KBO w liczbach

Mini tężnia na osiedlu 5a

Harmonogram prac w ramach KBO:


* kwiecień-maj - weryfikacja wniosków przez Wydziały Urzędu Miejskiego, praca Zespołu Koordynująco-Monitorującego KBO
*maj- czerwiec - prace dotyczące powołania Miejskiej Komisji Wyborczej oraz Lokalnych Punktów Wyborczych
* lipiec – sierpień – promocja projektów przez wnioskodawców
* 1-20 września 2020 – głosowanie elektroniczne
* 20 września - głosowanie w Lokalnych Punktach Wyborczych
* wrzesień – październik – podsumowanie, zatwierdzenie przez Radę Miasta wniosków wybranych do realizacji w ramach KBO 2021
Przypomnijmy, w ramach KBO do wydania są 2.906.000,00 złotych. Podział na wnioski małe o wartości do 99.999,99 zł (pula: 1.000.000 zł) oraz duże o wartości od 100.000 do 1.000.000 zł (pula: 1.906.000 zł), można będzie głosować na 3 wnioski duże i 3 wnioski małe. Zwiększony został skład Zespołu Koordynująco-Monitorującego, w którym zasiadają: 5 przedstawicieli Urzędu Miejskiego, po jednym radnym z każdego klubu oraz radny niezrzeszony, a także 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych wytypowanych przez Konińską Radę Działalności Pożytku Publicznego.
W Koninie budżet obywatelski ruszył 6 lat temu. W ciągu 6 lat wybranych do realizacji zostały 135 wnioski, 105 wniosków zrealizowano, 30 wniosków jest w trakcie realizacji w tym roku.
Łącznie w ramach KBO 2014-2020 wypłynęło 686 wniosków.

Więcej https://bit.ly/3c3oQYN