Lokalizacja : Osiedle Zatorze
Projekt: Utwardzenie ścieżki pieszo - rowerowej na hałdach
Wnioskodawca: Henryk Szczepankiewicz
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej
Koszt: 60 000,00

Ścieżka pieszo - rowerowa znajduje się na hałdach w Koninie. Hałdy to pozostałość po kopalni węgla brunatnego, które są stworzone z litów. Utwardzenie żwirem ścieżki jest wskazane, gdyż w okresie wiosny i jesieni jest ona nie do przebycia.

StreetView

Lokalizacja : Osiedle Horzeń
Projekt: Wybieg dla czworonogów na Osiedlu Chorzeń
Wnioskodawca: Stanisław Wiśniewski
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej
Koszt: 70 000,00

Stworzenie wybiegów dla psów i połączenie go z placem zabaw dla czworonogów.

Lokalizacja : Konin
Projekt: Ośrodek Mediacji i Terapii Rodzinnej w Koninie
Wnioskodawca: Krystyna Chowańska
Wydział opiniujący : Wydział Spraw Społecznych
Koszt: 100 000,00

Ośrodek Mediacji i Terapii Rodzinnej to placówka świadcząca usługi w zakresie wsparcia dla rodzin w kryzysie psychoemocjonalnym i wychowawczym. Celem będzie wzmacnianie rodziny w prawidłowym wykorzystaniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, poprawy relacji wewnątrzrodzinnych i zasad komunikacji. W sytuacjach konfliktowych - pomocy w ustaleniu zasad wzajemnego porozumienia, partnerstwa w wychowywaniu dzieci. Zadania będzie realizował zespół specjalistów w składzie: psycholog, pedagog, mediator poprzez konsultacje, pomoc psychologiczną i pedagogiczną, terapie, mediacje.

Lokalizacja : Konin
Projekt: 62-510 Hip Hop Battle vol 5
Wnioskodawca: Damian Jambroży
Wydział opiniujący : Wydział Kultury
Koszt: 36 370,00

62-510 Hip Hop Battle to V edycja jednego z najbardziej prestiżowych eventów Hip-Hopowych w Polsce. Impreza kierowana jest dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych którzy, fascynują się sztuką uliczną. Impreza łączy wszystkie elementy kultury Hip-Hopowej. W zeszłym roku do Konina przyjechało ponad 70 artystów z całej Polski i zagranicy m.in.: Rosji, Francji, Warszawy, Krakowa, Poznania, Szczecina, Wrocławia, Rybnika, Kutna, Płocka, Bydgoszczy, Łodzi, Torunia, Lęborka, Starachowic, Katowic. Celem imprezy będzie popularyzacja i wymiana doświadczeń wszystkich elementów tej kultury.

Lokalizacja : ul. Dworcowa 13
Projekt: Senior czyta książki - zakup książek z dużą literą dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie i jej filii
Wnioskodawca: Aleksandra Baumgart
Wydział opiniujący : Wydział Kultury
Koszt: 80 000,00

Wzbogacenie księgozbiorów MBP w Koninie o książki drukowane dużą literą, które zwiększą ofertę dla czytelników starszych i z dysfunkcją wzroku we wszytkich placówkach.

StreetView

Lokalizacja : ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
Projekt: Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy
Wnioskodawca: Jakub Sznajde
Wydział opiniujący : Wydział Rozwoju Gospodarczego
Koszt: 99 990,00

Projekt zakłada zaadoptowanie nieużywanego fragmentu starego boiska Szkoły Podstawowej nr 8 w Koninie o powierzchni 800m2, na tor typu "pumptrack", wraz z tablicą informacyjną z regulaminem, instalacją oświetlenia z podpięciem do sieci miejskiej oraz zamontowaniem na ścianie szkoły kamery i podpięcie jej do istniejącego systemu monitoringu szkoły. Dodatkowo projekt zakłada wymianę jednego segmentu zewnętrznego ogrodzenia boiska na furtkę umożliwiającą mieszkańcom otwarty dostęp do obiektu.

StreetView

Lokalizacja : V Osiedle
Projekt: Siłownia Zewnętrzna na V Osiedlu
Wnioskodawca: Błażej Malanowski
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej
Koszt: 99 999,00

Trening na świeżym powietrzu? Czemu nie! Ćwiczenia na świeżym powietrzu przynoszą więcej korzyści niż te wykonane w zamkniętym pomieszczeniu, doskonale wpływają na poprawę: krążenia krwi, koordynacji ruchowej oraz kondycji fizycznej. Wykonując ćwiczenia zgodnie z instrukcją poszczególnych przyrządów, z pewnością wzmocnisz mięśnie całego ciała. Teren na którym będzie znajdowała się siłownia jest miejscem ogólnodostępnym i darmowym! Miejsce gdzie planowana jest siłownia sąsiaduje bezpośrednio z placem zabaw (przy ZSBiKZ). Dzięki takiej lokalizacji rodzeństwo, rodzice, dziadkowie przyprowadzające swoje pociechy na plac będą mogli bez przeszkód obserwować bawiące się dzieci, jednocześnie poddając się ćwiczeniom na znajdujących się tam przyrządach.

StreetView

Lokalizacja : Osiedle Zatorze
Projekt: Remont chodników wokół os. 'Zatorze' - kontynuacja prac wykonanych przez Miasto Konin. Jej celem jest dokończenie, modernizacja nawierzchni chodnika przy ul. Chopina oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż remontowanego chodnika, ławki, kosze parkowe, nasadzenia kwiatowe lub krzewy.
Wnioskodawca: Małgorzata Kucal-Wątroba
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej - Zarząd Dróg Miejskich
Koszt: 60 350,00

Remont chodników Miasta wokół os. "Zatorze"-kontynuacja prac wykonanych przez Miasto Konin. Jej celem jest dokończenie, modernizacja nawierzchni na chodniku przy ul. Chopina oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż remontowanego chodnika, ławki, kosze parkowe, nasadzenia kwiatowe lub krzewy.

StreetView

Lokalizacja : Konin
Projekt: Zabawa bez barier. Place zabaw dla niepełnosprawnych-rozbudowa, dostosowanie i montaż urządzeń integracyjnych na ogólnodostępnych placach zabaw.
Wnioskodawca: Małgorzata Kucal-Wątroba
Wydział opiniujący : Wydział Rozwoju Gospodarczego
Koszt: 91 000,00

Zabawa bez barier. Place zabaw dla niepełnosprawnych - rozbudowa, dostosowanie istniejących placów zabaw. Większość placów zabaw jest dostosowana dla dzieci bez ograniczeń ruchowych i intelektualnych bez dysfunkcji. Do tej pory niepełnosprawne dzieci mogły tylko biernie obserwować swoich sprawnych rówieśników. Celem tego projektu jest doposażenie istniejących placów zabaw w urządzenia przystosowane dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnospranością ruchową, poprzez rozbudowę istniejących placów zabaw, dostosowanie i zamontowanie na wyznaczonych placach zabaw urządzeń dla dzieci niepełnosprawnych - place zabaw bez barier

Lokalizacja : Konin
Projekt: Parkour park
Wnioskodawca: Daniel Mnisza
Wydział opiniujący : Wydział Sportu i Turystyki - MOSiR
Koszt: 98 900,00

Jesteśmy grupą kilkudziesięciu osób, którzy trenują na co dzień parkour. Parkour polega na pokonywaniu przeszkód w jak najprostszy i najszybszy sposób. Ćwiczymy na murkach, rurkach, wszelkiego rodzaju przeszkodach w prawie wszystkich miejscach w Koninie, lecz nie na wszystkich jesteśmy mile widziani przez przechodniów. Chcemy stworzyć w Koninie miejsce do bezpiecznego ćwiczenia parkour, gdzie nikt nam nie przeszkodzi w treningu, rozpromować ten sport i zachęcić młode osoby do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Lokalizacja : Osiedle Zatorze, ul. Tadeusza Szeligowskiego 5
Projekt: Od juniora do seniora - żyj zdrowo i aktywnie
Wnioskodawca: Małgorzata Kucal-Wątroba
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej
Koszt: 99 800,00

Projekt "Od juniora do seniora - żyj zdrowo i aktywnie", to stworzenie wielu możliwości mieszkańcom miasta. Celem projektu jest doposażenie już istniejącej siłowni położonej między Szkołą Podstawową nr 12 a III Liceum. W dniu 27.04.2018 r. wprowadzono zmiany w treści wniosku skreślono zapis dotyczący zagospodarowania okolicy krzyża - wprowadzając zastępczy zapis w zakresie ogrodzenia siłowni plenerowej.Lokalizacja : Osiedle Zatorze, ul. Zygmunta Noskowskiego 4
Projekt: Przestrzeń wokół Przedszkola nr 2 - miejscem kreatywnej zabawy dla dzieci i rodziców. Utworzenie strefy wykopalisk paleontologicznych
Wnioskodawca: Maria-Jolanta Trzuskolas
Wydział opiniujący : Wydział Oświaty
Koszt: 38 240,00

Wokół Przedszkola nr 2 na konińskim Zatorzu istnieje przestrzeń, którą planujemy zagospodarować instalując na niej strefę wykopalisk paleontologicznych. Mamy zamiar wykorzystać dużą piaszczystą powierzchnię i umieścić w niej "kości" dinozaurów, które dzieci będą mogły odkrywać po fragmencie. Będzie tam także strefa wypoczynku dla całej rodziny - ławeczki, namiot ogrodowy chroniący małych "paleontologów" i rodziców przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

StreetView

Lokalizacja : Osiedle Zatorze, ul. Zygmunta Noskowskiego 4
Projekt: Przestrzeń wokół Przedszkola nr 2 - miejscem kreatywnej zabawy dla dzieci i rodziców. Utworzenie strefy rozrywki intelektualnej i ruchowej na trasie.
Wnioskodawca: Maria-Jolanta Trzuskolas
Wydział opiniujący : Wydział Oświaty
Koszt: 53 280,00

Wokół Przedszkola nr 2 ma konińskim Zatorzu istnieją puste przestrzenie, które planujemy zagospodarować w taki sposób, aby służyły rodzinnej rozrywce. Jedną z nich jest obszerny taras. Chcemy zorganizować na jego powierzchni strefę rozrywek ruchowych i logicznych dla rodzin. Umieścimy tam duże plansze do gier podwórkowych tj.: klasa, kółko i krzyżyk, labirynt itp. oraz kilka ławeczek i stoliczków dla uczestników zabawy. Czas wolny można spędzić twórczo razem z dzieckiem.

StreetView

Lokalizacja : ul. Dworcowa 13
Projekt: Likwidujemy bariery przy bibliotece - Filia 'Siódemka' MBP
Wnioskodawca: Aleksandra Bryl
Wydział opiniujący : Wydział Działalności Gospodarczej
Koszt: 75 000,00

Projekt ma na celu dostosowanie wejścia biblioteki dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych przy Filii "Siódemka" Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie przy ul. Sosnowej 16. Realizacja umożliwi korzystanie ze zbiorów biblioteki, a także udział w imprezach edukacyjnych i kulturalnych osobom z dysfunkcją ruchową oraz rodzicom z małymi dziećmi.

StreetView

Lokalizacja : ul. Dworcowa 13
Projekt: Dokończenie infrastruktury ulicy J.Piłsudskiego
Wnioskodawca: Mirosław Falkowski
Wydział opiniujący : Wydział Działalności Gospodarczej
Koszt: 100 000,00

1. Budowa zatoczki MZK na przystanku wzdłuż którego przebiega "podwójna ciągła", miejsce niebezpieczne, 2. Wykonać chodniki łączące sklep "Biedronka" z ul. J. Piłsudskiego. Lokalizację wskazują miejsca wydeptane.

StreetView

Lokalizacja : Konin
Projekt: Pomoc i opieka nad bezdomnymi zwierzętami
Wnioskodawca: Elżbieta Socha
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej
Koszt: 70 000,00

Głównym celem realizacji zadania jest pomoc i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta Konina z uwzględnieniem ograniczenia populacji bezdomnych psów i kotów, budowa azyli dla kotów oraz zwiększenie świadomości mieszkańców Konina o problemie bezdomnych zwierząt, oraz zapobieganiu niekontrolowanego rozmnażania się.

Lokalizacja : III Osiedle
Projekt: Siłownia zewnętrzna dla III osiedla
Wnioskodawca: Krzysztof Płachciński
Wydział opiniujący : Wydział Rozwoju Gospodarczego
Koszt: 98 000,00

Trening na świeżym powietrzu? Czemu nie! W świecie pełnym komputerów, braku aktywności fizycznej i ograniczonym kontakcie interpersonalnym budowa plenerowej siłowni pod chmurką jest szansą na aktywne spędzanie wolnego czasu z jednoczesną korzyścią dla zdrowia. Ćwiczenia na świeżym powietrzu przynoszą więcej korzyści niż te wykonywane w zamkniętym pomieszczeniu, doskonale wpływają na poprawę: krążenia krwi, koordynacji ruchowej oraz kondycji fizycznej. Wykonywanie ćwiczenia zgodnie z instrukcją poszczególnych przyrządów z pewnością wzmocnią mięśnie całego ciała. Projekt przewiduje utworzenie terenu rekreacyjno - sportowego, na którym zostaną zamontowane urządzenia do ćwiczeń rekreacyjno - siłowych bez względu na wiek i stopień sprawności fizycznej. Usytuowanie urządzeń do ćwiczeń fizycznych dostępnych za darmo niemalże w każdej chwili sprawi, że aktywna, nowoczesna i atrakcyjna forma ruchu stanie sie naturalną potrzebą spędzania wolnego czasu, a także miejscem zacieśniania więzi osobowych. Punkt gdzie planowana jest siłownia znajduje się na boisku trawiastym przy Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie. Dzięki takiej lokalizacji uczniowie, rodzice, czy też seniorzy spacerujący obok szkoły będą mogli korzystać z przyrządów do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu bez żadnych przeszkód. Warto zaznaczyć, że siłownia umiejscowiona będzie na terenie monitorowanym dlatego też będzie to zapobiegać potencjalnemu uszkodzeniu przez osoby, które zechciałyby używać w/w urządzeń w niewłaściwy sposób. Projekt zakłada transport i montaż urządzeń do ćwiczeń a także zagospodarowanie terenu pod siłownię kostką brukową. Dodatkowym atutem projektu jest to że jest on dostępny dla wszystkich chętnych 12 miesięcy w roku. Budowa siłowni to także nadanie II osiedlu nowej jakości przestrzeni rekreacyjnej i sportowej dostępnej na innych, podobnych osiedlach. Budowa siłowni plenerowej w tym łatwo dostępnym dla mieszkańców miejscu zachęci do aktywnego spędzania wolnego czasu dla całej społeczności lokalnej. Proponowana budowa siłowni zewnętrznej tzw. "siłownia pod chmurką" byłaby dużym atutem oferty sportowej dla mieszkańców w różnym wieku bez względu na poziom sprawności fizycznej. Utworzenie tego miejsca to szansa na zdrowe, radosne życie i spędzanie aktywnie wolnego czasu na świeżym powietrzu co wpływa znacząco na prozdrowotne aspekty naszego organizmu.

Lokalizacja : Konin
Projekt: Tor przeszkód przeznaczony do biegów OCR
Wnioskodawca: Marcin Szczepaniak
Wydział opiniujący : Wydział Sportu i Turystyki
Koszt: 100 000,00

Planuję zrealizować dzięki KBO, pierwszy w Polsce całkowicie darmowy stacjonarny tor przeszkód przeznaczony do biegów OCR (biegi z przeszkodami). Tor będzie dostępny nieodpłatnie dla każdego chętnego pełnoletniego użytkownika. Osoby w wieku do 18 lat będą miały możliwość skorzystania z toru za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Tor będzie otwarty dla każdego, nie ma znaczenia z jakiego województwa przyjedzie zawodnik. Województwo Wielkopolskie (Konin) stanie sie prekursorem biegów OCR w kraju, dla coraz popularniejszych biegów takich jak: Runmageddon, Spartan Race, Barbarian Race, Runmasters, Rage Ran, Terenowa Masakra i wiele innych.

Lokalizacja : ul. Dworcowa
Projekt: TULIPANY NA DWORCOWEJ KONTYNUACJA
Wnioskodawca: Jarosław Koźlarek
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej - Zarząd Dróg Miejskich
Koszt: 79 000,00

Zrealizowany dwa lata temu projekt nasadzeń tulipanów na ulicy Dworcowej spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem mieszkańców. Dywan kwitnących w maju kwiatów cieszy oczy przechodniów i upiększa centrum miasta. Tegoroczny projekt jest kontynuacją poprzedniego. Tym razem proponujemy przedłużenie nasadzeń na ul. Dworcowej od skrzyżowania z Alejami 1 Maja aż do skrzyżowania z ulicą Warszawską. Przy projektowaniu, podobnie jak w poprzednim projekcie udział wezmą uczniowie i uczennice Zespołu Szkół Budowlanych.

StreetView
zobacz więcej

Lokalizacja : Aleja Cukrownicza 15A
Projekt: Sprzęt ratowniczy umożliwiający udzielenie pomocy osobom w sytuacjach zagrażających życiu
Wnioskodawca: Piotr Rychtanek
Wydział opiniujący : Wydział Zarządzania Kryzysowego
Koszt: 99 500,00

Celem projektu jest pozyskiwanie sprzętu ratowniczego - narzędzi hydraulicznych, który umożliwi udzielenie pomocy przy uwalnianiu osób uwięzionych w zdarzeniach komunikacyjnych, podczas wypadków w zakładach pracy, czy zdarzeniach budowlanych. Sprzęt będzie służył pomocą przede wszystkim mieszkańcom miasta Konina ale również osobom podróżującym po naszych drogach. Zakup sprzętu bardzo usprawni możliwość prowadzenia skutecznych działań ratowniczych. Prowadzone tego typu działania zapewnią szybkie dotarcie do osób uwięzionych w pojazdach, przygniecionych elementem, a za razem zapewni bezpieczeństwo i komfort pracy samych ratowników. Ochotnicza Straż Pożarna Cukrownia Gosławice działania prowadzi najczęściej w północnej części m. Konina oddalonej znacznie od centrum w którym stacjonują służby ratownicze.

StreetView

Lokalizacja : ul. M. Kopernika 14
Projekt: 'Radość i zabawa z Kosmatkiem' - budowa inegracyjnego placu zabaw dla dzieci
Wnioskodawca: Dorota Strzelczyńska
Wydział opiniujący : Wydzał Gospodarki Komunalnej
Koszt: 99 999,99

'Radość i zabawa z Kosmatkiem' - budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 1 'Kosmatek' w Koninie ul. M. Kopernika 14. Idea integracji ma sens tylko wtedy, kiedy dzieci uczą się żyć razem, a nie w izolacji od siebie. Każde dziecko ma prawo do szczęścia, uśmiechu, zabawy i radości. Zainstalowanie urządzeń integracyjnych dla najmłodszych mieszkańców miasta pozwoli łączyć zabawę, edukację z działaniami rehabilitacyjnymi, umożliwi osiąganie sukcesów, nabieranie pewności siebie i nawiązywanie przyjaźni.

StreetView

Lokalizacja : Konin
Projekt: Inteligentne i ekologiczne ławki z funkcją ładowania i WiFi oraz sensorem smogu
Wnioskodawca: Emilia Wasielewska
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej
Koszt: 100 000,00

Zakup 5 inteligentnych, ekologicznych ławek (meble miejskie zasilane odnawialnymi źródłami energii) dla mieszkańców Konina. Dzięki energii elektrycznej wytwarzanej przez zainstalowaną przy ławkach fotowoltaikę możliwe jest ładowanie telefonów, tabletów, laptopów, e-watchy, czytników książek itp. urządzeń. Będzie to nie tylko ułatwienie dla mieszkańców, którym rozładował się telefon podczas spaceru, ale również zachęta aktywności na świeżym powietrzu. Każda z ławek wyposażona jest w co najmniej dwa porty USB do ładowania urządzeń elektronicznych (należy mieć swój kabel) oraz stacje do ładowania bezprzewodowego. Umożliwiają ciągłe ładowanie urządzeń przez minimum dziesięć godzin dziennie. Inteligentne i ekologiczne ławki dzięki sensorom smogu wpisują się idealnie w działania monitorujące jakość powietrza w naszym mieście a ich rozmieszczenie w różnych dzielnicach pokaże pełniejszy obraz zanieczyszczenia powietrza w Koninie. Inteligentne i ekologiczne ławki z darmowym WiFi dostępne w przestrzeni publicznej tam gdzie miejska Sieć Komputerowa w Koninie, jeszcze nie dociera a jest na nią zapotrzebowanie. Inteligentne i ekologiczne ławki to wspieranie transportu rowerowego i zdrowego stylu życia oraz aktywności na świeżym powietrzu. Ławki są ekologiczne, dostarczają energię ze słońca, dzięki czemu nie emitują CO2 dodatkowo mają wbudowane sensory smogu i pogody. Ławki solarne zbudowane ze stali i drewna. Wyposażone są dodatkowo w stojak na rowery oraz stacje ładujące USB. Są "odporne na wandali" (panel fotowoltaiczny jest pokryty szkłem hartowanym) złodziei (ważą 90 kg i 130 kg oraz są zakotwiczone-przymocowane do podłoża) oraz warunki pogodowe. W przypadku systemu modeli z wbudowanym WiFi sieć jest zabezpieczona (blokada torrentów i stron 18+)

Lokalizacja : ul. Dworcowa 13
Projekt: KONIN LUBI KSIĄŻKI 4
Wnioskodawca: Monika Kosińska
Wydział opiniujący : Wydział Kultury
Koszt: 35 000,00

Rok 2019 to będzie już czwarty rok z projektem "Konin lubi książki". Pierwsze dwie edycje projektu, w 2016 i 2017 roku, były finansowane z Konińskiego Budżetu Obywatelskiego i realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Koninie wraz działający przy niej Dyskusyjnym Klubem Książki. Trzecia edycja projektu nie zyskała wystarczającej liczby głosów, by znaleść się wsród finalistów KBO. Udało się jednak uzyskać dotację Urzędu Miejskiego na ten cel i dzięki temu, równiez w 2018 roku czytelnic...

StreetView
zobacz więcej

Lokalizacja : ul. Dworcowa 13
Projekt: Z książką po drodze
Wnioskodawca: Monika Kosińska
Wydział opiniujący : Wydział Kultury
Koszt: 99 000,00

Pomysł przewiduje zakup literatury pięknej i popularnonaukowej dla poszczególnych działów siedziby głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie oraz Filii "Starówka". Od kilku lat wzrasta liczba książek wydawanych w Polsce - od 31,5 tys. w 2010 roku do prawie 35 tys. w 2017. Ukazuje sie coraz więcej wartościowych pozycji, na zakup których budżet Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie nie pozwala. Przy dramatycznie niskim poziomie czytelnictwa Polek i Polaków i wysokich cenach książek...

StreetView
zobacz więcej

Lokalizacja : ul. Dworcowa 13
Projekt: Modernizacja sali Konferencyjno - Wystawowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie
Wnioskodawca: Monika Kosińska
Wydział opiniujący : Wydział Kultury
Koszt: 35 000,00

Sala konferencyjno - wystawowa w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie wymaga gruntownej modernizacji. Mieszkanki i mieszkańcy Konina, uczestniczący w organizowanych tam wydarzeniach, między innymi w projekcie "Konin lubi książki" narzekają na niekomfortowe warunki. Szwankuje nagłośnienie i klimatyzacja, a zbyt wysokie oparcia krzeseł zasłaniają widoczność. Sala jest niefunkcjonalna, a organizowane w niej wydarzenia kulturalne tracą na jakości. Celem projektu jest takie zmodernizowanie sali...

StreetView
zobacz więcej

Lokalizacja : Osiedle Zatrorze / Park Ojców
Projekt: Automaty z ptasimi smakołykami - nauka prawidłowego żywienia ptactwa. Postawienie automatów z karmą dla ptaków... .
Wnioskodawca: Danuta Kowalewska
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej
Koszt: 50 000,00

Automaty z ptasimi smakołykami - nauka prawidłowego żywienia ptactwa. Postawienie automatów z karmą dla ptaków (mieszanka ziaren) w Parku Ojców i przy Jeziorku Zatorze. Automat oprócz karmy zawiera opis potrzeb i sposobu żywienia ptaków (m.in. kaczek i łabędzi). Celem jest uświadomienie ludziom, że karmienie ptactwa chlebem jest błędem, gdyż chleb bardziej ptakom szkodzi niż pomaga. Na automatach znajduje się informacja czym należy karmić ptactwo a czym nie powinno się dokarmiać.

Lokalizacja : Konin
Projekt: SADY OWOCOWE - dokończenie. Alejki, altanki, ławki.
Wnioskodawca: Marcin Nowak, Danuta Kowalewska
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej
Koszt: 35 000,00

Chcemy dokończyć realizację miejskich sadów owocowych. W ramach projektu w sadach powstaną alejki i zamontowane zostaną estetyczne ławki, altanki w których można będzie schować sie przed deszczem, kosze na śmieci oraz monitoring.

Lokalizacja : Konin
Projekt: Boisko do hokeja na rolkach
Wnioskodawca: Jakub Sznajde
Wydział opiniujący : Wydział Działalności Gospodarczej
Koszt: 99 990,00

Pomysł zakłada budowę na terenach miejskich z przeznaczeniem na sport i rekreację boiska do hokeja na rolkach o wymiarach 40m x 20m wykonanego z utwardzonego betonu szlifowanego lub innej utwardzonej nawierzchni, ze stałymi malowanymi oznaczeniami pola gry, z bandami o wysokości 107 cm oraz bramkami 105x170cm

Lokalizacja : Konin
Projekt: Schody nad Wartę
Wnioskodawca: Joanna Sznajder
Wydział opiniujący : Zarząd Dróg Miejskich
Koszt: 99 990,00

Chyba każdy mieszkaniec Konina wcześniej czy później miał przyjemność wybrać sie na "niezapomnianą" podróż schodani prowadzącymi od ul. Wyszyńskiego w dół w kierunku siedziby MOSiRu i dalej ku rzece... Projekt zakłada remont tychże schodów.

Lokalizacja : Konin
Projekt: Doładuj się! - innowacyjne ławki solarne z możliwością ładowania i stojakami na rowery.
Wnioskodawca: Dawid Gańcza
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej
Koszt: 68 000,00

Projekt zakłada zakup 4 innowacyjnych ławek solarnych, które posiadają gniazda USB oraz ładowarki indukcyjne do ładowania urządzeń mobilnych. Dzięki panelom słonecznym wbudowanych w ławkę, otrzymujemy w 100% ekologiczną energię do ładowania. To nowość na rynku, a już zainteresowanie nimi jest olbrzymie. Planowane lokalizacje: Bulwar nadwarciański, skwer przed KDK, jeziorko zatorze.

StreetView

Lokalizacja : Konin
Projekt: Kastracja i leczenie kotów wolnożyjących
Wnioskodawca: Emila Białs
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej
Koszt: 90 000,00

W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie potrzebne są dwa kontenery przeznaczone dla szczeniąt i kociaków. Jeden z kontenerów przeznaczony będzie na kwarantannę, drugi zostanie przeznaczony na zwierzęta zaszczepione, szukające domu. W związku z tym, że w schronisku panuje duże skupisko zwierząt, tak młode zwierzaki są bardzo podatne na zakaźne choroby, nawet śmiertelne. W trosce o ich zdrowie oraz życie schronisko potrzebuje odizolowanego budynku chroniącego je przed zarażeniem. Obecnie przebywają w budynku, w którym nie można zachować szczególnej higieny oraz jest utrudniona dezynfekcja. Szczenięta oraz kocięta wymagają intensywnej opieki oraz pomieszczenia, które zgodne będzie z zasadami BHP oraz wymogami Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Lokalizacja : ul. Gajowa 7A
Projekt: Kwarantanna i pomieszczenie dla kociąt i szczeniąt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt.
Wnioskodawca: Dawid Gańcza
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej
Koszt: 40 000,00

W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie potrzebne są dwa kontenery przeznaczone dla szczeniąt i kociaków. Jeden z kontenerów przeznaczony będzie na kwarantannę, drugi zostanie przeznaczony na zwierzęta zaszczepione, szukające domu. W związku z tym, że w schronisku panuje duże skupisko zwierząt, tak młode zwierzaki są bardzo podatne na zakaźne choroby, nawet śmiertelne. W trosce o ich zdrowie oraz życie schronisko potrzebuje odizolowanego budynku chroniącego je przed zarażeniem. Obecnie przebywają w budynku, w którym nie można zachować szczególnej higieny oraz jest utrudniona dezynfekcja. Szczenięta oraz kocięta wymagają intensywnej opieki oraz pomieszczenia, które zgodne będzie z zasadami BHP oraz wymogami Powiatowego Lekarza Weterynarii.

StreetView

Lokalizacja : Konin
Projekt: Ławeczka Gen. Ryszarda Kuklińskiego
Wnioskodawca: Dominik Szopa
Wydział opiniujący : Wydział Sportu i Turystyki
Koszt: 80 000,00

Projekt zakłada postawienie ławeczki pomnikowej z postacią Gen. Ryszarda Kuklińskiego wraz z tabliczką informacyjną na temat postaci.

Lokalizacja : Osiedle Przydziałki
Projekt: Rozświetlamy Stary Konin - 'BUDOWA ULIC NA OSIEDLU PRZYDZIAŁKI W CZĘŚCI NA ZACHÓD OD TRASY BURSZTYNOWEJ W KONINIE' (ZAKRES RZECZOWY BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO)
Wnioskodawca: Szymon Rąpel
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej - Zarząd Dróg Miejskich
Koszt: 99 999,00

W Koninie cały czas mimo upływu lat są miejsca, gdzie dzieci idąc do szkoły są w niebezpieczeństwie. Brak chodnika i oświetlenia oraz wąska szerokość jezdni mogą przyczynić się do tragedii. Zmieńmy to! wystarczy te kilka brakujących miejsc oświetlić, a spokój rodziców powróci o cały powrót swoich pociech do domu - ulice na osiedlu Przydziałki.

StreetView

Lokalizacja : Osiedle Glinka
Projekt: Ostatni ślad po hucie i lotnikach w Koninie - Lotnicy Polscy - Odnowa Zapomnianego Pomnika na Glince, ważne miejsce obecnie zniszczone.
Wnioskodawca: Szymon Rąpel
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej
Koszt: 99 999,00

Ponad 30 lat temu Hutnicy z Konina, wykonali pomnik - dar dla lotników. Obecnie pomnik ten jest jedyną pozostałością po historii miasta związanej z Hutą i lotnikami. Napis Aluminium i kilka innych rzeźb zostały zniszczone lub usunięte. Ten pomnik cały czas stoi, jednak przez lata został mocno zdewastowany. Odnówmy go i przywróćmy dawny blask.

StreetView

Lokalizacja : Plac Wolności
Projekt: Plac Wolności Dzieciom - 'Skacząca' fontanna z podświetleniem ożywi ten kamienny plac
Wnioskodawca: Szymon Rąpel
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej
Koszt: 99 999,00

Obecnie plac Wolności to teren z kostki granitowej, rzeźby konia i pompy. Brak tam czegoś dynamicznego, delikatnego i zachęcającego do przyjścia z dziećmi. Fontanna "Skacząca" to schowana w ziemi instalacja, która widoczna jest na powierzchni tylko dzięki "fruwającym" strugom lub kroplom wody. Dzieci mogą do niej dobiec, dotknąć i bawić się. Ponadto dzięki ewentualnemu podświetleniu tworzy się "wodna rzeźba" poprawiając wizerunek placu. Dzięki niej będzie ładnie, kolorowo i chłodno w upalne dni.

StreetView

Lokalizacja : Konin
Projekt: Prawdziwe iluminacje Świąteczne niczym w Nowym Yorku czy Berlinie - piękne, duże, mrugające konstrukcje na kształt gigantycznego Prezentu, Karocy czy Bombki przez którą można przejść. Poczujmy prawdziwą magię świąt!!!
Wnioskodawca: Szymon Rąpel
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej
Koszt: 99 999,00

W Koninie jak co roku zimą miasto jest ozdabiane stroikami i lampkami. To fakt, jednak cały czas brakuje nam prawdziwych iluminacji, takich przy krórych można poczuć magię świąt, i które same w sobie są małym dziełem sztuki. W ramach KBO zakupmy oświetloną karocę czy gigantyczną bombkę przez którą można przejść czy zrobić sobie przy nich zdjęcie. Podobne rozwiązania ma już Warszawa, Poznań czy wspomniany Berlin. Zróbmy coś aby to miasto nie było nudne zimą. Zamontujemy je na Placu Wolności lub przed MDK.

Lokalizacja : Konin
Projekt: Warsztaty wzmacniające dla kobiet
Wnioskodawca: Ewa Jeżak
Wydział opiniujący : Wydział Spraw Społecznych
Koszt: 10 000,00

4 warsztaty wzmacniające dla kobiet (wenDO-antyprzemocowe, wzmacnianie własnego ja, wizerunkowe, budowa własnej marki online).

Lokalizacja : Konin
Projekt: ŹREBAKI KONIŃSKIE
Wnioskodawca: Agnieszka Gołębiowska
Wydział opiniujący : Wydział Sportu i Turystyki
Koszt: 99 999,00

Przeprowadzenie konkursu na zrobienie projektu - wizualizacji konińskiech źrebaków - małych rzeźb z brązu, które stworzą skierowany do najmłodszych turystów szlak po ważnych dla miasta i jego historii miejscach oraz wykonanie i instalacja pierwszych rzeźb w przestrzeni miejskiej - minimum 3 szt. Rzeźby będą nawiązywały do ważnych osób, wydarzeń i legend związanych z miastem. Ich wysokość nie będzie przekraczać 50 cm.

Lokalizacja : Nadwarciańksi Bulwar
Projekt: JAZZ NA BULWAR
Wnioskodawca: Agnieszka Gołębiowska
Wydział opiniujący : Wydział Kultury
Koszt: 99 999,00

Od czerwca do września cykl koncertów muzycznych na bulwarze.

StreetView

Lokalizacja : ul. Dworcowa, Aleje 3 Maja, Wyszyńskiego, 11 listopada, Pl. Wolności
Projekt: Świąteczna iluminacja
Wnioskodawca: Ewa Jeżak
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej
Koszt: 99 999,00

Zakup nowej świątecznej iluminacji montowanej przy centralnych konińskich ulicach. W dniu 16.05.2018 r. wprowadzono do wniosku dodatkowe uszczegółowienia w opisie wyszczególniając proponowany wykaz ulic na których montowane będą iluminacje świąteczne tj.: Dworcowa, Aleje 3 Maja, Wyszyńskiego, 11 listopada, Pl. Wolności.

Lokalizacja : Konin
Projekt: Warsztaty Krąg Kobiet
Wnioskodawca: Agnieszka Gołębiowska
Wydział opiniujący : Wydział Kultury
Koszt: 12 500,00

Warsztaty świadomości ciała i radości bycia kobietą. Naturalny ruch, taniec, muzyka, śpiew.

Lokalizacja : ul. Dworcowa 13
Projekt: Zakup książek, e-booków, audiobooków
Wnioskodawca: Olga Żaryn
Wydział opiniujący : Wydział Kultury
Koszt: 99 999,00

Zakup zakup książek,e-booków, audiobooków dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

StreetView


Lokalizacja : Konin
Projekt: Bezpieczne zejście do Warty
Wnioskodawca: Agnieszka Zajączkowska
Wydział opiniujący : Wydział Działalności Gospodarczej
Koszt: 99 999,00

Bezpieczne dojście do brzegu Warty za sadem na Glince.

Lokalizacja : Plac Wolności
Projekt: Ławeczka Zofii Urbanowskiej
Wnioskodawca: Ewa Jeżak
Wydział opiniujący : Wydział Kultury
Koszt: 99 999,00

Ławeczka Zofii Urbanowskiej w ramach 100 - lecia uzyskania praw wyborczych Kobiet. Usytuowana na placu Wolności. Z ławką do telefonów. W przypadku braku zgody na tę lokalizację proponuję - Bulwar Nadwarciański (okolice dworku Zofii Urbanowskiej).

StreetView

Lokalizacja : Konin
Projekt: Dodruk książki 'Uporczywe echo' Theo Richmond
Wnioskodawca: Olga Żaryn
Wydział opiniujący : Wydział Kultury
Koszt: 30 000,00

Dodruk książki "Uporczywe echo" Theo Richmond'a.

Lokalizacja : Konin
Projekt: "Razem w XXI wiek z historią ku przyszłości" - dodruk książek
Wnioskodawca: Ewa Jeżak
Wydział opiniujący : Wydział Kultury
Koszt: 10 000,00

Dodruk książki 'Szlakiem Konińskich Kobiet' wydane przez Stowarzyszenie ONA. "Razem w XXI wiek z historią ku przyszłości".

Lokalizacja : ul. Wyszyńskiego
Projekt: Rolkowisko
Wnioskodawca: Ewa Jeżak
Wydział opiniujący : Wydział Rozwoju Gospodarczego
Koszt: 99 999,00

Wybudowanie rolkowiska przy byłej SP nr 5 przy ul. Wyszyńskiego.

StreetView

Lokalizacja : Konin
Projekt: Warsztaty. Seks w małym mieście
Wnioskodawca: Olga Żaryn
Wydział opiniujący : Wydział Spraw Społecznych
Koszt: 5 000,00

Warsztaty dla kobiet dotyczące edukacji seksualnej.

Lokalizacja : Konin
Projekt: Nasadzenie drzew i krzewów
Wnioskodawca: Magdalena Kosko - Nowak
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej
Koszt: 99 999,00

Nasadzenie drzew i krzewów w mieście dla pszczół i ptaków.

Lokalizacja : Aleje 1 Maja 22
Projekt: Lodowisko przy Zespole Szkół im. M. Kopernika - jeździki dla początkujących
Wnioskodawca: Małgorzata Wagner
Wydział opiniujący : Wydział Sportu i Turystyki
Koszt: 30 000,00

Lodowisko jest uczęszczane przez rodziców z małymi dziećmi. Zapewnienie im bezpieczeństwa korzystania z obiektu, powinno być najważniejszą sprawą. Chciałabym doposażyć lodowisko w jeździki, które ułatwią poruszanie się na łyżwach i usprawniąją naukę początkujacym.

StreetView

Lokalizacja : ul. Kolejowa 2
Projekt: 'Strefa aktywności' przy Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie
Wnioskodawca: Małgorzata Wagner
Wydział opiniujący : Wydział Sportu i Turystyki
Koszt: 99 999,00

Chcielibyśmy rozbudować istniejący przy Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie plac zabaw i przemienić go w "Strefę aktywności" dla mieszkańców Konina w każdym wieku. Chcemy powiększyć go o:
- siłownię plenerową
- parkour
- dodatkowe atrakcje dla dzieci (ściankę wspinaczkową, huśtawkę ptasie gniazdo)
- zadaszony zakątek dla rodziców - wiatę sześciokątną.

StreetView

Lokalizacja : Dworcowa 4-6
Projekt: Zielona Kolejowa
Wnioskodawca: Małgorzata Wagner
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej
Koszt: 50 000,00

Ulica Kolejowa 4, 6 znajdują się w bezpośrednim centrum Konina. Tereny zielone powinny być wizytóką miasta. Chciałabym je obsadzić i zaplanować razem z architektem krajobrazu, aby przestały straszyć swoim wyglądem.

StreetView

Lokalizacja : Konin
Projekt: Pracownia Inicjatyw Młodzieżowych
Wnioskodawca: Agnieszka Gołębiowska
Wydział opiniujący : Wydział Kultury
Koszt: 99 999,00

Remont Sali min 100m2, zakup mebli, zakup książek na temat projektowania inicjatyw, wyposażenie w komputery z oprogramowaniem graficznym, zorganizowanie serii spotkań i warsztatów dla młodzieży szkół średnich, nauka różnych metod tworzenia inicjatyw.

Lokalizacja : Osiedle Zatorze
Projekt: Ścieżka doświadczeń nad jeziorkiem Zatorze
Wnioskodawca: Dawid Gańczak
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej
Koszt: 99 999,00

Projekt zakłada zakup urządzeń naukowych pozwalających na przeprowadzenie prostych doświadczeń fizycznych z działów takich jak optyka, mechanika czy akustyka. Urządzenia te pozwalają uczyć się fizyki "na wesoło". Każdy eksponat będzie opatrzony tabliczką z objaśnieniami. Możemy spodziewać się takich urządzeń jak kołyska Newtona czy tarcze optyczne. Inspiracją projektu jest Ogród Doświadczeń w Krakowie

StreetView

Lokalizacja : Konin - Gosławice
Projekt: Festiwal Młodych
Wnioskodawca: Agnieszka Gołębiowska
Wydział opiniujący : Wydział Kultury
Koszt: 99 999,00

Zorganizowanie letniego festiwalu dla młodzieży. Na dwa sierpniowe dni Przystań Gosławice oraz Muzeum Okręgowe w Koninie zapełni się młodymi ludźmi, którzy będą się dzielić tym, co kochają i potrafią robić. Scenę wypełnią młodzieżowe zespoły muzyczne, wokaliści, grupy teatralne, kabaretowe, młode teatry tańca i inni artyści. Nad wodą ustawi się miasteczko różnych młodych form twórczych, gdzie każdy będzie mógł wziąć udział w warsztatach: plastycznych, technicznych, muzycznych, sportowych, podróżniczych, tanecznych i wielu, wielu innych. Do tego seanse filmowe w kinie plenerowym, bitwy taneczne na pomoście, konkursy muzyczne, wystawy, spotkania i pokazy młodzieżówych twórczych form działania. Wieczorem koncert gwiazy a potem zabawa do białego rana. Można będzie rozbić tam swój namiot w namiotowym miasteczku, najeść się w strefie food trucków i odpocząć w strefie chillout'u.