Kastracja i leczenie kotów wolno żyjących

koty2

W ramach realizacji zadania pn.: ,,Kastracja i leczenie kotów wolno żyjących" w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok, społecznym opiekunom kotów wolno żyjących wydano 5.236 kg karmy, wykonano 75 kastracji kotek i kocurów, wyleczono i poddano zabiegom chirurgicznym 141 kotów wolno żyjących, zaszczepionych zostało 161 kotów.
Koszt realizacji zadania 90.000 zł

Pomoc i opieka nad bezdomnymi zwierzętami

koty

W ramach realizacji zadania pn.: Pomoc i opieka nad bezdomnymi zwierzętami" w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok wyleczono i poddano zabiegom chirurgicznym 144 zwierzęta, wysterylizowano i wykastrowano 18 zwierząt bezdomnych, zaszczepiono 153 bezdomne zwierzęta oraz koty wolno żyjące, zakupiono 1 klatkę do przewożenia dużych zwierząt, 3 transportery oraz klatkę pułapkę do odławiania zwierząt agresywnych. Powstał 1 azyl dla kotów w Gosławicach.
Koszt realizacji zadania 70.000 zł

Projekt „Warsztaty wzmacniające dla kobiet”

Projekt, którego realizatorem było Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet, odbywał się w formie warsztatów przeznaczonych dla 16 uczestniczek, w terminie : 29.11.2019 - 31.12.2019r.
Zadanie podzielone było na cztery segmenty:
- warsztaty z komunikacji konstruktywnej
- warsztaty z WenDo
- warsztaty „Znajdź swój styl”
- warsztaty „Twoja firma”
Realizator, wśród rezultatów projektu, wskazał , że uczestniczki warsztatów zwiększyły swoją wiedzę jak stworzyć atmosferę, w której ludzie będą mieli ochotę na współdziałanie i kooperowanie, jak rozpoznać przyczyny powstawania konfliktów i mechanizmy ich funkcjonowania, nauczyły się rozpoznawania i nazywania silnych reakcji własnych i innych jako sposobu na zmniejszenie napięcia pomiędzy stronami. Uczestniczki warsztatów dowiedziały się jak prowadzić trudne rozmowy w taki sposób by poprawić jakość kontaktu, jak skutecznie obronić się przed atakiem, a także jak wzmocnić swoje „ja” oraz poczucie własnej wartości. Koninianki wzbogaciły ponadto swoją wiedzę o to jak skutecznie stawiać i wyznaczać nieprzekraczalne granice, radzić sobie ze stereotypami, zdobyć spójny, pasujący do osobowości wizerunek zewnętrzny. Otrzymały też wskazówki jak założyć własną firmę i ją wypromować, a także skąd zdobyć środki na rozpoczęcie działalności.
Poniesiony koszt zadania (taki sam jak zakładany z KBO) wyniósł 10 tys. zł.

Projekt „Warsztaty seks w małym mieście”

Termin realizacji zadania 29.11.2019 – 31.12.2019
Warsztaty z dziedziny edukacji seksualnej – zgodnie z założeniem organizatora - skierowane były do 15 koninianek, odbyły się 7 grudnia 2019 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie i trwały 6 godzin. Prowadziła je Joanna Keszka – ekspertka w dziedzinie kobiecej seksualności, edukatora, redaktorka naczelna Barbarella.pl , certyfikowany coach. Realizatorem projektu było Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet. Koszt przeprowadzenia warsztatów (taki sam jak zakładany z KBO) wyniósł 5 tys. zł.
Wśród rezultatów jakie zamierzano osiągnąć, realizując wspomniany projekt, były:
- poruszenie tematyki tabu, stworzenie bezpiecznej i otwartej przestrzeni na ważne rozmowy i informacje na temat seksu do których kobiety na co dzień nie mają dostępu na forum publicznym,
- stworzenie grupy kobiet liderek, które będą potrafiły normalnym językiem rozmawiać o ważnych sprawach kobiet związanych z ciałem, seksualnością i bezpieczeństwem w przestrzeni seksualnej,
- zmniejszenie liczby kobiet cierpiących na depresję z powodu nie radzenia sobie w relacjach intymnych,
- zwiększenie bezpieczeństwa kobiet w przestrzeni seksualnej poprzez przekazanie narzędzi do wyznaczania granic i wskazanie jak mogą być wsparciem dla innych kobiet.

Likwidujemy bariery przy bibliotece

usuniecie barier Filia 7 MBP 2 Copy

Koszt zadania z wniosku KBO: 75 000,00 zł.
W ramach zadania wykonano:
- podjazd dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych oraz przebudowę schodów zewnętrznych. Nawierzchnia podjazdu z kostki betonowej. Na i przy podjeździe i na schodach pasy oznaczeń dla osób z ograniczeniami percepcji wzrokowej, z płytek fakturowych betonowych w kolorze żółtym.
- miejsce postojowe dla samochodu, dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych o naw. z kostki betonowej oraz chodnik do podjazdu z kostki betonowej bezfazowej;
- montaż drzwi zewnętrznych z profili aluminiowych termoizolowanych, wyposażone w 2 zamki patentowe i samozamykacz.
Wykonawcą był: „AX-BUD Inwestycje” Sp. z o.o. Andrzej Górski
Ślesin, ul. Powstańców Wlkp. 17
Roboty były realizowane od 12.11.2019 r. do 17.12.2019 r.
Zakładany koszt z KBO - 75 000 ,00 zł
Całkowity koszt zadania : 75 000,00 zł.