Bezpieczne przejścia dla pieszych - ul. Kolska

Kolska Sz. H. Copy

Bezpieczne przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie.
W ramach zadania wykonano: montaż oznakowania pionowego (znak D-6b) oraz pulsator LED umieszczony nad znakiem D-6b oraz znak T27; ponadto wykonano oznakowanie poziome w formie biało – czerwonych pasów wykonanych w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej masy;
Zakładany koszt z KBO : 99 900,00 zł.
Całkowity koszt zadania : 67 779,23 zł.

Bezpieczne przejście na ul. J. Pawła II

Jana Pawła II

Realizacja bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ulicy Jana Pawła II w pobliżu skrzyżowania z ulicą Portową.  Odpowiedź: W ramach zadania wykonano: montaż oznakowania pionowego (znak D-6) oraz pulsator LED umieszczony nad znakiem D-6; zamontowano aktywne punkty elementów LED – „kocie oczka”; wykonano oznakowanie poziome w formie biało – czerwonych pasów wykonanych w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej masy; wykonano progi akustyczne w formie czerwonych pasów w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej masy; zamontowano system radarowego pomiaru prędkości z wyświetlaczem informującym zbliżający się pojazd o aktualnej prędkości;
Zakładany koszt z KBO : 99 999,00 zł.
Całkowity koszt zadania : 89 180,86 zł.

Bezpieczna Kaliska

KaliskaSolna 2

Bezpieczna Kaliska - aktywne przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic: Kaliskiej i Solnej.W ramach zadania wykonano: montaż oznakowania pionowego (znak D-6b) oraz pulsator LED umieszczony nad znakiem D-6b oraz znaki: D-6; U-5c; C-9; zamontowano aktywne punkty elementów LED – „kocie oczka”; ponadto wykonano oznakowanie poziome w formie biało – czerwonych pasów wykonanych w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej masy; zamontowano azyl z tworzywa sztucznego.

Zakładany koszt z KBO : 99 900,00 zł.
Całkowity koszt zadania : 85 384,65 zł.

Przebudowa i modernizacja łazienki szkolnej

laziena

We wrześniu 2020 r. zakończył się remont łazienki, zrealizowany w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja łazienki szkolnej” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie, sfinansowany ze środków pozyskanych z Konińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Czytaj więcej...

Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy

pump Copy

Zadania KBO z 2019 roku przeniesione do realizacji w 2020 roku z uwagi na problemy z wyborem wykonawcy. Koszt zadania z wniosku KBO: 99 990,00 zł. Zadanie zakończone i odebrane od wykonawcy w dniu 6 października 2020r. 

Czytaj więcej...