54. KONIŃSKIE SPOTKANIA Z NAUKĄ

54. KONIŃSKIE SPOTKANIA Z NAUKĄ

Imię i nazwisko Wnioskodawcy – Mateusz Andrzej Wesołowski

Skrócony opis – Projekt zakłada organizację cyklu interdyscyplinarnych spotkań z naukowcami, którzy przedstawią i wyjaśnią mieszkańcom Konina najnowsze odkrycia nauk ścisłych, ale też przybliżą problematykę nauk społecznych i humanistycznych.

Pełen opis – W ramach projektu zostanie zorganizowany cykl interdyscyplinarnych spotkań z naukowcami, którzy przedstawią i wyjaśnią mieszkańcom Konina najnowsze odkrycia nauk ścisłych, ale też przybliżą problematykę nauk społecznych i humanistycznych. Ze względu na trudną, nieprzewidywalną sytuację pandemiczną, spotkania będą miały zapewnioną transmisję za pośrednictwem mediów społecznościowych. Finansowanie projektu zakłada promocję profilu na Facebooku pod nazwą „Konin. Spotkanie z nauką”, promocję spotkań, koszt wynajmu sali, oraz wynagrodzenie dla prelegenta.

Szacowany koszt – 50 000,00 zł

Wydział opiniujący – Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych/Wydział Oświaty