Wnioski zgłoszone i poddane pod głosowanie w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020Lokalizacja : Oś. Sikorksiego
Projekt: NAUKOWO-SENSORYCZNY PARK DOŚWIDCZEŃ NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 4 'BIAŁY KONINK'
Wnioskodawca: Anna Żabińska
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej
Koszt: 94 252,19

Na terenie zielonym przy Przedszkolu nr 4 chcemy stworzyć ogólnodostępny, edukacyjny Naukowo Sensoryczny Park Doświadczeń składający się z 9 interaktywnych i certyfikowanych urządzeń. Celem projektu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do zabawy na świeżym powietrzu. Projekt zakłada stworzenie 2 stref tematycznych: Nauki i Sensoryki. W skład Strefy Nauki wejdą: naukowy Hex (w nim 2 koła optyczne, 2 krzywe zwierciadła, tablica ze złudzeniami i „kogo widzisz"), film animowany i koto młyńskie. Strefa Sensoryczna, a w niej: ściana do pisania, tablica magnetyczna z kulodromem, eko-kuchnia, różnorodny panel muzyczny, koparka i transportera piasku. Każde urządzenie posiada tablicę informację z opisem działania. 90% dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkujących osiedle Sikorskiego i osiedla przyległe uczęszcza do Przedszkola nr 4. Dzieci spędzają tu 3/4 dziennego czasu, nawet po 9 godzin dziennie. Zabawa na świeżym powietrzu jest niezbędna do prawidłowego rozwoju dzieci.

StreetView


Lokalizacja : ul. Turkusowa 1A
Projekt: BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W REGIONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15
Wnioskodawca: Anna Żabińska
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej ZDM
Koszt: 99 900,00

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w okolicach SP nr 15, do której uczęszczają dzieci i młodzież objęta nauką szkolną, mieszkająca na terenie Starego Konina i okolic. Cała społeczność SP nr 15 w pełni popiera inicjatywę poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych w okolicy szkoły. Lokalizacja 6 przejść dla pieszych wymagających poprawy bezpieczeństwa w obrębie SP nr 15 liczącej 763 uczniów:
- ul. Piłsudskiego na wysokości marketu Biedronka
- ul. Piłsudskiego przy zajezdni autobusowej MZK
- ul. Piłsudskiego przy pasażu Nabo
- ul. Szpitalna przy Kościele Parafii Miłosierdzia Bożego
- ul. Szpitalna przy stacji benzynowej Lotos
- ul. Cyrkoniowa przy bloku Topazowa 26 .Kwestia poprawy bezpieczeństwa na ww. przejściach dla pieszych w obrębie SP nr 15, z których korzystają Wasze dzieci i Wy, zależy od Was rodzice i mieszkańcy Konina. Teraz to Wy macie realny wpływ na jakość bezpieczeństwa drogi Waszego dziecka do szkoły. Wystarczy oddać swój głos na projekt.

StreetView


Lokalizacja : ul. Kolska 2
Projekt: BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
Wnioskodawca: Anna Żabińska
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej ZDM
Koszt: 99 900,00

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w okolicach SP nr 1 im. Zofii Urbanowskiej, do której uczęszczają dzieci i młodzież objęta nauką szkolną mieszkająca na terenie Starego Konina i okolic. Cała społeczność SP nr 1 w pełni popiera inicjatywę poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych w okolicy szkoły. Lokalizacja 4 przejść dla pieszych wymagających poprawy bezpieczeństwa w obrębie Szkoły Podstawowej nr 1 liczącej 700 uczniów:
- ul. Kolska przy szkole obok ronda,
- ul. Kolska przy przystanku MZK i szkole hutniczej,
- ul. Reformacka przy skrzyżowaniu z ulica Kolską, przy parkingu
- ul. Sztarka (dawniej Bema) przy skrzyżowaniu z ulicą Kolską.Kwestia poprawy bezpieczeństwa na ww. przejściach dla pieszych w obrębie SP nr 1, z których korzystają Wasze dzieci i Wy, zależy od Was rodzice i mieszkańcy Konina. Teraz to Wy macie realny wpływ na jakość bezpieczeństwa drogi Waszego dziecka do szkoły. Wystarczy oddać swój głos na projekt.

StreetView


Lokalizacja : Oś. Zatorze
Projekt: BUDOWA TARASU WIDOKOWEGO I UTWARDZENIE ŚCIEŻEK PIESZO-ROWEROWYCH NA HAŁDACH W KONINIE
Wnioskodawca: Henryk Szczepankiewcz
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Koszt: 95 000,00

Budowa tarasu widokowego od strony południowej hałd z widokiem na jezioro Zatorze i utwardzenie pospółką ścieżek pieszorowerowych od strony zachodniej.

StreetView


Lokalizacja : ul. Adama Mickiewicza 14
Projekt: MUZYKA W KONINIE - REMONT FORTEPIANU BECHSTEINA
Wnioskodawca: Kruczkowski Damian, Woźniak Alan
Wydział opiniujący : Wydział Oświaty I LO
Koszt: 30 000,00

Prawdopodobnie w wyniku zawirowań związanych z nacjonalizacją mienia prywatnego na wyposażenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie trafia fortepian marki Bechstein wyprodukowany w 1923 roku. Nieznane jest nazwisko pierwszego prywatnego właściciela, ani to, kiedy instrument ten pojawił się w Koninie. Fortepian ze względu na stan techniczny nie daje się nastroić, przez co nie jest używany. Niszczeją również jego elementy mechaniczne, odpada z niego matowa farba (niewiele jest fortepianów pokrytych matem!), odpada również kość słoniowa, którą pokryte są białe klawisze. Kilka strun nadaje się do wymiany, podobnie jak filce. Mechanizmy potrzebują regulacji, a niektóre elementy, jak na przykład nutnik, wymagają uzupełnienia. Na odrestaurowanym instrumencie mógłby odbywać się szereg koncertów, których słuchaliby mieszkańcy. Jest on niewątpliwie częścią historyczno-kulturalnego dziedzictwa miasta i jako taki powinien zostać zachowany dla przyszłych pokoleń.

StreetView


Lokalizacja : ul. Rolna
Projekt: WYBIEG DLA CZWORONOGÓW NA OSIEDLU CHORZEŃ
Wnioskodawca: Stanisław Wiśniewski
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej
Koszt: 70 000,00

Celem projektu jest wykonanie wybiegu dla czworonogów na osiedlu Chorzeń obok sklepu Biedronka. Na ogrodzonym terenie znajdować się będzie plac zabaw z psem. Dzięki Wam takie miejsce może powstać!

StreetView


Lokalizacja : Bulwary
Projekt: BULWAROWA ZUMBA
Wnioskodawca: Anna Karbowa
Wydział opiniujący : Wydział Sportu i Turystyki MOSiR
Koszt: 40 000,00

Zumba na Bulwarach dla każdego mieszkańska Konina.

StreetView


Lokalizacja : ul. Fikusowa 8, ul. Szpitalna 45
Projekt: DOPOSAŻENIE CZYTELNI W FILII CHORZEŃ I FILII 'MEDYCZNEJ' MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KONINIE
Wnioskodawca: Barbara Rymarowicz
Wydział opiniujący : Wydział Kultury MBP
Koszt: 90 000,00

Czytelnie filii Chorzeń ul.Fikusowa 8 i filii "Medycznej" ul.Szpitalna 45 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konininie wymagają doposażenia.Biblioteki prowadzą aktywną działalność, organizując zajecia z dziećmi ze szkół i przedszkoli. W czytelniach potrzebne są komputery do tworzenia prezentacji, telewizory do pokazów multimedialnych, siedziska dla dzieci, krzesła, gry edukacyjne i pomoce dydaktyczne.

StreetView , StreetView


Lokalizacja : ul. Kosmonautów 4a
Projekt: PRZEDSZKOLNA KRAINA MUZYCZNO-SENSORYCZNA
Wnioskodawca: Beata Osajda
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej Wydział Oświaty
Koszt: 99 252,88

Na terenie Przedszkola nr 25 "Bajka" w Koninie chcielibyśmy stworzyć ogólnodostępną, edukacyjną "Przedszkolną krainę muzycznosensoryczną" składajacą się z 9 interaktywnych i certyfikowanych urządzeń. Misją projektu jest zmotywowanie wszystkich mieszkańców, a w szczególności rodziców z dziećmi, do spedzania czasu na wolnym powietrzu oraz pokazanie, że nauka wcale nie musi być nudna. W skład " Przedszkolnej krainy muzyczno-sensorycznej" wejdą elementy jak naukowy Hex ( składajacy się z dwóch kół optycznych, dwóch krzywych zwierciadeł, tablicy ze złudzeniami i "kogo widzisz"), ksylofon, panel muzyczny,koparka, ekokuchnia,eko-memory, tablica magnetyczna z kulodromem, pansel sensoryczny i ściana do pisania. Kazde urządzenie jest wyposażone w tabliczkę informacyjną z opisem działania danego eksponatu.

StreetView


Lokalizacja : Dworcowa 13 i inne
Projekt: SENIOR CZYTA KSIĄŻKI 2 - ZAKUP KSIĄŻEK Z DUŻĄ LITERĄ DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNJE W KONINIE I JEJ FILII
Wnioskodawca: Aleksandra Baumgart
Wydział opiniujący : Wydział Kultury MBP
Koszt: 80 000,00

Wzbogacenie księgozbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie o książki drukowane dużą literą, które zwiększą ofertę dla czytelników starszych i z dysfunkcją wzroku we wszystkich placówkach.

StreetView


Lokalizacja : Dworcowa 13
Projekt: JESTEM AKTYWNY - CZYTAM - GŁOSUJĘ
Wnioskodawca: Małgorzata Hofmann, Aleksandra Bryl
Wydział opiniujący : Wydział Kultury MBP
Koszt: 70 000,00

Projekt przewiduje uatrakcyjnienie księgozbiorów filii bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie i pozyskanie nowych czytelników. Ciekawe książki zachęcą sympatyków literatury do częstego korzystania z bibliotek. Gwarantuje to zakup nowości z literatury pięknej, wzbogacenie księgozbioru popularnonaukowego, a także zakup aktualnych lektur szkolnych.

StreetView


Lokalizacja : ul. Kaliska
Projekt: NOWA ZIELEŃ PRZY KALISKIEJ 20
Wnioskodawca: Milena Dekier
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej
Koszt: 99 000,00

Celem jest uporządkowanie i rozbudowa infrastruktury zielonej przy ul. Kolskiej 20. Jest to teren ogólnodostępny znajduje się przy głównej ulicy. Zakres prac obejmowałby wycinkę zniszczonych , uschniętych i zagrażających bezpieczeństwu drzew, nasadzenie nowej zieleni – drzew, krzewów i kwiatów.

Lokalizacja : Park Miejski
Projekt: MISTRZOSTWA KONINA W SZACHACH BŁYSKAWICZNYCH
Wnioskodawca: Przemysław Dudek
Wydział opiniujący : Wydział Sportu i Turystyki
Koszt: 5 000,00

Projekt ma na celu zorganizowanie turnieju szachowego w szachach błyskawicznych i wyłonienie mistrza miasta Konin orazpowiatu konińskiego. Szach błyskawiczne są bardzo atrakcyjną formą gry, zapewniają duże emocje ze względu na małą ilość dostępnego czasu( jedynie 3 minuty na zawodnika). Gra jest dynamiczna, wymaga dużego skupenia oraz podejmoawnia i właściwych decyzji, obfituje w niespodziewane wyniki oraz zwroty akcji. Rozgrywki zostaną przeprowadzone w tempie 3 min. na zawodnika bez dodawanego czasu gry. Turniej zostanie przeprowadzony w miesiącach letnich na stolikach szachowych ustytułowanych w Parku Miejskim przy ulicy Energeyka.

StreetView


Lokalizacja : ul. Łężyńska 4
Projekt: ATRAKCYJNE POMIESZCZENIA SANITARNO-SOCJALNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA OBIEKCIE SPORTOWYM
Wnioskodawca: Przemysław Dudek
Wydział opiniujący : Wydział Rozwoju Gospodarczegi i Wydział Sportu i Turystyki
Koszt: 99 999,00

Projekt polega na modernizacji budynków sanitarno-socjalnych użytkowanych przez dzieci i młodzież szkolną, mieszkańców oraz sekcje sportowe w obiekcie sportowym przy ulicy Łężyńskiej 4. Planowane prace obejmują: - Remont łaźni - Remont pomieszczeń szatniowych - Zakup niezbędnego wyposażenia
Obiekt wymaga remontu oraz poprawy obecnego stanu technicznego oraz higienicznego aby użytkownicy mogli z niego bezpiecznie korzystać. Pomieszczenia po remoncie będą spełniać kryteria podobnych tego typu obiektów występujących w Polsce.

StreetView


Lokalizacja : ul. Łężyńska 4
Projekt: MODERNIZACJA STADIONU
Wnioskodawca: Przemysław Dudek
Wydział opiniujący : Wydział Rozwoju Gospodarczegi i Wydział Sportu i Turystyki
Koszt: 99 999,00

Projekt polega na przeprowadzeniu modernizacji stadionu przy ulicy Łężyńskiej 4. W jej zakresie zostanie wymienione orgrodzenie wraz z bramą wejściową oraz furtką ( kołowrotek wejściowy), przeprowadzona rozbudowa oraz modernizacja parkingu.

StreetView


Lokalizacja : Park Miejski
Projekt: SZACHY PARKOWE (PLENEROWE,OGRODOW E) - DUŻE FIGURY SZACHOWE
Wnioskodawca: Przemysław Dudek
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej
Koszt: 12 000,00

Projekt polega na utworzeniu dwóch dużych szachownic do gry w szachy plenerowe z dużymi figurami szachowymi w parku miejskim pomiędzy fontanną z koniem, a kinem centrum konińskiego domu kultury. Doskonała rozrywka na świeżym powietrzu dla wszystkich mieszkańców bez względu na wiek.

StreetView


Lokalizacja : ul. Wyszyńskiego i 11 Listopada
Projekt: MIEJSCE SPOTKAŃ MIESZKAŃCÓW 5 OSIEDLA - II ETAP
Wnioskodawca: Joanna Sznajder
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej
Koszt: 88 700,00

Drugi etap budowy przestrzeni w której zarówno osoby starsze jak i rodziny z dziećmi z bloków przy ulicach Wyszyńskiego i 11 Listopada mogą spędzać czas na powietrzu. Projekt zakłada powiększenie istniejącego placu (w tym przedłużenie ogrodzenia i montaż drugiej furtki) o dodatkowe ławki dostosowane do osób starszych i/lub niepełnosprawnych, dostawienie dodatkowego zestawu sprawnościowego dla dzieci, wykonania pod wszystkimi urządzeniami dla dzieci bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej (tartan), oraz montaż dodatkowego kosza na śmieci.

Lokalizacja : V Osiedle
Projekt: ROLKOWISKO
Wnioskodawca: Jakub Sznajder
Wydział opiniujący : Wydział Rozwoju Gospodarczego i Wydział Sportu i Turystyki
Koszt: 99 999,00

Pomysł zakłada budowę na terenach nadwarciańskich za budynkiem PWSZ9dawna SP5-mapka w załączeniu)odseparownego od ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego, miejsca dla osób trenujących jazdę, lub stawiających swoje pierwsze kroki na rolkach. Tor o wymiarach 50X20m i szerokości toru 4m na dłuższym boku i 4,5m, na krótszym, wykonany z drobnego(gładkiego) asfaltu ze spadkiem ( ok. 2%) do wewnątrz elipsy. W dalszych latach miejsce to można roziwjać o wypełnienie asfaltem wewnętrznego kręgu, barierki lub bandy, lekkie zadaszenie itp...

Lokalizacja : ul. Sosnowa 16, ul. Gosławicka 46
Projekt: STREFA MULTIMEDIALNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W FILII SIÓDEMKA I FILII GOSŁAWICE-ZAMEK MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KONINIE
Wnioskodawca: Aleksandra Bryl, Alicja Wiśniewska
Wydział opiniujący : Wydział Kultury i MBP
Koszt: 90 000,00

Strefa multimedialna wyposażona w komputery z rozszerzonym oprogramowaniem , podlogą i ścianą interaktywną umożliwi prowadzenie warsztatów i innych działań edukacyjnych o różnorodnej tematyce, także zaproponowanej przez młodych użytkowników. Wyposażona w multimedialne urządzenia, wygodne i estetyczne meble, zapewni intelektualną zabawę i aktywność ruchową dzieciom i młodzieży. Pozwoli na swobodne wyszukiwanie nowych książek, a dla chętnych na czytanie na miejscu. Szczególnie zależy nam na młodych czytelnikach. Nie chcemy za nich decydować, ale inspirować i motywować.

StreetView, StreetView


Lokalizacja : bez lokalizacji
Projekt: SEKS Z KOBIECEJ PERSPEKTYWY
Wnioskodawca: Olga Żaryn
Wydział opiniujący : Wydział Spraw Społecznych
Koszt: 6 000,00

Organizacja wykładu „Seks z kobiecej perspektywy" dotyczący tej sfery życia z punktu widzenia kobiety. Mogą w nim uczestniczyć kobiety w każdym wieku. Sfera zdrowia intymnego i seksualności wymaga wiedzy i tworzenia bezpiecznej przestrzeni, w której można swobodnie dzielić się informacjami i podejmować mądrą dyskusję.

Lokalizacja : ul. Przemysłowa, skarpa przy Amfiteatrze, Park 700 Lecia, ul. Harcerska
Projekt: NASADZENIA KRZEWÓW KWITNĄCYCH W KONINIE
Wnioskodawca: Magdalena Kosko-Nowak
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej
Koszt: 20 000,00

Nasadzenia krzewów na trawnikach należących do miasta. Krzewy kwitnąc będą upiększać i równocześnie przyciągać owady miododajne. Zmniejszy się teren do cięcia traw. Przy tak dużym ubytku masy dużych drzew jest to dobra alternatywa. Wprowadzono zmiany w opisie tj:nasadzenie krzewów kwitnących w Koninie na terenach zieleni miejskiej (skwery, parki)-skarpa przy Amfiteatrze, - skwer(Park 700 Lecia) ul Harcerska, _Park pływalnia ul. Przemysłowa.

StreetView, StreetView


Lokalizacja : Konin, Szkoły Średnie
Projekt: 'TWOJA INICJATYWA, TWÓJ DOBRY START' - WARSZTATY INNOWACYJNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA MŁODYCH MIESZKAŃCÓW KONINA
Wnioskodawca: Tomasz Kopczyński
Wydział opiniujący : Wydział Rozwoju Gospodarczego
Koszt: 39 000,00

W ramach zadania we wszystkich szkołach średnich Miasta Konina, które wyrażą zainteresowanie przedsięwzięciem zostaną przeprowadzone w 2020 r. warsztaty przedsiębiorczości i innowacyjności dla młodych mieszkańców Konina. Podczas spotkań warsztatowych młodzież z konińskich szkół zdobędzie wiedzę m.in. z zakresu: - poszukiwania pracy skorelowanej z cechami osobowości, zdolnościami i zainteresowaniami, - umiejętności oceny własnych predyspozycji zawodowych, - przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (CV oraz listu motywacyjnego) - przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, - co to wynagrodzenie brutto i netto, składniki wynagrodzeń, rola podatków i kodeks pracy, - jakim charakterem wyróżnia się biznesmen i na czym polega jego przedsiębiorczość, - e-biznes; korzyści wynikające z zastosowania Internetu w działalności gospodarczej. Warsztaty z przedsiębiorczości i innowacyjności poprowadzą eksperci — doradca zawodowy, coach biznesu, praktycy — przedsiębiorcy.

Lokalizacja : ul. Zygmunta Noskowskiego 4
Projekt: TROPEM DINOZAURÓW - KREATYWNE ZABAWY DLA DZIECI I RODZICÓW. UTWORZENIE STREFY WYKOPALISK PALEONTOLOGICZNYCH
Wnioskodawca: Maria-Jolanta Trzuskolas
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej
Koszt: 86 900,00

Zagospodarowanie przestrzeni wokół Przedszkola Nr 2 w Koninie. Zorganizowanie na niej strefy wykopalisk paleontologicznych. Wykorzystamy dużą piaszczystą powierzchnię, na której umieścimy „kości" dinozaurów, które dzieci będą mogły odkrywać po fragmencie. Zorganizujemy strefę wypoczynku dla całej rodziny- zamieścimy ławeczki, duży namiot ogrodowy, który chronić będzie małych „paleontologów" i ich rodziców przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

StreetView


Lokalizacja : V Osiedle
Projekt: WIATA ROWEROWA NA V OSIEDLU
Wnioskodawca: Błażej Malanowski
Wydział opiniujący : Wydział Rozwoju Gospodarczego
Koszt: 99 999,00

Konin powoli rośnie w siłę, jeżeli chodzi o poruszanie się rowerami! Dzięki świetnemu pomysłowi — Koniński Rower Miejski, poruszanie po mieście staje się coraz bardziej popularną formą przemieszczania. Ciekawym pomysłem na kontynuowanie „rowerowej mody" mogą być miejsca gdzie można by było zostawić swój prywatny rower, na którym przemieszczamy się do pracy, szkoły itp.

Lokalizacja : ul. Dworcowa 13
Projekt: MODERNIZACJA SALI INTERNETOWEJ MBP W KONINIE
Wnioskodawca: Anna Kaźmierska
Wydział opiniujący : Wydział Kultury MBP
Koszt: 75 000,00

Sala internetowa MBP z bezpłatnym dostępem do internetu spełnia rolę kafejki internetowej czynnej przez 6 dni w tygodniu dla wszystkich chętnych mieszkańców Konina przeciwdziałając wykluczeniu w dostępie do kultury i do internetu. Jest jedyną o tym charakterze. Modernizacja polegać będzie na zakupie 10 zestawów komputerowych, nowego systemu do zarządzania komputerami w sali i oprogramowanie.

StreetView


Lokalizacja : bez lokalizacji
Projekt: JADŁODZIELNIA SERCEM PRZYPRAWIONA - ROZWIJANIE PROJEKTU
Wnioskodawca: Marta Urbańska
Wydział opiniujący : Wydział Spraw Społecznych
Koszt: 99 999,99

Jadłodzielnia to bardzo obywatelski i społeczny projekt dzielenia się sercem z potrzebującymi. Zgłoszenie do Konińskiego Budżetu Obywatelskiego, ma pomóc w jego rozwijaniu, ponieważ już dawno wyszedł on ponad pierwotne założenia. Miała być tylko ciepła zupa, a od momentu powstania, w styczniu 2018 roku, natychmiast stała się miejsce gdzie ludzie wrażliwego serca, dzielą się nim z potrzebującymi i robią to na wiele różnych sposobów. Jadłodzielnia wytrzymała próbę czasu i rozwija się, a potrzeb jest wiele. Jak mało który projekt, świetnie wpisuje się w założenia inicjatyw obywatelskich, a samorząd ma możliwość wsparcia go w ramach partycypacji publicznej. Jadłodzielnia to obywatele Konina dla innych obywateli naszego miasta.

Lokalizacja : bez lokalizacji
Projekt: BON KULTURALNY DLA MŁODYCH
Wnioskodawca: Alan Woźniak
Wydział opiniujący : Wydział Kultury
Koszt: 99 999,00

Innowacyjny projekt zakładający rozdanie wśród młodzieży (do 26. roku życia) bonów o wartości 50 złotych, które uznawane byłyby w miejskich instytucjach kultury: Konińskim Domu Kultury i innych. Pomysł przybliży ofertę kulturalną miasta młodym mieszkańcom, pozwoli im na częstsze korzystanie z niej, będzie przyczyną zainteresowania się wydarzeniami kulturalnymi oraz poprzez honorowanie bonów w miejskich instytucjach wspomoże ich budżet. Projekt może być odpowiedzią na istniejącą już kartę seniora.

Lokalizacja : ul. Kolejowa 2
Projekt: SZAFKI UBRANIOWE SZKOLNE DLA UCZNIÓW SP 6 W KONINIE
Wnioskodawca: Grzegorz Jankowiak
Wydział opiniujący : Wydział Oświaty
Koszt: 68 000,00

Na 60-lecie szkoły 60.000 zł na szafki! Z takim hasłem wkraczamy w 60-ty rok działalności naszej szkoły. Projekt zakłada zakup kolorowych, estetycznych szafek na odzież wierzchnią i inne przedmioty szkolne uczniów. Nowoczesne, kolorowe szafki będą ustawione na korytarzach szkolnych, blisko sal lekcyjnych. Łatwy dostęp do szafek ułatwi uczniom wychodzenie na boisko szkolne w odzieży wierzchniej w czasie chłodniejszych dni. Jest to ważny temat często podnoszony przez rodziców, aby dzieci nie wychodziły na boisko bez kurtek. Bliskość sal to również szybki dostęp do rzeczy pozostawianych przez uczniów, a potrzebnych podczas pobytu w szkole. W naszej szkole są też oddziały sportowe, a więc możliwość przechowywania odzieży sportowej będzie kolejnym argumentem za. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej, będą mogły odpowiednio przechowywać plecaki. Poprawi to warunki pobytu w świetlicy szkolnej, bo plecaki układane są pod ścianami i zajmują znaczną część pomieszczenia.

StreetView


Lokalizacja : ul. Dworcowa 13
Projekt: Z KSIĄŻKĄ PO DRODZE 2
Wnioskodawca: Monika Kosińska
Wydział opiniujący : Wydział Kultury MBP
Koszt: 99 000,00

Od kilku lat wzrasta liczba książek wydawanych w Polsce - od 31,5 tyś. w 2010 roku do rekordowych ponad 36 tyś. w 2017. Rok 2018 przyniósł kolejny, choć już nie tak spektakularny, wzrost liczby wydawanych w naszym kraju książek. Ukazuje się coraz więcej wartościowych pozycji, na zakup których budżet Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie nie pozwała. Przy dramatycznie niskim poziomie czytelnictwa Polek i Polaków i wysokich cenach książek, powinniśmy robić wszystko, by uatrakcyjniać ofertę czytelniczą biblioteki. Gwarantuje to zakup nowości, zarówno literatury pięknej, jak i popularnonaukowej. Bogata oferta nowości zachęci mieszkańców miasta do częstszego zaglądania do biblioteki. Bardzo ważne jest również zachęcenie najmłodszych czytelniczek i czytelników do czytania i korzystania z biblioteki. Projekt stawia sobie takie cele. Projekt przewiduje: Wypożyczalnia Główna - zakup książek z literatury pięknej, popularno-naukowej ze wszystkich dziedzin , fotel dla seniora, drukarka. Cz......cały pomysł:

StreetView

zobacz więcej

Lokalizacja : ul. Dworcowa 13
Projekt: KONIN LUBI KSIĄŻKI 5
Wnioskodawca: Monika Kosińska
Wydział opiniujący : Wydział Oświaty MBP
Koszt: 80 000,00

W 2020 roku projekt "Konin lubi książki" pojawi się w przestrzeni miasta po raz piąty. Pierwsza, druga i czwarta edycja projektu (2016, 2017 i 2019 roku) były finansowane z Konińskiego Budżetu Obywatelskiego i realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Koninie wraz działający przy niej Dyskusyjnym Klubem Książki. Trzecia edycja projektu nie zyskała wystarczającej liczby głosów, by znaleźć się wśród finalistów KBO. Udało się jednak uzyskać dotację Urzędu Miejskiego na ten cel i dzięki temu, również w 2018 roku czytelniczki i czytelnicy mieli okazję spotykać się z interesującymi pisarzami i pisarkami w bibliotece. W ramach projektu organizowane są spotkania z tymi twórcami literatury, którzy cieszą się największą popularnością wśród czytających. Po ich książki ustawia się w bibliotece długa kolejka. Pisarze reprezentują różne gatunki literackie, w tym również literaturę dziecięcą i młodzieżową. Każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Wcześniejsze edyzcje cieszyły się dużym zainte.

StreetView

zobacz więcej

Lokalizacja : ul. Kaliska 19
Projekt: PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ŁAZIENKI SZKOLNEJ W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W KONINIE
Wnioskodawca: Urszula Łaput
Wydział opiniujący : Wydział Oświaty
Koszt: 99 753,00

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koninie mieści się w budynku z XIX wieku. Budynek przez lata był remontowany i dostosowywany do potrzeb osób z niepełnosprawnościarni. Nadal jednak wiele pomieszczeń wymaga modernizacji. Pilną potrzebą jest generalny remont jednej ze szkolnych łazienek. Na co dzień korzystają z niej m.in. niepełnosprawni uczniowie oraz ich rodzicie i opiekunowie, zawodnicy Klubu Olimpiad Specjalnych, harcerze, osoby przebywające na terenie ogrodu sensorycznego. W związku z szeroką działalnością Ośrodka i prężną współpracą 7C środowiskiem lokalnym łazienka służy także osobom biorącym udział w uroczystościach, imprezach, konferencjach, szkoleniach. zebraniach, warsztatach i spotkaniach integracyjnych. Ośrodek jest również siedzibą lokalu wyborczego dla mieszkańców Konina. Przebudowana i zmodernizowana łazienka zaspokoi podstawowe potrzeby wszystkich użytkowników. Stanie się miejscem estetycznym, higienicznym oraz dającym poczucie intymności.

StreetView


Lokalizacja : ul. Harcerska 4
Projekt: 'GOTOWI DO POMOCY' - WYPOSAŻENIE DLA HARCERSKIEGO PATROLU RATOWNICZEGO
Wnioskodawca: Jakub Żukower
Wydział opiniujący : Wydział Spraw Społecznych
Koszt: 80 000,00

'GOTOWI DO POMOCY' to projekt zakładający sfinansowanie zakupu wyposażenia dla Harcerskiego Patrolu Ratowniczego w ramach struktur Hufca ZHP Konin im. Szarych Szeregów działającego na terenie miasta Konina i reprezentującym go poza jego obrębami, Zespół ma za zadanie działać stale - doskonalić swoje umiejętności, jak i edukować młodszych w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej - oraz doraźnie organizując służbę medyczną na imprezach miejskich, harcerskich i innych. Aby zespół mógł działać prężnie potrzebuje specjalnego wyposażenia.

StreetView


Lokalizacja : ul. Tadeusza Szeligowskiego 5
Projekt: REMONT POMIESZCZENIA HARCERSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W KONINIE
Wnioskodawca: Jakub Żukower
Wydział opiniujący : Wydział Oświaty
Koszt: 99 999,00

Harcówka w Szkole Podstawowej nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie jest pomieszczeniem udostępnionym XII Szczepowi „TWIERDZA" im. Bohaterów Grunwaldu należącemu do Hufca ZHP Konin im. Szarych Szeregów, czyli miejscem harcerskich spotkań dzieci i młodzieży. Odbywają się tam różnego rodzaju aktywności animowane przez instruktorów harcerskich —wykwalifikowanych wolontariuszy pełnych zapału do pracy z dziećmi. Niestety, jest już nieco przestarzała, a niektóre jej elementy wymagają renowacji lub całkowitej wymiany, aby zapewnić optymalny poziom odbywających się tam zajęć.

StreetView


Lokalizacja : bez lokalizacji
Projekt: SAMOCHÓD TYPU BUS - 9-CIO OSOBOWY SŁUŻĄCY DO BEZPIECZNEGO PRZEWOZU DZIECI I MŁODZIEŻY NA ZAWODY, ZGRUPOWANIA SPORTOWE ORAZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW (W TYM DOROSŁYCH) NA RAJDY I FESTYNY TURYSTYCZNE
Wnioskodawca: Kazimierz Zajączkowski
Wydział opiniujący : Wydział Sportu i Turystyki MOSIR
Koszt: 95 000,00

Samochód typu BUS — 9-cio osobowy służący do bezpiecznego przewozu dzieci i młodzieży na zawody, zgrupowania sportowe. Samochód zostanie wyposażony w specjalistyczny bagażnik do przewozu kól i rowerów . Będzie ogólnodostępny dla mieszkańców Konina w zakresie - przewozu uczestników (dzieci i dorośli na rajdy i festyny sportowe) - zabezpieczal(pomoc techniczna instruktorów)Konińskiej Masy Rowerowej .

Lokalizacja : Wał Tarejwy, ul. Kolska
Projekt: WAŁ TAREJWY, DOJŚCIE DO CMENTARZA - UTWARDZENIE POBOCZA Z ZABEZPIECZENIEM BARIERKAMI CHODNIKOWYMI TYPU U12A
Wnioskodawca: Anna Kaźmierska
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej i ZDM
Koszt: 40 000,00

Utwardzenie pobocza gruntowego oraz zamontowanie barier chodnikowych U-12a w ciągu ulicy Wał Tarejwy od skrzyżowania z ul.Kolską do zjazdu do salonu meblowego 'OLIMP".Wyrównanie oraz utwardzenie przedmiotowego pobocza poprawi bezpieczeństwo oraz komfort pieszych, a solidnie bariery chodnikowe pozwolą na wydzielenie stref użytkowych w przestrzeni publicznej. Barierki ostrzegawcze są niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa w sąsiadujących ze sobą miejscach o różnym przeznaczeniu (w opisywanych przypadkach utwardzenie pobocza-skarpa).

StreetView


Lokalizacja : ul. Kolska i Solna
Projekt: 'BEZPIECZNA KALISKA' - AKTYWNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PRZY SKRZYŻOWANIU ULIC KALISKIEJ I SOLNEJ
Wnioskodawca: Agnieszka Woźniak, Agnieszka Gmachowska
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej i ZDM
Koszt: 99 000,00

Kaliska jest ulicą, na której natężenie ruchu jest bardzo duże. Bezpośrednio przy ulicy znajduje się szkoła specjalna, w której uczą się uczniowie z różnymi niepełnosprawnościami, potrzebują zatem więcej czasu na przejście przez jezdnię. Rodzice oraz nauczyciele boją się o bezpieczeństwo uczniów w drodze do i ze szkoty. Wielokrotnie na skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Solnej dochodziło do niebezpiecznych sytuacji, jak i niestety wypadków. Jesteśmy przekonani, że realizacja naszego projektu zmusi kierowców do „zdjęcia nogi z gazu", a tym samym zapewni bezpieczeństwo pieszym. Aktywne przejście dla pieszych przy ulicy Kaliskiej o które wnioskujemy będzie odpowiednio oświetlone, wyposażone w czujniki ruchu informujące kierowców o zbliżającym się pieszym, pasy białoczerwone oraz antypoślizgową nawierzchnię. Wnioskujemy o aktywne przejście dla pieszych, które zapewni bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom drogi, da szansę pieszemu i kierowcy.

StreetView


Lokalizacja : ul. Południowa 3
Projekt: BUDOWA OGRODU ZIMOWEGO WRAZ Z HORTITERAPIĄ DLA PACJENTÓW HOSPICJUM IM. ŚW. JANA PAWŁA II W KONINIE
Wnioskodawca: Krzysztof Zieliński
Wydział opiniujący : Wydział Działalności Gospodarczej
Koszt: 99 999,00

Pragniemy dobudować do budynku Hospicjum a dokładnie do świetlicy pobytu dziennego naszych pacjentów, przeszkloną antresolę, ogród zimowy. Ogród zimowy o wymiarach 4m głębokości na 6 metrów długi w którym będzie prowadzona m.in. Hortiterapia - metoda terapii wykorzystująca ogrody, ziemię, kwiaty, sadzonki w pracy z pacjentami, polega na wykonywaniu w ogrodzie lekkiej pracy fizycznej związanej z pielęgnacją roślin. Ogród zimowy w połączeniu z hortiterapią to innowacyjna alternatywa dla naszych pacjentów, to kontakt z przyrodą, świeżym powietrzem i naturalnym światłem. Ogród zimowy dla nieuleczalnie chorych pacjentów to możliwość kontaktu z naturą, przyrodą bez narażenia na infekcję, powikłania przy ich słabej odporności. Hospicjum to nie tylko dobra opieka paliatywna , po 10 latach istnienia hospicjum w Koninie musimy zadbać równiBudowa ogrodu zimowego wraz z hortiterapią dla pacjentów hospicjum im. Św. Jana Pawła II w Koninieeż o komfort pacjenta na ostatnim etapie życia w myśl hasła: „Hospicjum to też życie". By telewizor nie był jedyną formą spędzania wolnego czasu.

