44. POMALUJMY SZKOŁY

44. POMALUJMY SZKOŁY

Imię i nazwisko Wnioskodawcy – Jakub Żyto

Skrócony opis – Umieśćmy malunki artystyczne w szkołach podstawowych. Celem projektu jest namalowanie w szkołach tematycznych prac artystycznych na ścianach korytarzy. Prace te będą nawiązywały swoją tematyką do zajęć, które odbywają się w danej sali.

Pełen opis – Projekt polega na wykonaniu murali w wybranych szkołach podstawowych, których dyrektorzy są chętni do uczestnictwa w projekcie. W każdej ze szkół można odmalować około 200 – 300 m² na ścianach korytarzy, stołówek, świetlic czy bibliotek. Przedstawione projekty są przykładowe i o dokładnym wyglądzie prac będzie decydował dyrektor danej szkoły. Każda ze szkół wskaże również powierzchnie przeznaczoną do wykonania malunków. Prace będą wykonywane w godzinach popołudniowych, po zajęciach, w weekendy oraz ferie i wakacje. Pracę te będą lekkie i przyjemne w odbiorze. Kojarzyć się będą z atrakcyjnością zdobywania wiedzy. Dzięki tym pracą dzieci chętniej będą przebywały w szkole, gdyż mniej będą kojarzyły to miejsce jako poważne i surowe. Technika wykonania farbami akrylowymi pozwoli zachować intensywną kolorystykę prac na długie lata jak i odporność na zmywanie. Farby są bezpieczne i nietoksyczne.

Szacowany koszt – 100 000,00 zł

Wydział opiniujący – Wydział Oświaty