Doposażenie zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej

Miejska Biblioteka Publiczna w ramach tego projektu otrzymała 75000 zł. Najwyższą kwotę 30 000,00 zł przeznaczono na wzbogacenie księgozbioru i zakup sprzętu dla Wypożyczali Książek Mówionych i Zbiorów Muzycznych. Zakupiono 791 audiobooków i 8 czytników e-booków.
Wypożyczalnia Główna przy wyborze tytułów kierowała się w dużej mierze oczekiwaniami czytelników. Dzięki specjalnemu formularzowi na stronie internetowej biblioteki „Zaproponuj książkę” czytelnicy mają możliwość współtworzenia bibliotecznego księgozbioru.
Wypożyczalnia Główna z Czytelnią Książki i Prasy - zakup 620 woluminów nowości wydawniczych.
Czytelnia Książki i Prasy kupiła łącznie 227 nowości wzbogacając głównie takie działy jak: Technika, Medycyna, Prawo, Malarstwo, Językoznawstwo czy Historia i Kultura Żydowska.
Filia dla Dzieci i Młodzieży kupiła 447 książek a Filia Starówka wzbogaciła swój księgozbiór o 475 nowości wydawniczych.
Łącznie dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zakupiono 791 audiobooków, 8 czytników e-booków oraz 1542 nowe książki.

Zakładany koszt to: 75 000,00 zł
Koszt realizacji: 74.883,56 zł.

Konińskie Centrum Edukacji Cyfrowej

Centrum Edukacji Cyfrowej im. Jana Zemełki powstało w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie. Przeprowadzono remont pomieszczenia, do którego zakupiono meble i zaopatrzono Centrum w niezbędny do działalności sprzęt. Nauka odbywać się będzie w małych grupach. Każdy uczestnik będzie miał do dyspozycji komputer wyposażony w niezbędne programy komputerowe, a wykład wspomagany będzie prezentacjami emitowanymi za pośrednictwem tablicy interaktywnej.

Zakładany koszt: 71.500,00 zł

Koszt realizacji: 71.499,15 zł 

Konin Lubi Książki 2

konin lubi 3

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w roku 2017 odbyło się 7 spotkań autorskich dla dorosłych  w ramach Konińskiego Budżetu obywatelskiego, w których uczestniczyły 684 osoby.

Gościli w Koninie między innymi: ANDRZEJ PILIPIUK, ANNA DZIEWIT-MELLER, JÓZEF HEN, ADAM WAJRAK, Ks. ADAM BONIECKI, DOROTA MASŁOWSKA, MAGDALENA PARYS

Zakładany koszt: 30.00,00 zł. Realizacja zadania: 30.000,00 zł.

Odmalujmy Konin

Murale wykonano na budynkach i obiektach znajdujących się na terenie miasta Konina i będących ich własnością. Między innymi na budynku położonym przy Amfiteatrze( parking) Amfiteatralna ściana, tunel, przejście do MDK ściana budynku Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie. Kwota zaplanowana w ramach KBO: 37.000,00 zł – wydatkowano – 34.000,00 zł.

Planetarium

Wniosek zrealizowany był w całości przez I Liceum Ogólnokształcące. Planetarium to dmuchana kopuła ( ekran projekcyjny) z kompletnym wyposażeniem do oglądania filmów o tematyce astrologicznej ( i nie tylko) w skład, którego wchodzi: projektor multimedialny, laptop, system rzucania obrazu, system lustrzany, zestaw nagłośnieniowy, dmuchawa, wentylator, teleskop. Kwota zaplanowana w ramach KBO – 99.000,00 zł wydatkowano 99.000,00 zł.