1. Rozpoczyna się nabór wniosków

  W tym dniu rozpoczynamy przyjmowanie od mieszkanców Konina wniosków.

 2. Koniec przyjmowania wnioskow

  31 marca kończymy etap przyjmowania wniosków. Liczy się data na stemplu pocztowym.

 3. Rozpoczynamy proces weryfikacji

  1 kwietnia rozpoczynamy proces weryfikacji złożonych wniosków.

 4. Koniec weryfikacji

  Zespół Koordynująco-Moniturujący kończy weryfikację wniosków.

 5. Promocja wniosków

  Wnioskodawcy rozpoczynają promocję swoich pomysłów.

 6. Koniec promocji

  Wnioskodawcy kończą promocję swoich pomysłów.

 7. Głosowanie elektroniczne

  Rozpoczyna się głosowanie elektroniczne.

 8. Głosowanie w lokalach wyborczych

  Odbywa się głosowanie na wnioski w lokalach wyborczych. Kończy się głosowanie elektroniczne.

 9. Ogłoszenie wyników

  W ciągu tego czasu UM ogłasza wyniki głosowania.