Parking przy przedszkolu nr 4 "Biały Konik" – Konin, Przydziałki, ul. Kryształowa.

W maju 2021 r. Zarząd Dróg Miejskich w Koninie ogłosił ofertę na wykonanie parkingu. Prace związane z budową parkingu były realizowane w miesiącach wakacyjnych. Wykonano dwie zatoki do parkowanie na drodze przebiegającej przed Gimnazjum nr 3 i Przedszkolem nr 4 oraz ustawiono znaki drogowe. Zadanie ukończono pod koniec sierpnia.

Szacowany koszty zadania: 99 999,00 zł.

Koszt realizacji: 51 575,38 zł.

parking

parking2

Projekt „Łąki kwietne w całym mieście”

W ramach projektu wykonano dwie łąki, które położone są wzdłuż chodnika pomiędzy Szkoły Podstawowej nr 12 a III LO na os. Zatorze. Nasadzono drzewa, krzewy i bylin w łącznej ilości 1489 sztuk. Zadanie ukończono 02 listopada 2021 r.

Szacowany koszt zadania: 99 000,00 zł

Koszt realizacji: 91 800,00 zł

Teren zielony wysypany korą, między chodnikiem a ogrodzeniem szkoły. Nasadzone krzewy i drzewa. W oddali widać wieżowce i bloki.

Projekt „Droga pieszo-rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od mostu na Kanale Ślesińskim do ul. Staromorzysławskiej

 

Projekt wybrany w KBO 2020. Umowa na wykonanie robót budowlanych podpisana w listopadzie 2020, wynagrodzenie umowne wykonawcy 1 071 922,93 zł, realizacja od 09.12.2021 do 18.10.2021, protokół odbioru końcowego podpisany w dniu 27.10.2021.

 

Zakres robót: Wykonana droga pieszo-rowerowa połączyła ulicę Jana Pawła II (rejon dojazdu do mostu na Kanale Ślesińskim) z ulicą Staromorzysławską (rejon cmentarza parafialnego). Droga o długości 700 m i szerokości 3,75 m o nawierzchni bitumicznej ze schodami dla pieszych (mniej więcej w połowie drogi) pozwalającymi pokonać znaczną różnicę wysokości. Na całej długości drogi rozmieszczono lampy oświetleniowe, w trzech punktach rozmieszczono miejsca odpoczynku z ławkami i stojakami dla rowerów.

Szacowany koszt zadania: 999 999,00 zł

Koszt realizacji: 1 071 922,93 zł

 Skrzyżowanie drogi pieszo-rowerowej z ul. Starmorzysławską przy murze cmentarza parafialnego.

Chodnik, ławka, schody z poręczami na chodniku,  za nimi droga rowerowa.

Serpentyna asfaltowej drogi rowerowej

Skrzyżowanie drogi pieszo-rowerowej z ul. Jana Pawła II na moście nad Kanałem Ślesińskim.

 

 

Ogród zimowy wraz z hortiterapią dla pacjentów hospicjum im. św. Jana Pawła II, ul. Południowej 3 w Koninie

Projekt wybrany w 2019 r . W 2020 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W publicznym konkursie ofert nie zgłosił się żaden oferent. Realizację projektu przesunięto na 2021 r. co w uzasadnionych przypadkach dopuszcza Regulamin KBO. Prezydent Konina zaakceptował przesunięcie realizacja zadania. Ogród zimowy przy budynku hospicjum obejmuje:

3.    Wyposażenie techniczne budynku:

- Instalacja elektryczna: oświetleniowa, gniazd wtyczkowych 230V, drzwi rozsuwanych i rolet dachowych , ogrzewania podłogowego i ochrony od porażeń prądem elektryczny,

-       Instalacja ogrzewania: podłogowe, elektryczne maty grzejne,

- Instalacja wentylacji: grawitacyjna, istniejąca; nawiew poprzez nawiewniki okienne higrosterowane – 4 szt.

Dojście do ogrodu zimowego wykonane z kostki i obrzeży betonowych: szer. 1,8 m, pow. 14,6 m².

Z uwagi na rosnące koszty materiałów budowlanych na projekt wydano 199 840,00 zł. Różnice w kosztach pokryto z kwest przeprowadzonych na terenie Wielkopolski. 17 września 2021 r. zakończono realizację projektu.

Szacowany koszt zadania : 99 999,00 zł
Koszt realizacji: 199 840,00 zł

 Ogród zimowy KBO realizacje 2021

Centrum sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Konina przy ZS im. M. Kopernika w Koninie

Celem projektu była budowa bezpiecznego obiektu dającego okazję do czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu oraz promowanie zdrowego trybu życia.

Założenia projektu:

    1. Budowa czterotorowej bieżni lekkoatletycznej okrężnej 200 m z czterotorową dodatkową bieżnią prostą 100 m – całość pokryta nawierzchnią poliuretanową z certyfikatem jakości.

2. Wybudowanie rzutni do pchnięcia kulą.

3. Zbudowanie rozbieg do skoku w dal z belką oraz piaszczystą częścią skoczni.

    4. Wybudowanie boiska do tenisa ziemnego z nawierzchnią poliuretanową z certyfikatem jakości.

    5. Wykonanie piłkochwytów za bramkami obecnego boiska do gry w piłkę nożną oraz ławek wzdłuż bieżni.

Priorytetem całego projektu było stworzenie bezpiecznego miejsca do aktywności fizycznej mieszkańców, w tym dzieci uczących się w pobliskich szkołach. Ważną kwestią było także zaprojektowanie obiektu w taki sposób, żeby w przyszłości nie generował żadnych dodatkowych kosztów utrzymania. Centrum zostało oddane do użytku 06 września 2021 r.

Szacowany koszt zadania we wniosku: 999 990,00 zł.

  Koszt realizacji zadania: 943 205,82 zł brutto.

Realizacja boisko Kopernik

Realizacja boisko Kopernik

 

 

Realizacja boisko Koperas