BOOKCROSSING – Szafa do wymiany książek

Lokalizacja: skwerek przed Konińskim Domem Kultury.
Projekt zakładał umiejscowienie kilku szaf, realia rynkowe (cena) pozwoliły na zamontowanie jednej szafy w zaproponowanej przez Wnioskodawcę kwocie.
Powstała szafa jest odporna na akty wandalizmu i znajduje się w zasięgu monitoringu miejskiego.
Termin realizacji: lipiec 2015 r.