BUDOWA BULODROMU „KONIŃSKA PETANKA”

Wnioskodawca: Pan Dawid Dębowski.
Budowa boiska (dwóch stanowisk) do gry w boole (gry zręcznościowe typu petanka) na terenie Szkoły Podstawowej nr 3. Petanka jest to gra w kule, równie atrakcyjna dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Boisko do gry zwane bulodromem (15m długości, 4m szerokości), charakteryzuje się równym, twardym podłożem.
Zaplanowany koszt budowy boiska pokrył się z kosztem realizacji zadania i wyniósł 28 000 złotych.
Bulodrom został oddany do użytku w dniu 31 maja br., a dnia 1 czerwca 2016 r. nastąpiło jego oficjalne otwarcie.

Czytaj więcej...

ŁĄKA W NIECCE PRZY UL. BYDGOSKIEJ

Wniosek w ramach KBO złożony przez Panią Aleksandrę Nowak.
Wykonanie podłoża pod łąkę, zerwanie darniny, uzupełnienie terenu pod łąkę czarnoziemem, zasianie różnych rodzajów traw i kwitnących wieloletnich roślin.
Projekt został zrealizowany w pierwszej połowie 2016 roku. Całkowity koszt realizacji zadania: 5000,00 złotych.

POJEMNIKI NA PSIE ODCHODY OSOBNE NIŻ NA ŚMIECI NA TERENIE MIASTA

Wniosek KBO złożony przez Panią Olgę Marcinkowską .
Zakup 50 szt.  koszy ulicznych  (40 l)  KA – 2 ażurowych z wkładem ,  kosze wykonane z blachy ocynkowanej, zamontowane na słupkach z kotwą do zabetonowania w ziemi ( na stałe), kosze z daszkiem (kopuła),  na pokrywie wbudowana popielnica z uchylnym systemem opróżniania,  w tym:

- 25 szt. w/w  koszy koloru zielonego,
- 25 szt. w/w  koszy koloru czerwonego;

Czytaj więcej...

KORT TENISOWY - WYMALOWANIE LINII WYMIAROWEGO KORTU TENISOWEGO I ZAMONTOWANIE W NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ TULEI W KTÓRYCH OSADZONE BYŁYBY SŁUPKI I SIATKA DO TENISA ZIEMNEGO

Wnioskodawca: Pan Tomasz Karczewski
Inwestycję jaką jest kort tenisowy  - stanowiło  wymalowanie linii -odpowiednią farbą  o wymiarach kortu tenisowego, zamontowanie tulei w których są osadzone słupki aluminiowe  na istniejącej już nawierzchni poliuretanowej,  zakup słupków,  kompletnej siatki,  do tenisa ziemnego oraz robocizna.
Kort tenisowy został  oddany do użytku 29.08.2016 r.
Całkowity kosz inwestycji wyniósł 5000 pln.

Czytaj więcej...

ZAKUP SPRZĘTU DO GRY W SZACHY, WARCABY, CHIŃCZYKA NA STOLIKACH NA OTWARTYM POWIETRZU NA SKARPIE POMIĘDZY ULICAMI DWORCOWĄ, ENERGETYKA ORAZ ALEJAMI 1 MAJA.

Wnioskodawca: Pan Przemysław Dudek
W niedzielę, 22 maja 2016 roku uruchomiono kolejny projekt powstały w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego. Otwarte została wypożyczalnia sprzętu do gry w szachy, warcaby i chińczyka, która w dni powszednie działa w Miejskiej Bibliotece Publicznej, a w weekendy w Konińskim Domu Kultury (oczywiście w godzinach pracy tych jednostek). Po przedstawieniu dowodu tożsamości ze zdjęciem i zaakceptowaniu regulaminu wypożyczalni, można bezpłatnie wypożyczyć m.in. pionki, zegary, szachownice itp. Uroczystego otwarcia wypożyczalni przy stołach szachowych, które rok wcześniej – także w ramach KBO – stanęły na skwerze przed Konińskim Domem Kultury dokonali Prezydent Konina Józef Nowicki oraz wnioskodawca projektu KBO – Przemysław Dudek.

Całkowity koszt : 5.572,41 zł.

Czytaj więcej...