66. ZAKUP I MONTAŻ NOWEGO SYSTEMU ELEKTROAKUSTYCZNEGO ORAZ OŚWIETLENIA DLA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE

66. ZAKUP I MONTAŻ NOWEGO SYSTEMU ELEKTROAKUSTYCZNEGO ORAZ OŚWIETLENIA DLA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE

Imię i nazwisko Wnioskodawcy – Olga Żaryn

Skrócony opis – ZAKUP I MONTAŻ NOWEGO STSTEMU ELEKTROAKUSTYCZNEGO ORAZ OŚWIETLENIA DLA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE. Organizacja profesjonalnych imprez wymaga posiadania nowoczesnego sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego.

Pełen opis – Organizacja profesjonalnych imprez wymaga posiadania nowoczesnego sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego. Do tej pory MDK sprzęt wynajmował. Aby uniknąć ponoszenia tego typu kosztów potrzebny jest zakup własnego sprzętu.

Szacowany koszt – 999 999,00 zł

Wydział opiniujący – Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych/Miejski Dom Kultury