Różowa skrzyneczka ze środkami higienicznymi dla uczennic szkół podstawowych i ponadpodstawowych w celu zapobiegania ubóstwu menstruacyjnemu

Projekt ukończono w maju 2023 r. Skrzyneczki z środkami higienicznymi dla uczennic zamontowano w dziewiętnastu miejskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Do 15 maja 2023 r. wydano 11 397,21 zł, to jest 49,99 % przewidzianych kosztów zadania. Pozostałe środki finansowe będą wykorzystywane na środki higieniczne do wysokości planu.
Szacowany koszt zadania: 22 800,00 zł.
Koszt realizacji: 11 397,21 zł do 15 maja 2023 r.

Różowa skrzynka z środkami higienicznymi dla kobiet powieszona na ścianie toalety

Skrzynka z środkami higienicznymi dla kobiet powieszona na ścianie toalety