PREZYDENT MIASTA ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW MIASTA KONINA NA KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE REALIZACJI "KONIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO" NA LATA 2021 - 2024

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506 ze zm.) oraz § 1 i 4 Uchwały Nr 395 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Konina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 poz. 3170)

Prezydent Miasta Konina

przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie na stronie internetowej Miasta Konina oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie oraz stronie kbo.konin.pl projekt uchwały Rady Miasta Konina w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na lata 2021-2024 wraz z załącznikami.

 

Czytaj więcej...

Mieszkańcy wybrali projekty

Prezydent Konina i kierownik COP w sali konferencyjnej

- Cieszy nas frekwencja, która była jedną z największych i wyniosła 9959 osób. Ta edycja pokazuje, że wykonaliśmy dobrą robotę, jeśli chodzi o przygotowanie i promocję głosowania – powiedział na konferencji prasowej podsumowującej głosowanie do Konińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 Piotr Korytkowski, prezydent Konina.

Do głosowania w szóstej edycji KBO uprawnionych było 71 208 osób, z czego 70 333 osoby to mieszkańcy Konina.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo!

Na stronie www.kbo.konin.pl zamieszczony jest wykaz wniosków które przeszły pozytywną weryfikację i znajdować się będą na karcie do głosowania z podziałem na tzw. wnioski małe (wartość do 99 999,99 zł) oraz wnioski duże (wartość wniosku od 100.000,00 zł do 1 000 000,00 zł.
Głosowanie internetowe potrwa od 1 do 8 września 2019 roku do godziny 18:00, kiedy to zostaną zamknięte Lokalne Punkty Wyborcze, a 8 września będzie można oddać swój głos w Lokalnych Punktach Wyborczych w godzinach 9:00 – 18:00
Instrukcję głosowania i bezpośredni przycisk do oddania głosu znajdziecie Państwo na stronie www.konin.pl oraz www.kbo.konin.pl
Można głosować na 3 wnioski duże i 3 wnioski małe, co zostanie wyraźnie zaznaczone na Karcie do głosowania.
Uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy miasta Konina bez względu na wiek czy zameldowanie.
Przypominamy mieszkańcom, którzy nie są zameldowani na pobyt stały lub czasowy w Koninie i nie dopisali się do rejestru wyborców w wyznaczonym terminie tj. do 22.08.2019 w celu zagłosowania w ramach KBO muszą udać się do niżej wymienionych LPW.


Jednocześnie informujemy, że w celu oddania głosu mieszkańcy muszą:
- okazać się dokumentem tożsamości ze zdjęciem oraz nr PESEL,
- w przypadku mieszkańców do 18 roku, którzy posiadają zameldowanie na pobyt stały w Koninie mogą to być: legitymacja szkolna, dowód osobisty lub paszport,
- w przypadku mieszkańców do 18 roku, którzy nie posiadają zameldowania na pobyt stały w Koninie mogą to być: legitymacja szkolna, dowód osobisty, paszport oraz nr PESEL.
Przed wydaniem karty do głosowania komisja sprawdza tożsamość wyborcy na podstawie dokumentu ze zdjęciem i wprowadza PESEL do bazy danych.
W tym roku przygotowano 5 lokali wyborczych w których głosujemy 8 września 2019 roku od godziny 9:00 do 18:00.

Wykaz Lokalnych Punktów Wyborczych:
Nr 1 Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie ul. 3 Maja 1 i 3,
Nr 2 Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie ul. Dworcowa 13,
Nr 3 Szkoła Podstawowa nr 9 w Koninie ul. Fikusowa 8,
Nr 4 Szkoła Podstawowa nr 11 w Koninie ul. Łężyńska 9,
Nr 5 Przedszkole Nr 31 „Pod Tęczą” w Koninie ul. Różyckiego 3.

Głosujemy od 1 września !

Przed nami kolejne głosowanie w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy Konina, zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie KBO, mogą w bardzo prosty sposób oddać swoje głosy zarówno w głosowaniu internetowym, jaki i tradycyjnie, poprzez udanie się do lokalu wyborczego. Mamy do wyboru 89 wniosków małych  i 29 dużych

Głosowanie internetowe potrwa od 1 do 08 września 2019 roku do godziny 18:00, kiedy zamknięte zostaną lokale wyborcze. Link do głosowania - bip.konin.eu/kbo_glosowanie

Natomiast głosowanie w następujących lokalach wyborczych 8 września , od godz. 9 do 18 : 

1. Centrum Organizacji Pozarządowych  - ul. 3 maja 1  

2. Miejska Biblioteka Publiczna – ul. Dworcowa 13

3. Szkoła Podstawowa numer 9 – ul. Fikusowa 8

4. Szkoła Podstawowa numer  11  - ul. Łężyńska 9

5. Przedszkole numer 31 – ul. Różyckiego 3

Infografika mówiąca o sposobie oddania głosu przez Internet zamieszczona jest na www.kbo.konin.pl

 

Jak głosować przez Internet?

Przed nami kolejne głosowanie w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy Konina, zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie KBO, mogą w bardzo prosty sposób oddać swoje głosy zarówno w głosowaniu internetowym, jaki i tradycyjnie, poprzez udanie się do lokalu wyborczego.

Czytaj więcej...