Archiwum

KBO 2020 - projekty realizowane w 2021 roku

KBO 2019 - projekty realizowane w 2020 roku

KBO 2018 - projekty realizowane w 2019 roku


    Regulaminy i formularze
    Zespół Koordynująco-Monitorujący KBO
    Miejska Komisja Wyborcza
    Wnioski przyjęte
    Wnioski odrzucone
    Wyniki głosowania
    Rejestr wniosków przyjętych
    Rejestr wniosków odrzuconych
    Infografika
    Mapa projektów
    Protokół z głosowania nad wnioskami mieszkańców


KBO 2017 - projekty realizowane w 2018 roku


    Regulaminy i formularze
    Zespół Koordynująco-Monitorujący KBO
    Miejska Komisja Wyborcza
    Wnioski
    Wyniki głosowania
    Infografika
    Mapa projektów
    Protokół z głosowania nad wnioskami mieszkańców


KBO 2016 - projekty realizowane w 2017 roku

    Regulaminy i formularze
    Zespół Koordynująco-Monitorujący KBO
    Miejska Komisja Wyborcza
    Wnioski
    Wynki głosowania
    Infografika
    Mapa projektów
    Protokół z głosowania nad wnioskami mieszkańców


KBO 2015 - projekty realizowane w 2016 roku

    Regulaminy i formularze
    Zespół Koordynująco-Monitorujący KBO
    Wnioski
    Wyniki głosowania
    Infografika
    Mapa projektów
    Protokół z głosowania nad wnioskami mieszkańców


KBO 2014 - projekty realizowane w 2015 roku
    Regulaminy i formularze
    Wyniki głosowania
    Protokoły z posiedzeń Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego
    Zarządzenia Prezydenta Miasta Konina dotyczące Budżetu Partcypacyjnego
    Sprawozdania z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Konina w sprawie Konińskiego ....