Centrum nauki pływania i rehabilitacji wodnej przy Szkole Podstawowej nr 3

Planowany, pierwotny termin zakończenia zadania tj. 14 listopada 2015 r. został przesunięty na 24 listopada 2015 r. Powodem przesunięcia były upały w lipcu i sierpniu br., które uniemożliwiły realizację pełnych prac budowlanych tzw. „mokrych”. Pogoda oraz terminy dostaw poszczególonych komponentów (konstrukcja dachu) spowodowały, terminy uległy kolejnemu przesunięciu. Początkowo zaplanowano, że terminem zakończenia zadania będzie 10 grudnia 2015 r., jednak i ten termin został przesunięty na początek stycznia 2016 r. Aktualnie trwają prace finalizujące inwestycję.
Oczekiwanym terminem zakończenia wszystkich prac jest okres ferii zimowych.

Poza budżetem KBO, w zadaniu pomocniczym „Przygotowanie zaplecza pionu sportowego do warunków dokumentacji basenu wraz z przyłączeniem” szkoła wykonała prace we własnym zakresie.
Basen będzie długi na 15 m , szeroki na 7 m, jego głębokość bdzie w przedziale od 90 do 130 cm.