Komunikat w sprawie głosowania do KBO

Na podstawie Zarządzenia Nr 81/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie Komisji Wyborczej „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na 2015 rok (ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 83/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r.) Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości, że uprawnieni do głosowania są obywatele RP, którzy ukończyli 16 rok życia i zamieszkują na terenie Konina.


Zmiana kręgu osób uprawnionych do głosowania wynika z interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich w przedmiocie zgodności z prawem § 10 ust. 1 Regulaminu Konińskiego Budżetu Obywatelskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 769 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na lata 2015-2019. Paragraf 10 ust. 1 regulaminu stanowi, że „uprawnienie do głosowania są wszyscy obywatele RP zameldowani na terenie miasta Konina, mający ukończony 16 rok życia”, co jest niezgodne z obowiązującym prawem.

Przewodnicząca Komisji
Aldona Rychlińska

Zaproszenie na spotkanie

Urząd Miejski w Koninie wraz z Młodzieżową Rada Miasta Konina zapraszają w dniu 26.06.2014 r. od godz. 15:00 do 17:00 na spotkanie, w Centrum Organizacji Pozarządowych ul. 3 Maja 1-3, dotyczące pisania oraz konsultacji wniosków w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego. W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele wydziałów merytorycznych UM (w tym przedstawiciel Skarbnika Miasta). Przypominamy jednocześnie, że termin składania wniosków upływa w dniu 30.06.2014r.

 

 

II maraton pisania wniosków

Akcja Konin i Pracownia Miejska zapraszają na II maraton pisania wniosków w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego. Odbędzie się on 18 czerwca 2014 r. w godzinach od 10:00 do 20:00 w Pracowni Miejskiej, Plac Wolności 13.

Maraton pisania wniosków do KBO

W dniu 07.06.2014 roku Akcja Konin i Pracownia Miejska przeprowadziły maraton pisania wniosków w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego. relacja znajduje się pod adresem: http://www.akcjakonin.pl/maraton-pisania-wnioskow-do-kbo-2