64. ROZBUDOWA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W KONINIE PRZY UL. GAJOWEJ 7A - ETAP II

64. ROZBUDOWA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W KONINIE PRZY UL. GAJOWEJ 7A - ETAP II

Imię i nazwisko Wnioskodawcy – Marzenna Giantsios

Skrócony opis – Zadanie dotyczy rozbudowy Schroniska dla Bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a. Na ten cel Miasto Konin przekazało ogrodzoną działkę o powierzchni ok. 60 arów. W pierwszym etapie rozbudowy schroniska zaplanowano do wykonania kompleksowy projekt budowlany dla nowej części schroniska ( na podstawie opracowanej już koncepcji ), przygotowanie terenu i przyłączy do sieci dla nowych obiektów, a także wykonanie infrastruktury podziemnej – instalacji na działce oraz skanalizowanie starej części schroniska.

Drugi etap rozbudowy o wartości 1 mln złotych obejmować będzie postawienie budynku głównego, jego zadaszenie oraz ocieplenie. W budynku tym znajdować się będą: gabinet weterynaryjny, sala operacyjna, pomieszczenie pozabiegowe, część administracyjno-socjalna oraz sala zajęć przeznaczona na edukację dzieci i młodzieży. Inwestycja potrzebna jest z uwagi na konieczność poprawy warunków bytowych zwierząt przebywających na terenie placówki.

Pełen opis – Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, prowadzące Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a, zapewnia bezdomnym zwierzętom całodobową opiekę przede wszystkim w zakresie prawidłowego żywienia i optymalnych warunków bytowych oraz właściwą opiekę weterynaryjną, polegającą na leczeniu chorych zwierząt i wykonywaniu zabiegów sterylizacji i kastracji. Do schroniska trafiają również zwierzęta poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych oraz psy i koty odbierane właścicielom z uwagi na utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, a także w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa.

Realizacja ww. zadań wymaga posiadania odpowiedniej infrastruktury umożliwiającej prowadzenie schroniska zgodnie z wymogami Powiatowego Lekarza Weterynarii. Powstanie w nowej części schroniska budynku głównego o powierzchni prawie 400 m² umożliwi wydzielenie kilkunastu pomieszczeń służących do pracy w trzech strefach: administracyjnej, leczniczej i strefie zaplecza.

W strefie administracyjnej powstanie między innymi: biuro, pokój adopcyjny, pomieszczenie socjalne dla pracowników biurowych, magazyn, archiwum, sala zajęć, biuro kierownika schroniska, WC dla personelu, WC dla odwiedzających oraz dodatkowo dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie gospodarcze oraz pomieszczenie techniczne.

Strefa lecznicza zawierać będzie: gabinet weterynaryjny ogólnodostępny, poczekalnię, gabinet RTG, umywalnię i szatnię dla lekarzy, salę operacyjną, magazyn na środki medyczne, pomieszczenie pozabiegowe ( szpitalik ) oraz gabinet weterynaryjny przy funkcjonującym szpitaliku.

Ostatnia strefa zwana zapleczem posiadać będzie: magazyn na karmę dla zwierząt, kuchnię i zmywalnię, pomieszczenie do dezynfekcji, pralnię oraz suszarnię, szczotkarnię, pomieszczenie gospodarcze, magazyn na środki czystości, szatnię i łazienkę oraz pomieszczenie socjalne dla pracowników fizycznych. Wszystkie ww. pomieszczenia zaspokoją potrzeby przebywających w schronisku zwierząt oraz pracowników.

Należy mieć na uwadze, że działalność Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt na terenie miasta Konina jest nie tylko podstawową formą rozwiązywania problemu bezpańskich zwierząt, ale również miejscem działalności dużej liczby młodych wolontariuszy, którzy dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażują się w pracę na rzecz zwierząt, czerpiąc z tego satysfakcję i poczucie działania w szczytnym celu. Niewątpliwie praca wolontariatu jest jednym z ważniejszych punktów działalności schroniska. Dzięki wielkiemu oddaniu i poświęceniu wolontariuszy schronisko umożliwia swoim podopiecznym godne życie, przez co ich los staje się dużo lżejszy. Wrażliwość młodych wolontariuszy na krzywdę i cierpienie oraz chęć niesienia pomocy bezdomnym zwierzętom wpływają na rozwój edukacji humanitarnej jaką jest nauczanie i wychowanie innych w duchu podstawowych wartości ludzkich. W procesie wychowawczym młodzi ludzie mającym doprowadzić do ukształtowania dojrzałego i odpowiedzialnego człowieka, nie może bowiem zabraknąć elementów prowadzących do stworzenia właściwej postawy wobec zwierząt – istot, których los zależy od nas. W tym właśnie celu w budynku głównym została zaprojektowana sala zajęć, służąca do prowadzania akcji edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.      

Szacowany koszt – 1 000 000,00 zł

Wydział opiniujący – Wydział Gospodarki Komunalnej