50. CHORZEŃ III. NOWA STACJA ROWERÓW MIEJSKICH

50. CHORZEŃ III. NOWA STACJA ROWERÓW MIEJSKICH

Imię i nazwisko Wnioskodawcy – Jarosław Edmund Koźlarek

Skrócony opis – Na naszym osiedlu zlokalizowana jest tylko jedna stacja rowerów miejskich. Na dodatek znajduje się z dala od miejsc zamieszkania, co skutecznie utrudnia, a w wielu przypadkach zniechęca mieszkańców do korzystania z miejskiej wypożyczalni. Nowa stacja dogodniej położona ( proponowane miejsce to ul. Spółdzielców w okolicach boiska do koszykówki ) rozwiąże ten problem i zachęci do częstszego korzystania z roweru. Dodatkowa stacja pozwoli swobodniej przemieszczać się do innych dzielnic bez nadkładania drogi.

Pełen opis – Na naszym osiedlu zlokalizowana jest tylko jedna stacja rowerów miejskich. Na dodatek znajduje się z dala od miejsc zamieszkania, co skutecznie utrudnia, a w wielu przypadkach zniechęca mieszkańców do korzystania z miejskiej wypożyczalni. Nowa stacja dogodniej położona ( proponowane miejsce to ul. Spółdzielców w okolicach boiska do koszykówki ) rozwiąże ten problem i zachęci do częstszego korzystania z roweru. Dodatkowa stacja pozwoli swobodniej przemieszczać się do innych dzielnic bez nadkładania drogi.

Szacowany koszt – 60 000,00 zł

Wydział opiniujący – Wydział Gospodarki Komunalnej/ Zarząd Dróg Miejskich