Rusza KBO 2024!

Rozpoczyna się następna edycja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego! Mieszkańcy Konina, zgodnie z Regulaminem KBO, mogą składać swoje projekty od 1 do 31 marca 2023 roku.

- Wnioski będzie można składać osobiście w budynku Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1 – Biuro Obsługi Interesanta w godzinach od 7:30 do 15:30. Wnioski przesłane pocztą tradycyjną muszą również dotrzeć do urzędu najpóźniej 31 marca do godz. 15:30. 

- Można będzie również (do północy 31 marca) składać wnioski drogą elektroniczną - poprzez eportal.kosit.konin.eu.

Wniosek jest dokumentem w formie papierowej składanym na odpowiednim formularzu (Załącznik nr 1) do Regulaminu „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” dostępnym na stronie www.konin.pl oraz www.kbo.konin.pl (w zakładce „Regulamin KBO/Formularze”) lub dokumentem elektronicznym złożonym przez portal e-Usług Urzędu Miejskiego w Koninie dostępnym pod adresem https://eportal.kosit.konin.eu/Katalog_e_uslug w zakładce „partycypacja społeczna”.

Zgodnie z Uchwałą Nr 481 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2021 roku wnioski dzielimy na:
- małe do wartości 99.999,99 zł,
- duże od wartości 100.000,00 zł do 1.000.000,00 zł.

 Zapraszamy do ich składania!

Infografika promująca składanie wniosków do KBO 2024

Zakończono ostatnie dwa projekty małe KBO 2022

Zakończono ostatnie dwa projekty małe KBO 2022 „OPIEKA NAD KOTAMI WOLNO ŻYJĄCYMI NA TERENIE KONINA” oraz „BEZPŁATNE CZIPOWANIE I KASTRACJA PSÓW DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA KONINA”. Projekty te zostały już rozliczone a o szczegółach z nimi związanymi można zapoznać się w zakładce REALIZACJE 2022 https://tiny.pl/9bgl2

Ukończono trzy projekty KBO 2022

W ramach KBO 2022 Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie zrealizowała trzy projekty tzw. „zadania małe”:
- CZYTAMY Z FILIAMI – NOWE KSIĄŻKI DLA BIBLIOTEK OSIEDLOWYCH.
- Z KSIĄŻKĄ PO DRODZE 4.
- KONIN LUBI KSIĄŻKI 7.
Ze szczegółami projektów można zapoznać się pod linkami https://tiny.pl/9bgl2 na stronie KBO oraz https://tiny.pl/wjkwj na Facebooku.

 

KBO 2023 - do realizacji dołączyło 5 zadań

W głosowaniu na KBO 2023 wybrano 12 zadań, 10 tzw. ”zadań małych” oraz 2 tzw. ”zadania duże".
Szacowany koszt zadań małych to 967 997, 96 zł z planowanego 1 000 000,00 zł.,
pozostała kwota 32 002,04 zł.
Szacowany koszt wybranych zadań dużych to 1 399 000,00 zł z planowanych 2 092 000,00 zł., pozostała kwota 693 000,00 zł.

Zgodnie z decyzją Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2022 roku dodatkowo do realizacji w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok weszły poniższe zadania.

Tzw. „zadania małe”:
- RÓŻOWA SKRZYNECZKA ZE ŚRODKAMI HIGIENICZNYMI DLA UCZENNIC SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH W CELU ZAPOBIEGANIA UBÓSTWU MENSTRUACYJNEMU – 22 800,00 zł.
- RATUJMY KONIŃSKIE JEŻE! BUDKI LĘGOWE DLA JEŻY – 5 000,00 zł.

Tzw. „zadania duże”:
- WYBUDOWANIE NOWEJ STACJI ROWERU MIEJSKIEGO – LASKÓWIEC – 250 000,00 zł.
- ZIELONE DACHY NA PRZYSTANKACH W KONINIE – 250 000,00 zł.
- SAMOOBSŁUGOWA MYJNIA DLA PSÓW – WASH DOG EXPRESS – 132 000,00 zł.

KBO 2022 - projekt duży „DOKOŃCZENIE NADWARCIAŃSKIEJ ŚCIEŻKI REKREACYJNEJ”

W związku z nałożeniem się zadań inwestycyjnych Zarządu Dróg Miejskich w Koninie oraz PWiK Konin sp. z o.o. nastąpiła konieczność przełożenia na rok 2023 prac budowlanych związanych z projektem dużym KBO 2022 „DOKOŃCZENIE NADWARCIAŃSKIEJ ŚCIEŻKI REKREACYJNEJ”.

Zakres inwestycji Zarządu Dróg Miejskich w Koninie koliduje z dojazdem do budowy sieci wodociągowej na odcinku od ul. Łąkowej do przewiertu pod Kanałem Ulgi. W związku z powyższym wskazane jest wykonanie projektu KBO 2022 po zakończeniu prac przez PWiK Konin sp. z o.o., które planowane są na drugi kwartał 2023 roku.