Miejska Komisja Wyborcza

Zarządzenie Nr 80/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na rok 2022
Zarządzenie Nr 81/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie trybu i zasad działania Miejskiej Komisji Wyborczej „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na 2022 rok
Zarządzenie Nr 82/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie utworzenia Lokalnych Punktów Wyborczych „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na rok 2022