Mural

Zadaniem projektu była rewitalizacja zaniedbanej części Starówki, poprzez wykonanie murali na kamienicach przez młodych artystów. W trakcie przygotowywania lokalizacji okazało się, że trudno było znaleźć odpowiedni obiekt, spełniający wymagania zarówno konserwatora zabytków jak i Wnioskodawcy. Obiekt musiał mieć odpowiednie gabaryty, by wyeksponować mural. Ostatecznie zdecydowano się, w uzgodnieniu z Wnioskodawcą, na budynek będący w dyspozycji Miasta.

Miejsce: budynek PGKiM ul. M. Dąbrowskiej.

Zadanie zrealizowano w listopadzie 2015 r.