Realizacje 2022

OŚWIETLENIE CENTRUM SPORTOWO – REKREACYJNEGO

Pracę związane z oświetleniem Centrum Sportowo – Rekreacyjnego przy Z. S. im. Mikołaja Kopernika odebrano 08 sierpnia 2022 r. W ramach projektu wykonano: fundamenty lamp, postawiono 8 sztuk słupów z panelem fotowoltaicznym, zamontowano akumulatory żelowe, zainstalowano kontrolery elektroniczne w słupach.
Lampy rozmieszczono wokół bieżni co 25 m. Doświetlają one bieżnie oraz urządzenia do ćwiczeń sportowych.

Szacowany koszt zadania: 99 999,00 zł.
Koszt realizacji: 99 999,00 zł.

Bieżnia oddzielona piłkochwytem od murawy boiska. Przy bieżni stoją dwie lampy z panelem fotowoltaicznym

djęcie nocne. Bieżnia oświetlona lampą. Pod lampą siłownia zewnętrzna.

DOPOSAŻENIE W SPRZĘT SPORTOWY CENTRUM SPORTOWO – REKREACYJNEGO

W dniu 08 sierpnia 2022 r. odebrano prace związane z realizacją projektu KBO - DOPOSAŻENIE W SPRZĘT SPORTOWY CENTRUM SPORTOWO – REKREACYJNEGO - na terenie Z. S. im. M. Kopernika w Koninie.
Prace objęły wykonanie fundamentu z bloczków betonowych oraz montaż zakupionego obiektu kontenerowego. Uzupełniono także kostkę brukową przy kontenerze.
Kontener został wyposażony w regały oraz sprzęt sportowy: bloki startowe, płotki, oszczepy, zestaw kul do pchnięcia, taśmy miarowe, piłki do różnych dyscyplin sportowych, rakiety do tenisa ziemnego, pałeczki sztafetowe, zestaw do unihokeja.

Szacowany koszt zadania: 99 999,00 zł.
Koszt realizacji: 96 801,00 zł.

Kontener ze sprzętem sportowym postawiony przy bieżni boiska. Za nim widoczne budynki szkoły

Budowa ścieżki spacerowej nad Jeziorem Zatorze

W dniu 06.04.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą – SZART Szymon Rąpel, na wykonanie utwardzenia ścieżki spacerowej nad brzegiem Jeziora Zatorze. Termin realizacji umowy 06.04.2022 r. - 12.05.2022 r.

Przedmiot umowy obejmował:
1. Ścieżkę spacerową o nawierzchni utwardzonej materiałem sypkim tzw. pospółką gliniastą o grubości 15 cm, z domieszką tłucznia kamiennego (ostrokrawędzistego) na odcinku wzniesienia ok. 40 m, z obrzeżami chodnikowymi na całej długości (po obu stronach), z których na wzniesieniu ułożono przegrody.
Parametry techniczne ścieżki:
- długość: 400 m,
- szerokość: 1,25 m,
- powierzchna: 500 m².
2. Ławki parkowe (2 szt.) stalowo - drewniane z oparciem i podłokietnikami.
3. Kosze na śmieci z pokrywą (2 szt.), pojemniki metalowe.

Szacowany koszt zadania: 99 000,00 zł.
Koszt realizacji: 88 129,50 zł.

Piaszczysta ścieżka biegnąca między drzewamiPiaszczysta ścieżka miedzy drzewami. Po niej idą dwie osoby