Bezpiecznego przejście dla pieszych na Chorzniu

Beztytułu

W ramach KBO w 2018 roku wykonano:
•Tablice ostrzegawcze z radarowym czujnikiem prędkości, zasilanej z baterii słonecznej lub możliwością podłączenia 230V z istniejącej miejskiej infrastruktury oświetleniowej - (2 komplety),
•Znaki aktywne D-6 „kroczący ludzik” na istniejących słupach podświetlenia przejścia dla pieszych zasilanej 230V z istniejącej miejskiej infrastruktury oświetleniowej - (2 komplety),
•Solarne punktowe elementy odblaskowe „aktywne kocie oczka” - (56 sztuk),
•Oznakowanie poziome P-10 (przejście dla pieszych) grubowarstwowe z masy chemoutwardzalnej w kolorze biało-czerwonym - (104 m2).
Kwota zaplanowana w ramach KBO - 99.900,00 zł. Wydatkowano - 98.400,00 zł.

Zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością

received 1907904099283093 2

W ramach KBO w 2018 roku zapewniono wsparcie specjalistyczne terapeutyczno - psychologiczne dla 50 dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością. Udzielono także wsparcia psychoterapeutycznego 50 rodzinom, gdzie wychowują się dzieci niepełnosprawne bądź zagrożone niepełnosprawnością. Ponadto zaangażowano rodziny oraz rodzeństwo w proces edukacyjno - terapeutyczny. Zajęcia i wsparcie specjalistyczne było prowadzone przez Fundacja Sukces Dziecka z Konina dla dzieci w wieku od 2 do 10 lat z miasta Konina.
Kwota zaplanowana w ramach KBO - 65.000,00 zł. Wydatkowano - 65.000,00 zł. 

Ścianka treningowa do tenisa ziemnego

scianka

W ramach KBO w 2018 roku została wykonana ścianka z wysokiej jakości rozbieralnych modułów polimerowych z przeznaczeniem do treningu i zabawy dla amatorów i zawodników zaawansowanych. Ściankę zainstalowano na boisku Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie.
Koszt realizacji: 97660,92 zł.

Taras widokowy na Wartę

kbo1

W ramach KBO w 2018 roku zrealizowano w/w projekt. Zakres zadania to: altana drewniana, stoły piknikowe z ławkami, tablice edukacyjne i informacyjne kosze na śmieci, stojak dla rowerów, alejki żwirowe, plac z kostki brukowej w i wokół altany oraz uporządkowanie terenu wzdłuż ścieżki - ulicy Nadwarciańskiej (od Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego do punktu widokowego).
Kwota zaplanowana w ramach KBO - 94 000,00 zł. Wydatkowano - 120 461,59 zł.

Bez windy ani rusz

winda 44

Dzięki zaangażowaniu uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników, przyjaciół i mieszkańców Konina udało się pozyskać część środków na realizację projektu „Bez windy ani rusz” w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego. Celem zadania był zakup i montaż platformy schodowej na torze krzywoliniowym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie.

Całkowity koszt inwestycji to 85 tysięcy złotych, pozyskana kwota z projektu „Bez windy ani rusz” to 56 tysięcy złotych. Pozostałą kwotę 29 tysięcy złotych ośrodek otrzymał od Prezydenta Miasta Konina.Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki wraz z współautorem wniosku do projektu KBO „Bez windy ani rusz” panią Ireną Plato.