KBO 2023 – głosowanie już we wrześniu!

KBO 2023 - jak głosować?

Przed nami kolejne głosowanie w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy Konina (Polacy i obcokrajowcy), zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie KBO, mogą w bardzo prosty sposób oddać swoje głosy zarówno w głosowaniu internetowym, jaki i tradycyjnie, poprzez udanie się do lokalu wyborczego.

Głosowanie internetowe potrwa od 5 do 18 września 2022 r. do godziny 16.00, kiedy zamknięte zostaną Lokalne Punkty Wyborcze.

Głosowanie tradycyjne odbędzie się w Lokalnych Punktach Wyborczych, w niedzielę - 18 września 2022 r. w godzinach 9.00 – 16.00.
Cztery Lokalne Punkty Wyborcze znajdować się będą w:
nr 1 - Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, ul. 3 Maja 1-3,
nr 2 - Koniński Dom Kultury, pl. Niepodległości 1,
nr 3 - Szkoła Podstawowa nr 9 w Koninie, ul. Fikusowa 8,
nr 4 - Szkoła Podstawowa nr 10 w Koninie, ul. Leopolda Staffa 5.
Instrukcję do głosowania i przycisk do oddania głosu znajdziecie Państwo na stronie internetowej kbo.konin.pl

Mieszkańcy NIEZAMELDOWANI w Koninie, którzy chcą zagłosować na wybrane projekty w ramach KBO mogą zgłosić chęć zagłosowania poprzez wypełnienie właściwego formularza, (który będzie aktywny od 8 sierpnia 2022 r.), znajdującego się pod linkiem https://bip.konin.eu/kbo_glosowanie/dopisywanie_do_listy_glosujacych.php

Do kiedy należy załatwić powyższe?

Terminem ostatecznym jest 26 sierpień 2022 roku.

Dlaczego? - osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg głosowania internetowego muszą mieć czas na wprowadzenie informacji do bazy danych.
Aby zagłosować musimy wejść na stronę bip.konin.eu/kbo_glosowanie.
Infografika mówiąca o sposobie oddania głosu przez Internet zamieszczona jest na kbo.konin.pl.

PAMIĘTAJMY!!!

Dane podane podczas głosowania muszą być dokładnie takie same jak podane do listy głosujących.

baner kbo 22

KBO 2023 także dla ukraińskich koninian / КВО 2023 також для Українських Жителів Конінa

flaga Ukrainy

Dzisiaj na stronie internetowej KBO pojawiła się zakładka dla naszych ukraińskich sąsiadów. Zakładka jest oznaczona flagą narodową Ukrainy, znajduje się w prawym, górnym narożniku ekranu. Zostały tam umieszczone podstawowe dane: historia KBO, podział wniosków, jak i gdzie głosować, wnioski zatwierdzone do głosowania w KBO 2023. Nowa zakładka ma ułatwić wzięcie czynnego udziału w życiu naszej społeczności w ramach KBO mieszkającym w Koninie Ukraińcom.


На сьогодні на інтернет сторінці КВО появилась закладка для українських жителів Коніна. Ця закладка позначена народним прапором України, знаходиться вона в правим верхнім кутку екрану. Там розмістили базові дані: історія КВО, розділ заявок,як і де голосувати і заявки затвердженні до голосування в КВО 2023. Закладки полегшують українським жителям Коніна, прийняття участі в життю громади в рамках КВО проектів.

KBO 2022 - wnioski duże

W Konińskim Budżecie Obywatelskim 2022 wybrano 3 wnioski duże. Przedstawiamy stan realizacji tych projektów:

1. „Głosuj na nowe życie hałd na Zatorzu” – trasy dla rowerzystów (singletrack), trasy dla biegaczy, trasy dla spacerowiczów. Nowe miejsce spotkań. Budowa kilku kilometrów profesjonalnych tras jakich nie ma w całym regionie. Ruszmy hałdy!!!
W dniu 11 marca 2022 r. podpisano umowę z wykonawcą – Stadtraum Polska Sp. z o.o. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci tras rowerowych tzw. single track wraz z trasą spacerowo-biegową. Termin realizacji umowy 11 marzec 2022 r. – 31 lipiec 2022 r.
Koszt projektu trasy - 88 049,01 zł.
Szacowany koszt zadania – 999 000,00 zł.

2. Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej
Kończone są prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowej. Dokumentacja została zaopiniowana pozytywnie przez Koordynatora ds. Dostępności.
Szacowany koszt zadania – 550 000,00 zł.

3. Rozbudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie przy
ul. Gajowej 7a - etap II
Na ww. zadanie w budżecie miasta na 2022 r. zabezpieczono w ramach KBO 1 000 000,00 zł oraz 420 000,00 zł z środków spoza KBO. W dniu 24 marca 2022 r. zatwierdzono projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany, udzielono także pozwolenia na budowę. W dniu 29 kwietnia 2022 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na rozbudowę schroniska, do którego nie przystąpił żaden oferent. Wartość kosztorysowa inwestycji, ustalona przed ogłoszeniem postępowania, wynosiła 2 946 354,44 zł brutto, zgodnie z kosztorysami inwestorskimi sporządzonymi w IV kwartale 2021 r. Z uwagi na brak środków w aktualnym budżecie miasta, podjęte zostaną kroki zmierzające do zabezpieczenia odpowiednich środków w budżecie na rok 2023. Wówczas w IV kwartale br. zostanie powtórzone postępowanie przetargowe.

