70. DEFIBRYLATORY W AUTOBUSACH MZK

70. DEFIBRYLATORY W AUTOBUSACH MZK

Imię i nazwisko Wnioskodawcy – Dominik Szopa

Skrócony opis – Zakup m.in. dziesięciu automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) do autobusów MZK w Koninie.

Pełen opis – Zakup m.in. dziesięciu automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) i większej ilości uchwytów ( plexi lub metalowych ) umożliwiających montaż defibrylatorów w autobusach MZK.

Nagłe zatrzymanie krążenia jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów, szacuje się, że z tego powodu codziennie w Polsce umiera 90 osób. Defibrylator AED to sprzęt ratujący życie w takich przypadkach. Defibrylator AED jest niezawodnym, automatycznym urządzeniem przywracającym prawidłowy rytm serca osobie, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia i pomaga w prowadzeniu akcji resuscytacyjnej. Urządzenie jest proste w obsłudze, nie jest do tego konieczny kurs pierwszej pomocy.

W ramach projektu powinny zostać zakupione defibrylatory AED z możliwie jak najdłuższymi okresami żywotności baterii i gwarancji producenta. Jeżeli pozwoli na to budżet projektu to uchwytów montażowych mogłoby być więcej, niż urządzeń, aby było możliwe przenoszenie urządzeń pomiędzy autobusami. Dzięki temu wszystkie zakupione defibrylatory będą znajdowały się w pojazdach aktualnie świadczących usługę publicznego transportu zbiorowego i zapewniały bezpieczeństwo jak największej liczbie pasażerów, a także nie zostaną pozostawione w nieogrzewanym i nieużywanym pojeździe w okresie zimowym ( co zmniejszyłoby żywotność baterii ). Uchwyty montażowe powinny zostać zamontowane z przodu autobusu, poniżej przednie szyby, z prawej strony od kabiny kierowcy, w zasięgu wzroku kierowcy. Dzięki temu nie będzie konieczne montowanie drogich gablot lub kapsuł, tylko tańszych uchwytów, w których zmieści się defibrylator w torbie/walizce.

Szacowany koszt – 60 000,00 zł

Wydział opiniujący – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego