Od 1 do 31 marca składamy wnioski do KBO 2020 !

Przed nami kolejna edycja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy Konina, zgodnie z Regulaminem KBO, mogą składać swoje projekty od 1 do 31 marca 2019 roku do godziny 15:30.

Czytaj więcej...

O regulaminie KBO

46757636 302780390577674 6555746022285377536 nZakończyły się otwarte konsultacje dla mieszkańców w sprawie regulaminu KBO. Dyskusję rozpoczął temat budżetu. Pierwotnie deklarowana kwota to 3 mln zł lub nie mniej niż 0, 5 % budżetu miasta. Podpisem weryfikacyjnym wniosek nadal pozostaje tylko podpis wnioskodawcy. Wśród proponowanych zmian zanotowano: poszerzenie składu komisji koordynująco-monitorującej m.in o mieszkańców, wprowadzenie na stronie www zakładki - niezrealizowane projekty, zmianę polityki informacyjnej, przywrócenie dużych projektów z wykluczeniem wniosków wynikających z zadań miasta, wprowadzenie opisu skróconego wniosku zawierającego max 1000 znaków oraz przeszkolenie urzędników w zakresie weryfikacji wniosków.

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach dotyczących KBO

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994 ze zm.) oraz § 1 i 4 Uchwały Nr 395 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Konina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 poz. 3170)

Prezydent Miasta Konina

przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie na stronie internetowej Miasta Konina oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie oraz stronie kbo.konin.pl projekt uchwały Rady Miasta Konina w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na lata 2020-2024 wraz z załącznikami.

Terminy konsultacji:
• rozpoczęcie otwartych konsultacji dla mieszkańców Konina w dniu 23 października 2018 roku
• zakończenie otwartych konsultacji dla mieszkańców Konina w dniu 23 listopada 2018 roku
Uwagi do projektu uchwały można przesyłać na załączonym formularzu uwag KBO pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , pocztą na adres: Urząd Miejski w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin, z dopiskiem na kopercie „COP – Konsultacje KBO” lub pozostawić w Biurze Obsługi Interesanta z dopiskiem na kopercie „COP -Konsultacje KBO”. W przypadku przesłania uwag drogą pocztową o ważności uwag decyduje data wpływu korespondencji, a nie stempla pocztowego.
Propozycje zmian oznaczono kolorem żółtym. Zapis z uzasadnieniem.

Otwarte spotkanie konsultacyjne zaplanowano na dni:
• 23 października 2018 roku, godzina 18:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 1 i 3, 62-500 Konin
• 23 listopada 2018 roku, godzina 12:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 1 i 3, 62-500 Konin

Załączniki:

1. Projekt uchwały Rady Miasta Konina w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na lata 2020-2024

2. Załącznik do uchwały – Regulamin „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” z załącznikami

3. Formularz uwag KBO

Konsultacje mają charakter opiniodawczy i ich wyniki nie są wiążące dla organów miasta.

 

Do pobrania:

Formularz zgłaszania uwag do projektu
Uchwała - projekt
Uzasadnienie do Uchwały
Regulamin KBO
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4