80. ROZPALMY ŚWIECE W KONINIE – ŚWIĘTO CHANUKI PO RAZ TRZECI

80. ROZPALMY ŚWIECE W KONINIE – ŚWIĘTO CHANUKI PO RAZ TRZECI !!

Imię i nazwisko Wnioskodawcy – Menachem Mateusz Godlewski

Skrócony opis – Trzecia edycja święta chanuki w Koninie, będąca kolejną edycją żydowskiego święta od 2018 roku. Święto mające na celu upamiętnić mieszkańców Konina żydowskiego pochodzenia oraz zapoznanie się z żydowskim świętem świateł. Jest to święto, które przynosi nie tylko światło, ale i nadzieję, radość i zwycięstwo. Trzecia edycja święta chanuki ma za zadnie zapoznanie mieszkańców Konina z tradycjami panującymi w święcie świateł. Miejscem święta będzie synagoga, która od 1829 do 1939 stanowiła miejsce kultu społeczności żydowskiej.

Pełen opis – Święto chanuki od 1829 roku społeczność żydowska obchodziła w świętym miejscu, którym jest synagoga. To miejsca przesłania, świętości i radości, które chcę ożywić poprzez obchody chanuki w 2022 roku. Chanuka to święto zwycięstwa, radości, szczęścia i światła, które było obchodzone w 2018 oraz w 2019 roku na Placu Zamkowym w Koninie. Te dwa lata ujawniły nam moc i radość tego święta, czas powrotu do lat, kiedy społeczność żydowska w Koninie radowała się z rozpalonych świec w oknach synagogi. Trzecia edycja Chanuki w Koninie ma być kolejnym oraz wielkim wydarzeniem – przybliżenie ludzi do kultury żydowskiej w samym sercu synagogi. Podczas święta odmówimy wspólnie modlitwę, rozpalimy świece chanuki, ale też usłyszymy pieśni klezmerów czy żydowskich wykonawców, którzy grali i śpiewali w radości święta chanuki wraz z panującym zapachem sufganiyot oraz latkes. Czas rozpoczęcia chanuki określony będzie przez odpowiedni czas rozpalenia świec. Jednak przed samym rozpoczęciem, pieśni żydowskie będą płynęły z synagogi, aby zaprosić mieszkańców Konina do wspólnej celebracji. Każdy mieszkaniec zaproszony jest na trzecie obchody Chanuki, do wspólnego rozpalania świec, wspólnych gier czy śpiewów. Niech ten dzień, będzie dniem poświęconym dawnej społeczności żydowskiej w Koninie oraz dla mieszkańców samego Konina.      

Szacowany koszt – 20 000,00 zł

Wydział opiniujący – Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych