Chcę napisać swój projekt

Rok 2015 jest kolejnym, w którym mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2016.
Już od 1 maja do 31 maja można składać wnioski. Podobnie jak w roku 2014 wnioski podzielono na małe i duże, co wynika z zaszeregowania kwotowego. I tak, w ramach wniosków małych kwotą progową jest 29.999,99 zł, a wnioski duże liczymy od 30.000,00 zł do 1.400,000 zł.
Wnioski składamy bądź osobiście bądź przesyłając pocztą. Musimy pamiętać, by zmieścić się w nieprzekraczalnym terminie 31 maja.
Każdy wniosek, który zostanie złożony przez Mieszkańców, będzie podlegał formalno-prawnej weryfikacji wykonalności. Każdy złożony wniosek najpierw trafi do Zespołu Koordynująco-Monitorującego (który został opisany w Regulaminie Konińskiego Budżetu Obywatelskiego Rozdział III. Nowością będzie, pierwszy raz w Koninie, użycie specjalnego formularza „Karta analizy wniosku”.I od tego momentu wnioskiem zajmować się będzie merytoryczny wydział, pozostający w kontakcie z autorem wniosku.
Merytoryczne wydziały Urzędu mają 30 dni na ocenę wniosków wraz z ewentualną ich korektą. To, co autorów wniosków powinno najbardziej interesować, znajduje się w § 5 Regulaminu KBO.
Głosowanie odbywa się, podobnie jak w roku 2014 w drugą niedzielę września (patrz § 8 i 9 Regulaminu KBO) w wyznaczonych lokalach, w obiektach należących do Miasta Konina. Nowością jest możliwość oddania głosu drogą elektroniczną.
Zwycięskie wnioski zostaną przedstawione na stronie internetowej www.kbo.konin.pl w zakładce „Wyniki” z podziałem na małe i duże.