Nadwarciańska Ścieżka Rekreacyjna

ogro2

Wyremontowano ok. 1180 m ścieżki z nawierzchni asfaltowej oraz betonowej kostki brukowej bezfazowej. Całość zrealizowana w czerwcu 2018 r.
Kwota zaplanowana w ramach KBO: 700 000,00 zł, Wydatkowano: 1 031.413,00 zł