21. „WYKREUJ SWÓJ START – UP” , PRZEDSIĘBIORCZY I INNOWACYJNI MŁODZI MIESZKAŃCY KONINA

21. „WYKREUJ SWÓJ START – UP” , PRZEDSIĘBIORCZY I INNOWACYJNI MŁODZI MIESZKAŃCY KONINA

Imię i nazwisko Wnioskodawcy – Tomasz Kopczyński

Skrócony opis - W ramach zadania we wszystkich szkołach średnich Miasta Konina, które wyrażą zainteresowanie przedsięwzięciem zostanie zrealizowane w 2022 r. trzy etapowe przedsięwzięcie wśród uczniów klas maturalnych:

1. Warsztaty przedsiębiorczości i innowacyjności dla młodych mieszkańców Konina. W programie:

 • poszukiwanie pracy skorelowanej z cechami osobowości, zdolnościami i zainteresowaniami ,
 • umiejętność oceny własnych predyspozycji zawodowych
 • co to znaczy i jak być dobrym menadżerem/szefem firmy ?
 • jak rozwinąć pomysł na biznes ?
 • jaki biznes jest najlepszy dla mnie ?
 • jak dobrze prowadzić swoje finanse ?
 • jak rozwijać w sobie kreatywność ?
 • jak skutecznie komunikować się z innymi i utrzymywać dobre relacje ?
 • jak promować swoją firmę ?
 • na czym polega sprzedaż swoich produktów i usług ?
 • jak powinna wyglądać dobra organizacja własnej firmy ?
 • jakie innowacyjne technologie pomagają w prowadzeniu swojej firmy ?
 • jak dbać o wizerunek firmy i swój własny?

Warsztaty z przedsiębiorczości i innowacyjności poprowadzą eksperci - doradca zawodowy, coach biznesu, praktycy - przedsiębiorcy.

2. Konkurs – Start - Up 2022. Przedmiotem konkursu będzie biznesplan, który stworzony zostanie zespołowo, a następnie przedstawiony przed komisją.

3. Wyjazd dla zwycięskiej klasy do Poznańskiego Parku Naukowo- Technologicznego. Będzie też okazja do spotkania i wymiany doświadczeń z naukowcami-praktykami oraz przedstawicielami START-Up'ów współpracujących z PPNT.

Pełen opis - W ramach zadania we wszystkich szkołach średnich Miasta Konina, których dyrektorzy wyrażą zainteresowanie przedsięwzięciem zostanie przeprowadzony w 2022r. trzy etapowy projekt wśród uczniów klas maturalnych:

Warsztaty przedsiębiorczości i innowacyjności dla młodych mieszkańców Konina.

Program warsztatów dla maturzystów:

 • poszukiwanie pracy skorelowanej z cechami osobowości, zdolnościami i zainteresowaniami,
 • umiejętność oceny własnych predyspozycji zawodowych,
 • co to znaczy i jak być dobrym menadżerem/szefem firmy ?
 • jak rozwinąć pomysł na biznes ?
 • jaki biznes jest najlepszy dla mnie ?
 • jak dobrze prowadzić swoje finanse ?
 • jak rozwijać w sobie kreatywność ?
 • jak skutecznie komunikować się z innymi i utrzymywać dobre relacje ?
 • jak promować swoją firmę ?
 • na czym polega sprzedaż swoich produktów lub usług ?
 • jak powinna wyglądać dobra organizacja własnej firmy ?
 • jakie innowacyjne technologie pomagają w prowadzeniu swojej firmy ?
 • jak dbać o wizerunek firmy i swój własny ?

Wszystkie warsztaty z przedsiębiorczości i innowacyjności poprowadzą w konińskich szkołach eksperci – doradca zawodowy, coach biznesu, praktycy – przedsiębiorcy .

Treść samych zajęć przeprowadzania z każdą grupą młodzieży zostanie podzielona na dwa 90 – minutowe warsztaty. Planowane metody pracy z młodzieżą to min. Prezentacja multimedialna, wykład, burza mózgów, case study, gry edukacyjne. Podstawowym wskaźnikiem realizacji zadania będzie liczba uczestników warsztatów potwierdzona listą obecności.

Konkurs - Start – Up 2022 – to konkurs ukierunkowany na innowacyjne projekty zarówno naukowe, technologiczne jak i kreatywne/artystyczne we wczesnej fazie rozwoju. Konkurs skierowany będzie do wszystkich uczniów biorących udział w części warsztatowej projektu. Przedmiotem konkursu będzie biznesplan, który zostanie stworzony zespołowo, a następnie przedstawiony przed komisją. W skład komisji, która wyłoni zwycięską szkołę wejdą eksperci prowadzący warsztaty oraz przedstawiciele Konińskiej Izby Gospodarczej.

Wyjazd dla zwycięskiej klasy do Poznańskiego Parku Naukowo – Technologicznego. W trakcie wizyty pracownicy parku omówią działalność instytucji, a młodzi goście zwiedzą specjalistyczne laboratorium chemiczne i biotechnologiczne. Będzie też okazja do spotkania i wymiany doświadczeń z naukowcami – praktykami oraz przedstawicielami Start – Up’ów współpracujących z PPNT.

Ważnym elementem zadania będzie upowszechnienie tego przedsięwzięcia wśród młodzieży, dyrektorów szkół oraz rodziców. Promocja zadania ( min. bezpośredni kontakt z dyrektorami szkół, profil w mediach społecznościowych ) zapewni wysoką frekwencję na zajęciach, a dodatkowo przyniesie korzyści w postaci zainteresowania lokalnej społeczności i placówek oświatowych tematyką innowacyjności i przedsiębiorczości.

Nabór potencjalnych uczestników zadania prowadzony będzie z poszanowaniem zasady kryterium ogólnodostępności oraz równości szans kobiet i mężczyzn. Odbiorcą zadania będzie młodzież ucząca się, zainteresowana podjęciem studiów lub pracą zawodową, lecz niezdecydowana co do kierunku rozwoju osobistego oraz niepewna swoich kompetencji i umiejętności.

Szacowany koszt – 37 300,00 zł

Wydział opiniujący - Wydział Rozwoju Gospodarczego