Miejska Komisja Wyborcza

Protokół z pierwszego spotkania Miejskiej Komisji Wyborczej w dniu 15.07.2021 roku

Zarządzenie Nr 80/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na rok 2022

Zarządzenie Nr 81/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie trybu i zasad działania Miejskiej Komisji Wyborczej „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na 2022 rok

Zarządzenie Nr 82/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie utworzenia Lokalnych Punktów Wyborczych „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na rok 2022