Budy dla psów

buda1 Copy

W związku z realizacją zadania pn.: ,,Nowe budy dla bezdomnych psiaków w schronisku" w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok zakupiono 70 bud.

Czytaj więcej...

Łódź ratunkowa

lodz osp

W wyniku publicznego konkursu wybrano ofertę złożoną przez firmę Mazuria Krzysztof Zawistowski, 11-214 Galiny 2, na kwotę 67650,00 brutto (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100) jako najkorzystniejszą spośród ofert ważnych, tj. spełniających wymagania i warunki zamawiającego. Kwota zaplanowana na ten cel wynosiła 68 000,00.

Czytaj więcej...

Naukowo – Sensoryczny Park Doświadczeń

park4

Zrealizowano zadanie w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego pn.: Naukowo- Sensoryczny Park Doświadczeń na terenie Przedszkola nr 4 "Biały Konik" na os. Sikorskiego w Starym Koninie- KBO"

Czytaj więcej...

Szafki dla uczniów

20200622 131528 Copy

W czerwcu 2020 r. zrealizowano zadanie w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego pn. Szafki ubraniowe szkolne dla uczniów SP6 Konin.

Czytaj więcej...

Nasadzenia krzewów kwitnących

ATT00046

Zrealizowano zadanie w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego pn.: "Nasadzenia krzewów kwitnących w Koninie".

Czytaj więcej...