StreetView


Lokalizacja : ul. Budowlanych 6
Projekt: INTEGRACYJNY OGRÓD SENSORYCZNY NA SKARPIE NADWARCIAŃSKIEJ
Wnioskodawca: Małgorzata Werhun-Popiołek
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Oświaty
Koszt: 98 000,00

Przedmiotem projektu jest utworzenie integracyjnego ogrodu sensorycznego położonego na terenie dawnej Szkoły Podstawowej nr 5, obecnie użytkowanym przez Zespól Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. E. Kwiatkowskiego w Koninie. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu znajduje się ogólnodostępny plac zabaw i parking. Ogrody sensoryczne czyli ogrody zmysłów mają na celu aktywizację zmysłów pozawzrokowych, wykorzystywane są do celów terapeutycznych i edukacyjnych dla osób niewidomych oraz osób z upośledzeniem umysłowym i z zaburzeniami psychofizycznymi, Podstawowa funkcja nie wyklucza użytkowania ogrodów sensorycznych przez osoby zdrowe. Ogród zmysłów może być podzielony na strefy: smakową, dotykową, zapachową, słuchową, wzrokową i dźwiękową.

Lokalizacja : bez lokalizacji
Projekt: TOR PRZESZKÓD PRZEZNACZONY DO BIEGÓW OCR
Wnioskodawca: Marcin Szczepaniak
Wydział opiniujący : Wydział Sportu i Turystyki MOSiR
Koszt: 99 997,00

Planuję zrealizować dzięki KBO, całkowicie darmowy stacjonarny tor przeszkód przeznaczony do biegów OCR (biegi z przeszkodami). Tor będzie dostępny nieodpłatnie dla każdego chętnego pełnoletniego użytkownika. Osoby w wieku do 18 lat będą miały możliwość skorzystania z toru za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Tor będzie otwarty dla każdego, nie ma znaczenia z jakiego województwa przyjedzie zawodnik. Województwo Wielkopolskie (Konin) stanie się prekursorem biegów OCR w kraju, dla coraz popularniejszych biegów takich jak: Runmageddon, Spartan Race, Barbarian Race, Runmasters, Rage Ran, Terenowa Masakra i wiele innych.

Lokalizacja : bez lokalizacji
Projekt: PLAC ZABAW 'DZIECIĘCE MARZENIA'
Wnioskodawca: Małgorzata Chlebicka
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Rozwoju Gospodarczego
Koszt: 99 000,00

Projekt przewiduje stworzenie bezpiecznego, nowoczesnego, dostosowanego dla dzieci niepełnosprawnych placu zabaw —„DZIECIĘCE MARZENIA". Taka inwestycja o podłożu rekreacyjno- edukacyjnym zapewni najmłodszym właściwy rozwój psychofizyczny i zapewni warunki do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu. Budowa i urządzenie placu zabaw przyczyni się również do większej integracji środowiska lokalnego, lepszego rozwoju infrastruktury publicznej oraz zwiększy atrakcyjność zajęć organizowanych przez nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Koninie oraz członków stowarzyszeń działających w placówce.

Lokalizacja : ul. Karola Szymanowskiego 5
Projekt: SPRZĘT SZKOLENIOWY I RATOWNICZY DLA WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO W KONINIE
Wnioskodawca: Radosław Ciurzyński
Wydział opiniujący : Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Sportu i Turystyki, MOSiR
Koszt: 32 200,00

Celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób korzystających ze zbiorników wodnych oraz miejskich pływalni na terenie miasta Konina. Zakup sprzętu szkoleniowego oraz wyposażenia ratowniczego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie umożliwi doposażenie Ratowników w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, który będzie użytkowany podczas akcji prewencyjnych i ratowniczych w trakcie dyżurów i patroli grupy interwencyjnej na zbiornikach wodnych m. Konina. Pomoże także w organizacji profesjonalnych, cyklicznych szkoleń przeznaczone dla ratowników wodnych pracujących w Miejskim Ośrodku Wypoczynkowym „Przystań Gosławice" oraz na basenach miejskich w Koninie. Sprzęt szkoleniowy będzie wykorzystywany przez WOPR Konin do promocji bezpieczeństwa i zwiększania świadomości zagrożeń związanych ze środowiskiem wodnym wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych podczas prelekcji i pogadanek.

StreetView


Lokalizacja : ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Projekt: SPORTOWA STREFA AKTYWNOŚCI - PIŁKA SIATKOWA
Wnioskodawca: Błażej Malanowski
Wydział opiniujący : Wydział Sportu i Turystyki MOSiR
Koszt: 99 999,00

Sport to nie tylko zdrowie! To styl życia! Sportowa strefa aktywności to miejsce zabawy, relaksu, spędzenia wolnego czasu w gronie znajomych. Niniejszy wniosek to propozycja budowy boiska do piłki siatkowej na powietrzu. Teren, w którym boisko zostałoby zrealizowane to plac pomiędzy Zespołem Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego a wieżowcami przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego (boisko trawiaste po Szkole Podstawowej nr 5). Istniejący już w pobliżu plac zabaw oraz zrealizowany lada moment projekt Siłowni Zewnętrznej w ramach ubiegłorocznego KBO wraz z proponowanym boiskiem utworzyłoby SPORTOWĄ STREFĘ AKTYWNOŚCI NA V OSIEDLU.

Lokalizacja : ul. Karola Szymanowskiego
Projekt: BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
Wnioskodawca: Maciej Ostrowski
Wydział opiniujący : Wydział Soprtu i Turystyki MOSIR
Koszt: 99 900,00

Budowa boiska do siatkówki plażowej o wymiarach 8mx16m zlokalizowane na osiedlu Zatorze przy ulicy Szymanowskiego. Boisko z ogrodzeniem z siatki, na podłożu piaszczystym, wyposażone w słupki do siatki. W obiekcie będzie zamontowany monitoring.

StreetView


Lokalizacja : bez lokalizacji
Projekt: SZKOŁA LIDERÓW MIASTA KONINA
Wnioskodawca: Emilia Wasielewska
Wydział opiniujący : Wydział Spraw Społecznych
Koszt: 47 000,00

Cały program szkoleniowy ma na celu rozwój miasta Konina poprzez wzmocnienie konińskich liderek i liderów. Program szkolenia ma połączyć ze sobą liderów wszystkich możliwych sektorów, aby w ciągu sześciu miesięcy wspólnie uczyli się, wymieniali doświadczeniami i przełamywali swoje własne bariery, by uczyć się współpracy na rzecz miasta Konina i wspólnie pracować nad rekomendacjami rozwojowymi dla miasta i mieszkańców jako odpowiedzi na najważniejsze wyzwania przyszłości. Szkoła Liderów Miasta Konina ma być cyklem szkoleń dla lokalnych liderów działania z uwzględnieniem lokalnej diagnozy i interesów społeczności konińskiej. Program jest adresowany do liderek i liderów reprezentujących różne sektory jak i odmienne przekonania i wizje: przedstawicieli organizacji pozarządowych, ekonomii społecznej, edukacji, samorządu, liderów grup nieformalnych, aktywistów lokalnych, konińskich przedsiębiorstw zaangażowanych w rozwój miasta, mediów lokalnych. Cykl szkoleń mających na celu podniesienie umiejętności i kompetencji konińskich liderek i liderów będzie ukierunkowany na umiejętności przywódcze, komunikacje i myślenie strategiczne. Szkolenia będą skierowane na zdobycie umiejętności pracy zespołach poprzez między innymi wspólne budowanie lokalnego networkingu aktywnych liderów i liderek miasta. Seminaria i warsztaty eksperckie z zakresu wiedzy o mieście, przestrzeni miejskiej oraz warsztaty design thinking i foresight.

