Zadania małe KBO 2021 – realizacje

W ramach KBO 2021 realizowanych jest 11 zadań małych, oto część z nich:

1.Parking przy przedszkolu nr 4 "Biały Konik" - Konin Przydziałki, ul. Kryształowa.

W maju 2021 r. Zarząd Dróg Miejskich w Koninie ogłosi ofertę na wykonanie parkingu. Prace związane z budową parkingu będą realizowane w miesiącach wakacyjnych.

2. Opieka nad kotami wolnożyjącymi oraz bezpłatne chipowanie psów dla mieszkańców miasta Konina.

Na powyższy projekt Wydział Gospodarki Komunalnej przekazał dwie z czterech transzy funduszy. Zadanie jest na bieżąco realizowany przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie.

3. Łąki kwietne w całym mieście.

Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej wraz z Wnioskodawcą są w trakcie wyboru miejsc na terenie Konina, które mają być obsadzone. Prace zaczną się jak tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne.

4. "Asy grają w klasy" — rodzinny plac zabaw i gier podwórkowych przy przedszkolu nr 16 im. J. Brzechwy w Koninie ul . Szarotki 1.

Wykonawca prac został wybrany. Realizowane są zamówienia sprzętu. Pracę zaczną się, gdy tylko poprawią się warunki atmosferyczne. Ich zakończenia planowane jest na koniec czerwca 2021 r.

Z pozostałymi zadaniami zapoznamy za kilka dni.

Koniński Budżet Obywatelski 2021 ruszył z kopyta

Koniński Budżet Obywatelski 2021 ruszył z kopyta

W ramach KBO 2021 realizowanych jest 13 zadań - 2 zadania duże oraz 11 zadań małych. Przedstawiamy informację na temat realizacji zadań dużych:

  1. Centrum sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Konina - 15 kwietnia 2021 r. wyłoniono w konkursie oferenta na budowę centrum.
  2. Rozbudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a - etap 1 - 16 kwietnia 2021 nastąpiło otwarcie ofert na rozbudowę schroniska. Na wykonanie dokumentacji projektowej zgłosiło się sześć firmy. Na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej nie wpłynęła żadna oferta, konkurs na wykonanie kanalizacji zostanie powtórzony.

O pozostałych zadaniach poinformujemy wkrótce.

 Koniński Budżet Obywatelski 2021 ruszył z kopyta

 

O

Zapoznaj się z projektami

31 marca 2021 r. minął termin składania wniosków do ósmej edycji Konińskiego Budżetu Obywatelskiego - KBO 2022. Wpłynęło ich do nas 81 i jak zawsze są one bardzo różnorodne. Pełna lista wniosków poniżej. Zapraszamy do zapoznania się z nimi w celu wybrania swoich kandydatów do głosowania we wrześniu 2021 roku.

Plakat "Zapoznaj się z projektami"

Wiersz o KBO

O KBO mówimy dużo, ale nigdy wierszem :-) A jak się okazuje - można i tak! Za nowe spojrzenie na KBO i oryginalną formę przekazu dziękujemy Autorce wiersza, a Was zapraszamy do lektury:

KBO 2022

Lektura 81 wniosków złożonych do KBO 2022 – na stronie internetowej KBO – wiele przemyśleń u mnie wywołała.

W następstwie - słowa uznania do Wnioskodawców niniejszym napisać spowodowała.

xxx

Ilość i tematyka zgłoszonych wniosków do KBO 2022 mnie nie zaskoczyła.

Moja reakcja na widok tak opracowanych przez Mieszkańców Konina pomysłów - w szacunek dla podjętych przez Nich działań się zamieniła.

xxx

Rekreacja, bezpieczeństwo, ekologia, zdrowie, kultura – to tylko niektóre dziedziny życia mieszkańców Konina, które do działań Pomysłodawców wniosków inspirują.

Mieszkańcy odmiany w przestrzeni Konina poprzez realizację projektów finansowanych w ramach KBO 2022 oczekują.      

xxx

Naocznie świadectwo realizacji projektów w wielu miejscach Konina odnajdujemy. Widząc oznakowania symbolem KBO – potwierdzające finansowanie – pozytywne myśli za pomysły tworzenia do Wnioskodawców kierujemy.

xxx

Wiele wniosków do KBO 2022 już przy ich lekturze moją akceptację zdobyło. Trudny dla mnie wybór w głosowaniu będącym we wrześniu 2021 roku przedstawiło.

xxx

Poprzez zapoznanie się z wnioskami do KBO 2022, a następnie udział w głosowaniu - społeczne zaangażowanie okazujemy.

Poprzez wpływ na realizację wybranych wniosków – kształtowania Miasta w którym żyjemy dokonujemy.

Konin, 11.04.2021 r.                                                                Maria Barbara Trocha

 

Szanowni Mieszkańcy Konina!

W dniu 17 marca 2021 r. Prezydent Miasta Konina podpisał Zarządzenie nr 55/2021 w sprawie podziałów środków finansowych na realizacje zadań w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022.

Na KBO w roku 2022 została przeznaczona kwota 3 412 000,00 zł, która została podzielona na dwie części: tzw. zadania małe - 1 000 000,00 zł, tzw. zadania duże - 2 412 000,00 zł.

Cały czas gorąco namawiamy Was do składania wniosków w ramach KBO do końca marca 2021 r.