej wraz ze ścieżką rowerową do Pątnowa”.
Po wyborach KBO podjęto decyzję o zmianie nazwy i zakresu zadania, za zgodą Wnioskodawcy, na „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną droga DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową”.
Zostało przeprowadzone postepowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 27.05.2015 r. i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z ul. Brunatną.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla ul. Przemysłowej miała zaplanowany termin realizacji na koniec 2015 roku. Jednakże w związku z uzgodnieniami, nie udało się dotrzymać tego terminu. Jest to niezależne od Urzędu. Obecnie trwają uzgodnienia, w tym środowiskowe.

Centrum nauki pływania i rehabilitacji wodnej przy Szkole Podstawowej nr 3

Planowany, pierwotny termin zakończenia zadania tj. 14 listopada 2015 r. został przesunięty na 24 listopada 2015 r. Powodem przesunięcia były upały w lipcu i sierpniu br., które uniemożliwiły realizację pełnych prac budowlanych tzw. „mokrych”. Pogoda oraz terminy dostaw poszczególonych komponentów (konstrukcja dachu) spowodowały, terminy uległy kolejnemu przesunięciu. Początkowo zaplanowano, że terminem zakończenia zadania będzie 10 grudnia 2015 r., jednak i ten termin został przesunięty na początek stycznia 2016 r. Aktualnie trwają prace finalizujące inwestycję.
Oczekiwanym terminem zakończenia wszystkich prac jest okres ferii zimowych.

Czytaj więcej...

BOOKCROSSING – Szafa do wymiany książek

Lokalizacja: skwerek przed Konińskim Domem Kultury.
Projekt zakładał umiejscowienie kilku szaf, realia rynkowe (cena) pozwoliły na zamontowanie jednej szafy w zaproponowanej przez Wnioskodawcę kwocie.
Powstała szafa jest odporna na akty wandalizmu i znajduje się w zasięgu monitoringu miejskiego.
Termin realizacji: lipiec 2015 r.

Czytaj więcej...

Licznik długu miasta

Zadanie zostało zrealizowane do końca lutego 2015 r., kiedy licznik długu miasta został zamontowany przed wejściem do głównego budynku Urzędu Miejskiego w Koninie. W trakcie realizacji projektu nie stwierdzono żadnych problemów czy opóźnień.
Wydział Budżetu comiesięcznie uaktualnia kwotę długu przypadającą na mieszkańca.