Lokalizacja : ul. Adama Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Tadeusza Kościuszki
Projekt: KROKUSOWY DYWAN, W DRODZE DO PARKU CHOPINA
Wnioskodawca: Emilia Wasielewska
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej ZDM
Koszt: 38 000,00

Krokusowy dywan na ulicy Mickiewicza w Starym Koninie — drodze prowadzącej do parku F. Chopina. W ramach zadnia przewiduje się zagospodarowanie terenu pasów zielonych znajdujących się wzdłuż ulicy Mickiewicza na odcinku od I LO do skrzyżowania z ul. T. Kościuszki poprzez nasadzenie krokusów z udziałem lokalnej społeczności oraz dzieci i młodzieży z pobliskich szkół. Projekt ma na celu podniesienie walorów estetycznych terenu w sąsiedztwie Parku Chopina. Wysadzenie kilku tysięcy krokusów stanowić będzie atrakcję nie tylko dla mieszkańców ul. Mickiewicza ale i atrakcję turystyczną dla miasta Konina. Podobne krokusowe dywany przyciągają turystów i fotografów do Szczecina, Warszawy czy też do Doliny Chochołowskiej. Widok naturalnego kwiatowego dywanu z fioletowych krokusów działa wręcz terapeutycznie, wyprowadzając nas z zimowej depresji. Dzięki temu projektowi mieszkańcy Konina ale i osoby odwiedzające nasze miasto będą mogli nacieszyć się widokiem krokusowych dywanów. Rośliny te są wieloletnie, nie wymagają pielęgnacji, podlewania, są samowystarczalne.

StreetView


Lokalizacja : ul. Wyzwolenia i Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Projekt: BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA UL. WYSZYŃSKIEGO I WYZWOLENIA
Wnioskodawca: Emilia Wasielewska
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej ZDM
Koszt: 48 000,00

Projektowane zadanie przysłuży się wszystkim mieszkańcom Konina i gościom naszego miasta poruszającym się pieszo, rowerami, samochodami po ulicach Wyzwolenia i Wyszyńskiego. Projekt zakłada polepszenie bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych. Bezpieczeństwo zostanie podniesione poprzez doświetlenie pasów odpowiednimi znakami (D-6 „kroczący ludzik" , pulsator , kocie oczka na jezdni). Z miesiąca na miesiąc przybywa uczestników ruchu, którzy są zarówno pieszymi, jak i rowerzystami; korzystają z komunikacji miejskiej, a także poruszają się własnymi samochodami. Aktywne przejście w proponowanych lokalizacjach jest rozwiazaniem bardziej efektywnym, niż postawienie sygnalizacji świetlnej. Z jednej strony zapewnia bezpieczeństwo informując zomtoryzowanego uczestnika ruchu o zamiarze wejścia pieszego na jezdnie oraz doświetlając strefę przejścia, z drugiej strony nie wpływa na spowolnienie ruchu drogowego. Rozwiązanie to wydaje się być optymalnym, stworzonym z myślą o bezpieczeństwie pieszych. Realizacja projktu spowolni prędkość samochodów przed przejściami pieszymi, jednocześnie nie utrudniając kierowcom przejazdu przez miasto.

StreetView


Lokalizacja : ul. Matejki, Okólna 41, Tuwima 4, Gosławice
Projekt: MEJSCE PRZYJAZNE KONINIANOM
Wnioskodawca: Joanna Szymczak
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej ZDM
Koszt: 95 000,00

Wprowadza się zmiany o treści: zagospodarowanie skwerów zieleni miejskiej w tym: ulicy Matejki 1, 3,5 działka nr 369/14 - Niesłusz (zagospodarowanie szaty roślińnej+alejki spacerowe+mała architekrura: ławki i kosze)- Tuwima 4 działka nr 27418-Czarków j.w.- osiedle Gosławice działka nr 648/128 - Gosławice j.w. , Okólna 41 działka 19166- Morzysław- zagospodarowanie szaty roślinnej + alejki spacerowe+ mała architektura: ławki , kosze, urządzenia zabawowe i sportowe.

StreetView, StreetView, StreetView,


Lokalizacja : Os. Zatorze
Projekt: BEZPIECZNE PRRZEJŚCIA DLA PIESZYCH — AKTYWNE PRZEJSCIA. PIESZYM JEST KAŻDY I KAŻDY MA PRAWO BEZPIECZNIE PORUSZAĆ SIĘ PO ULICY
Wnioskodawca: Jacek Wątroba
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej ZDM
Koszt: 99 000,00

BEZPIECZNE PRRZEJŚCIA DLA PIESZYCH — AKTYWNE PRZEJSCIA. PIESZYM JEST KAŻDY I KAŻDY MA PRAWO BEZPIECZNIE PORUSZAĆ SIĘ PO ULICY. Aktywne przejście dla pieszych mają na celu ochronę pieszego w momencie, gdy znajduje się na przejściu lub w jego bezpośredniej okolicy. Piesi potrzebują dostać się do szkoły, przychodni, sklepu. Poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Zatorze poprzez zamontowanie na kilku ruchliwych najbardziej uczęszczanych przejściach - zebrach aktywnych świateł LED w podłożu.

Lokalizacja : ul. Poznańska 69
Projekt: ŁÓDŹ RATUNKOWA DO DZIAŁAŃ PRZECIWPOWODZIOWYCH I POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA NA AKWENACH WODNYCH MIASTA KONINA
Wnioskodawca: Mateusz Dranikowski
Wydział opiniujący : Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Koszt: 68 000,00

Celem projektu jest zakup łodzi płaskodennej o kadłubie aluminiowym z silnikiem spalinowym śrubowym, spełniająca wymogi ratownictwa przeciwpowodziowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Konin-Chorzeń. Specyfika łodzi wpisuje się idealnie w działania na terenach objętych powodzią oraz innymi zalaniami, a także pozwala na działania zarówno na akwenach stojących jak i płynących. Wyszkolenie specjalistyczne członków jednostki OSP pozwoli w pełni obsłużyć łódź. Dzięki aluminiowej konstrukcji, łódź jest wytrzymuje uderzenia przedmiotów, które mogą pojawić się na terenach zalewowych, a jej lekka konstrukcja ogranicza zużycie paliwa i pozwała docierać w trudno dostępne miejsca.

StreetView


Lokalizacja : ul. Poznańska 69
Projekt: AUTOMATYCZNA BRAMA GARAŻOWA DLA STRAŻAKÓW - BEZPIECZEŃSTWO SPRZĘTU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO ORAZ SZYBKOŚĆ WYJAZDU
Wnioskodawca: Adam Gościniak
Wydział opiniujący : Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Koszt: 20 000,00

Projekt zakłada zakup nowoczesnej bramy garażowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Konin-Chorzeń oraz modernizację już istniejącej. Aktualnie jednostka korzysta z dwóch bram starego typu, stalowych, otwieranych ręcznie na boki. Automatyczna brama pozwoli na lepsze zabezpieczenie sprzętu poprzez systemy antywłamaniowe najwyższej klasy oraz zwiększy szybkość reakcji odciążając strażaków, którzy zamiast ręcznie otwierać bramę mogą szykować się do wyjazdu. Jednostka zakupiła już jedną bramę spełniającą wymogi antywłamaniowe, ale potrzebne jest wyposażenie jej w system automatycznego podnoszenia. Obie bramy garażowe w pełni wyposażone uszczelnią garaże co pozwoli zaoszczędzić pieniądze na ogrzewaniu ich w zimę. Dodatkowo automatyczne otwieranie i zamykanie zwiększy bezpieczeństwo ratowników, którzy nie muszą być w pobliżu ruchomego elementu (skrzydła drzwi) aby go otworzyć/zamknąć.

