Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy

pump Copy

Zadania KBO z 2019 roku przeniesione do realizacji w 2020 roku z uwagi na problemy z wyborem wykonawcy. Koszt zadania z wniosku KBO: 99 990,00 zł. Zadanie zakończone i odebrane od wykonawcy w dniu 6 października 2020r. 

W ramach zadania wykonano tor rowerowo-rolkowy zlokalizowany na terenie Szkoły Podstawowej Nr 8. Tor o nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości ok 7 cm , w formie pętli o wymiarach zewnętrznych u podstawy 12,8 x 29,0 m.
Konstrukcję nośną toru tworzy nasyp budowlany o szerokości u podstawy ok. 2,5-3,5m i szerokości w poziomie korony ok. 2,0m. Konstrukcja nasypu na znacznych pochyleniach od strony zewnętrznej wzmocniono geosiatką. Poszczególne muldy i zakręty toru posiadają odpowiednio wyprofilowaną geometrię, a miejsce zjazdu i wjazdu na tor zostały oznakowane.
Wyposażenie toru rowerowo-rolkowego:
- stojak na rowery 5-cio stanowiskowy ze stali nierdzewnej
- tablica informacyjna z regulaminem korzystania z toru
Wykonawca: „Rad Tracks” Sp. z o.o.
14-200 Iława ul. Jagiellończyka 16
Roboty były realizowane od 13.07.2020 r. do 05.10.2020 r.
Całkowity koszt zadania : 165 000,00 zł.