Ustawienie betonowych stołów do ping-ponga na Chorzniu oraz na II i III osiedlu

Zakupiono 4 stoły do ping-ponga. Stoły zostały umieszczone w poniższych lokalizacjach: ul. Harcerska, ul. Zakole 6, 8, 10, ul. Przemysłowa,ul. Spółdzielców.

Termin realizacji: 30.05.2015 r. i w tym dniu zadanie zostało zrealizowane.

Czytaj więcej...

Wyposażenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Gajowej w Koninie

Z zaplanowanych przez Wnioskodawcę 100 bud powstało 97. Powodem wykonania mniejszej ilości, były koszty bud o różnych gabarytach.
Zleconym terminem wykonania był dzień 29.05.2015 r. i w tym terminie zadanie zrealizowano.
Po dostarczeniu bud przez wykonawcę pracownicy Schroniska zgłosili zastrzeżenia co do jakości niektórych egzemplarzy. Wykonawca dokonał naprawy na miejscu, a przyczyną (jak się okazało) było uszkodzenie 10 bud w transporcie. Naprawę wykonano niezwłocznie po zgłoszeniu.

Czytaj więcej...

Stoliki rekreacyjne do gry w szachy, warcaby, karty, chińczyka na otwartej przestrzeni pomiędzy ul. Dworcową, Energetyka oraz Aleje 1 Maja.

Zakupiono 6 szt. stolików rekreacyjnych do gry w szachy, warcaby, karty, chińczyka. Zleconym terminem wykonania był dzień 30.05.2015 r. i w tym terminie zadanie zrealizowano.
Lokalizacja: Plac Niepodległości ul Dworcowa ul. Energetyka (Skarpa)

Sygnalizacja dźwiękowa dla osób niewidomych i niedowidzących

Zleconym terminem wykonania sygnalizacji dźwiękowej dla osób niewidomych i niedowidzących był dzień 30.06.2015 r., a inwestycję wykonano 23.06.2015 r.
Realizacja zadania przebiegła pomyślnie, bez problemów. Dopiero po uruchomieniu sygnalizacji dźwiękowej do Wydziału Drogownictwa wpłynęły telefoniczne skargi na zbyt głośne działanie sygnalizacji, co zostało zgłoszone do firmy montującej w dniu 01.07.2015 r. i sygnalizacja została wyregulowana (przyciszona).
Lokalizacja: skrzyżowanie ulic Przyjaźni i Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Czytaj więcej...

Wylęgarnia pomysłów do realizacji w Koninie w Internecie

Wylęgarnia pomysłów była wykorzystywana podczas tworzenia wniosków do Konińskiego Budżetu Obywatelskiego, jako głos w dyskusji i forma prezentacji swoich pomysłów. Aktualnie jest podłączona pod stronę internetową www.kbo.konin.pl w zakładce „Forum”.

Projekt ten okazał się jednym z najciekawszych i jest wskazywany jako bardzo dobry przykład, przy omawianiu budżetów partycypacyjnych w polskich samorządach.

W trakcie realizacji projektu nie stwierdzono żadnych problemów czy opóźnień.

Czytaj więcej...