SPORTOWY KONIN 2 - ELEKTRONICZNA TABLICA WYNIKÓW NA STADIONIE IM. MARIANA PASKA W STARYM KONINIE PRZY ULICY DMOWSKIEGO

Wnioskodawca: Pan Przemysław Dudek
Realizacja projektu polegała na zakupie i instalacji profesjonalnej elektronicznej tablicy na stadionie piłkarskim przy ul. Dmowskiego, w celu podniesienia standardu wszystkich organizowanych tam imprez, zarówno cyklicznych jak i okazjonalnych.
Tablica została oddana do użytku w dniu 11.03.2016 r.
Szacowany koszt wniosku 29.900,00 zł.
Koszt realizacji wniosku 27.552,00 zł.

Czytaj więcej...

NASADZENIE NOWYCH DRZEW ( NP. KLONY, LIMBY) W MIEJSCE WYCIĘTYCH TOPOLI W CIĄGU ULICY SPÓŁDZIELCÓW, KTÓRE USUNIĘTO PODCZAS BUDOWY NOWEGO CHODNIKA I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

Wnioskodawca: Pan Ryszard Białkowski
W maju 2016 roku zostało zrealizowane zadanie wykonane w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego z 2015 r.
-  Nasadzenie nowych drzew w miejsce wyciętych topoli w ciągu ul. Spółdzielców.  Szacowany koszt we wniosku do KBO wynosił: 29 990,00 zł (brutto) .
Całkowity koszt to: 27 550,80 zł brutto.

Czytaj więcej...

Pomnik Konińskich Żołnierzy Wyklętych - WKSiT

Pomnik Konińskich Żołnierzy Wyklętych stanął w Koninie. Został zrealizowany w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Pomysł zgłosił w 2015 roku mieszkaniec miasta - Dominik Szopa.
Pomnik poświęcony jest żołnierzom batalionu „Pociąg”.
Pomnik w formie prostopadłościanu – kolumny o podstawie prostokąta o bokach 60 i 50 cm, wykonany z obłożonych płytami z czarnego oszlifowanego granitu. Wysokość pomnika  200 cm, szerokość ścian 60 i 40 cm. Na południowej szerszej ścianie pomnika w górnej części
Duży wizerunek polskiego orła wojskowego II RP.
Poniżej wyryty w kamieniu tekst:

Czytaj więcej...

Biegniemy nad Wartę! – 4 kilometrowa ścieżka biegowa i nordic walking wokół wyspy Pociejewo

Wnioskodawca: Pani Monika Grobelna

1. Wykonawca robót:
     Zakład Usługowo-Handlowy „AGROMAX” Piotr Zbyszewski  62-510 Konin Wola Podłężna ul. Sosnowa 13
2. Zakres projektu obejmował :
a) opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie zgody Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zgłoszenie rozpoczęcia prac do Marszałka Województwa Wielkopolskiego i zgłoszenie budowy obiektów lub wykonanie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę,
b) przeprowadzenie zapytania cenowego na roboty budowlane,
c) roboty budowlane.

Czytaj więcej...

KINO PLENEROWE

Wnioskodawca: Pan Waldemar Duczmal
W ramach zadania zakupiono: projektor, obiektyw i ekran pneumatyczny, 2 statywy, 4 kolumny, okablowanie, mikrofon bezprzewodowy, mikser dźwięku, oświetlenie robocze ze statywami, 200 szt. krzeseł, odtwarzacz Blu-Ray, namiot dla obsługi kina, balasty do ekranu.
Zrealizowano w kwietniu 2016 r.
Wykonanie - 89.009,15 zł

Czytaj więcej...