KBO 2022 duże

KBO 2022 – realizacje wniosków małych cz. 2

Przedstawiamy Państwu drugą część stanu realizacji wniosków małych KBO 2022:

6. Konin lubi książki 7
Projekt zostanie zrealizowany w całości do 30 listopada 2022 r. Na zakup książek zaproszonych pisarek i pisarzy oraz przystosowanie Wypożyczalni Zbiorów Audiowizualnych dla potrzeb osób z niepełnosprawnością lub specjalnymi potrzebami wydatkowano 61 012,51 zł.

7. Czytamy z filiami – nowe książki dla bibliotek osiedlowych
Projekt zostanie zrealizowany w całości do 31 października 2022 r. Na zakup książek i sprzętu multimedialnego wydatkowano 38 532,12 zł.

8. Budowa ścieżki spacerowej nad Jeziorem Zatorze
Realizację projektu ukończono 12 maja 2022 r. Szacowany koszt zadania 99 000,00 zł, koszt realizacji 88 129,50. https://tiny.pl/9bgl2

9. Opieka nad kotami wolno żyjącymi na terenie Konina
Do 15 czerwca 2022 r. w ramach zadania wykonano m.in.:
- zabiegi kastracji u 97 kotów (39 kocurów i 58 kotek) - koszt ok. 18 000 zł,
- wyleczono 45 kotów w tym przeprowadzono 8 zabiegów chirurgicznych - koszt ok. 8 500 zł,
- zaszczepiono 7 kotów - koszt 665 zł,
- zakupiono karmę suchą w ilości 588, mokrą 317 oraz mleko dla kociąt - łącznie koszt ok. 10 300 zł.

10. Bezpłatne czipowanie i kastracja psów dla mieszkańców miasta Konina
Do 15 czerwca 2022 r. w ramach zadania wykonano m.in.:
- zabieg kastracji u 52 psów - koszt ok. 20 750 zł,
- zaczipowano 33 psy - koszt 1 650 zł.

11. Ratujmy wróble. W całej Europie spada populacja wróbli, ptaków bardzo pożytecznych, o czym przekonali się Chińczycy, gdy na wniosek Mao-Tse-Tunga masowo je wytępili. Szybko nastała ekspansja szkodników. Przyczyn spadku ilości wróbli jest wiele. Można temu zaradzić poprzez tworzenie ich ostoi -Nasadzenie dużych grup, urozmaiconych gatunkowo krzewów i drzew o gęstych koronach, najlepiej mających drobne owoce, zwłaszcza w otoczeniu: - łączki z krzaczastymi roślinami owocującymi ziarnami,-konstrukcji umożliwiających bezpieczne gniazdowanie,- z wykorzystaniem zużytych europalet, rur, itp. można z nich utworzyć krajobrazowe akcenty artystyczne.
W dniu 01 czerwca 2022 r. ogłoszono publiczny konkurs ofert na wykonanie pięciu ostoi dla ptaków, budek lęgowych i karmników oraz nasadzenie krzewów. Ostoje dla ptaków mają powstać w rejonie: Amfiteatru ul. Kar. S. Wyszyńskiego 3, Jeziora Zatorze, Parku 700 lecia, starej strzelnicy przy ul. Szpitalnej, parku leśnego przy ul. R. Dmowskiego.

 

KBO 2022 – realizacje wniosków małych, cz. 1

W Konińskim Budżecie Obywatelskim na 2022 wybrano 14 projektów, 11 małych i 3 duże. Przedstawiamy obecny stan realizacji wniosków małych:

1. Ratujące życie automatyczne defibrylatory dla mieszkańców Konina - Zadanie jest na etapie analizy poszczególnych ofert przygotowanych przez firmy biorące udział w publicznym konkursie ofert.

2. Doposażenie w sprzęt sportowy centrum sportowo – rekreacyjnego - W przeprowadzonym zamówieniu publicznym wyłoniono wykonawcę. W dniu 19 maja 2022 podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji zadania - 31 lipiec 2022.

3. Oświetlenie centrum sportowo – rekreacyjnego - W przeprowadzonym zamówieniu publicznym wyłoniono wykonawcę. W dniu 19 maja 2022 podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji zadania - 31 lipiec 2022.

4. E-sportowe mistrzostwa Polski - Na wstępnym etapie realizacji przeprowadzono badanie rynku. Mistrzostwa Polski odbędą się jesienią 2022 r. Przewidywany termin realizacji zadania – listopad br.

5. Z książką po drodze 4 - Projekt zostanie zrealizowany w całości do 30 listopada 2022 r. Całkowity koszt zadania to 99 900,00 zł. Na jego realizacje wydatkowano 37 999,00 zł

2022.06.02 kbo2023