Znamy listę projektów, zatwierdzonych do głosowania w KBO 2025

W dniu 28 czerwca 2024 r. Zespół Kordynująco-Monitorujący KBO przyjął listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2025.

Z 72 zgłoszonych projektów pozytywnie oceniono 53. 19 projektów oceniono negatywnie lub zostały one wycofane przez wnioskodawców.
Do wyboru będziemy mieć 17 dużych i 36 małych pomysłów.
Lista wniosków, ocenionych pozytywnie zostanie umieszczona na stronie KBO w zakładce GŁOSOWANIE

Wnioski 2025

Miejska Komisja Wyborcza KBO 2025

W dniu 20.06.2024 r. Prezydent Miasta Konina Zarządzeniami nr 69/2024, 70/2024, 71/2024 powołał Miejską Komisję Wyborczą KBO 2025. Określił jej tryb i zasady działania oraz wyznaczył cztery lokalne punkty wyborcze:
Nr 1 Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie ul. 3 Maja 1 i 3.
Nr 2 Koniński Dom Kultury w Koninie pl. Niepodległości 1.
Nr 3 Szkoła Podstawowa nr 9 w Koninie ul. Fikusowa 8.
Nr 4 Szkoła Podstawowa nr 11 w Koninie ul. Łężyńska 9.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Konina 

Ile na KBO 2025?

Prezydent Miasta Konina Zarządzeniem nr 39/2024 z dnia 05 kwietnia 2024 roku w sprawie podziału środków finansowych na realizację zadań w ramach „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na rok 2025 ustalił wysokość tych środków.
Jest to kwota 3 424 000,00 zł, która została podzielona na zadania tzw. małe – 1 000 000,00 zł oraz zadania tzw. duże – 2 424 000,00 zł. Kwota ta jest 166 000,00 zł większa od środków finansowych przeznaczono na KBO 2024.

 

kbo2025

KBO 2025 - wpłynęły 72 wnioski

Do KBO 2025 wpłynęły 72 wnioski, 29 dużych (od 100 000,00 do 1 000 000,00 zł) i 43 małe (do 99 999,99 zł). Można się z nimi zapoznawać na naszej stronie w zakładce PROJEKTY, gdzie będą systematycznie dopisywane.
Obecnie trwa proces weryfikacji formalnoprawnej złożonych wniosków, który zakończy się 01 czerwca 2024 r.

Wnioski KBO 2025

Chcesz zmienić Konin?

Minęła już jedna trzecia czasu na składanie wniosków do KBO 2025. Przypominamy, że termin na ich składanie mija 02 kwietnia 2024 r.

Masz pomysł jak zmienić Konin? Złóż wniosek do KBO!

Podkategorie