StreetView


Lokalizacja : ul. Poznańska 69
Projekt: APARATY OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH - BEZPIECZEŃSTWO RATOWNIKÓW I SKUTECZNOŚĆ DZIAŁAŃ
Wnioskodawca: Dawid Skorupka
Wydział opiniujący : Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Koszt: 23 500,00

Projekt zakłada zakup czterech kompletów aparatów ochrony dróg oddechowych oraz czterech dodatkowych masek dla Ochotniczej Straży Pożarnej Konin-Chorzeń. W skład kompletu wchodzi noszek, butla stalowa lub kompozytowa, manometr oraz specjalistyczna maska pełnotwarzowa, a także czujnik bezruchu. Wyżej wymienione komplety wraz z maskami zamiennymi pozwolą na zwiększenie zdolności operacyjnej jednostki w pożarach oraz miejscowych zagrożeniach o charakterze zagrożenia biologicznego lub chemicznego, a także wszędzie tam gdzie ludzki organizm narażony jest na znajdujące się w powietrzu trujące substancje. Idąc z nurtem akcji w mediach społecznościowych 'Zdrowy RaKtownik', która ma za zadanie uświadomić jak wielka ilość szkodliwych czynników występuje w powietrzu podczas działań strażaków, pragniemy dbać o bezpieczeństwo i zdrowie ratowników.

StreetView


Lokalizacja : bez lokalizacji
Projekt: 'KONIŃSKA ZŁOTA RĄCZKA DLA SENIORA'
Wnioskodawca: Krystyna Szatkowska
Wydział opiniujący : Wydział Spraw Społecznych
Koszt: 20 000,00

Celem w/w projektu jest zapewnienie nieodpłatnej pomocy seniorom zamieszkującym na terenie miasta Konina, w drobnych domowych naprawach. Zakres pomocy obejmuje drobne naprawy niewymagające natychmiastowej interwencji, specjalistycznej wiedzy lub uprawnień, jak również niepociagajace za sobą dużych nakładów finansowych. Naprawy wykonywane będą wyłącznie w lokalu zamieszkiwanym przez osobę ubiegajacą się o pomoc.

Lokalizacja : ul. Karola Szymanowskiego
Projekt: JEDNOSTRONNA PRZEBUDOWA POZOSTAŁEJ CZĘŚCI CHODNIKA
Wnioskodawca: Krystyna Bogumiła Leśniewska
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunlalnej ZDM
Koszt: 99 000,00

W 2015 roku składałam wniosek na cały chodnik. Jako projekt duży nie daliśmy z mieszkańcami rady. Obecnie po budowie LIDLA przy ul.Kleczewskiej i Nowowiejskiego, miasto zrobiło dużą część chodnika z przesunięciem latarni. Zostało 112 m chodnika od Nowowiejskiego 1 do Moniuszki 7. Jest to jedyny w tym odcinku chodnik po przeciwnej stronie samochody. Jeżdżąc z wózkiem dziecięcym, czy inwalidzkim jest ogromny problem.Wstyd będzie mieć taki kawałek. Przebudowa polegajaca chociaż na przesunięciu kostki. Ulica się nie poszerzy a latarnie będą na brzegu.

StreetView


Lokalizacja : Os. Zatorze
Projekt: HAMAKOWO
Wnioskodawca: Marika Kalczyńska
Wydział opiniujący : Wydział Sportu i Turystyki
Koszt: 99 200,00

Celem projektu jest utworzenie pola hamaków miejskich nad Jeziorem Zatorze. Pomysł zakłada zorganizowanie niedużym kosztem atrakcyjnej przestrzeni dla wypoczynku mieszkańców. Hamaki zostaną zainstalowane w skupisku liczącym 8 sztuk w wybranym miejscu w obrębie Jeziora Zatorze. Projekt HAMAKOWO zapewni ciekawą formę odpoczynku na świeżym powietrzu będącą alternatywą dla wypoczynku na ławce czy kocu.

StreetView


Lokalizacja : ul. Kolska i Jarzębinowa
Projekt: BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH W REJONIE SKRZYŻOWANIA UL. KOLSKIEJ I JARZĘBINOWEJ
Wnioskodawca: Wiesław Łysiak
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej ZDM
Koszt: 85 000,00

Wybudowanie dodatkowego oświetlenia nad przejściem dla pieszych wraz z pulsującym sygnalizatorem ostrzegawczym oraz poprawienie widoczności oznakowania poziomego przez pomalowanie pasów w kolorach białym i czerwonym.

Lokalizacja : ul. Grabowa
Projekt: OŚWIETLENIE ULICY GRABOWEJ NA ODCINKU OD ULICY TOPOLOWEJ DO PRZEPOMPOWNI (OSIEDLE WILKÓW). POPRAWIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW
Wnioskodawca: Wiesław Łysiak
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej ZDM
Koszt: 75 000,00

Wybudowanie oświetlenia ulicznego na ul. Grabowej (Wilków) dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, na odcinku od skrzyżowania z ul. Topolową do przepompowni.

StreetView


Lokalizacja : ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 44
Projekt: ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7
Wnioskodawca: Irena Krzywonos
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Oświaty
Koszt: 87 000,00

Głównym założeniem zadania jest rozbudowa i modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7. Obejmie ono następujące prace: - zakup nowych urządzeń (huśtawki, bocianie gniazdo „bujak, żółw sprawnościowy, karuzela, gra integracyjna kółko i krzyżyk). - przygotowanie terenu pod nowe urządzenia, - montaż urządzeń, - przesunięcie oraz pomalowanie ogrodzenia, - odnowienie nawierzchni syntetycznej - utworzenie parkingu dla rowerów. Konieczne jest zapewnienie bezpiecznej drogi do placu zabaw. W tym celu należy wyłożyć kostkę brukową i oznaczyć ścieżkę prowadzącą do placu oraz parking znajdujący się obok. Realizacja tego projektu przyczyni się do stworzenia miejsca bezpiecznego i atrakcyjnego dla dzieci z okolicznego osiedla oraz dzieci uczęszczających do szkoły.

StreetView


Lokalizacja : bez lokalizacji
Projekt: BEZPŁATNE BADANIE USG GINEKOLOGICZNE
Wnioskodawca: Alina Pulcer
Wydział opiniujący : Wydział Spraw Społecznych
Koszt: 60 000,00

Bezpłatne badania USG ginekologiczne skierowane do mieszkanek miasta Konina. USG ginekologiczne pozwala wykryć raka jajnika.

Lokalizacja : bez lokalizacji
Projekt: JOGA DLA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO
Wnioskodawca: Alina Pulcer
Wydział opiniujący : Wydział Spraw Społecznych
Koszt: 30 000,00

Joga dla pacjenta onkologicznego pozwoli osobie chorej lepiej funkcjonować , podnieść komfort życia.

Lokalizacja : ul. Aleje 1 Maja 1A
Projekt: MNIEJ CZASU W SZATNI — WIĘCEJ W WODZIE! DOSTOSOWANIE SZAFEK W PRZEBIERALNIACH DLA OSÓB NIEPEŁOSPRAWNYCH SENIORÓW I DZIECI NA BASENIE 'RONDO'
Wnioskodawca: Krzysztof Waliszewski
Wydział opiniujący : Wydział Sportu i Turystyki MOSIR
Koszt: 99 630,00

Szafki w przebieralniach, z których obecnie korzystają klienci basenu „Rondo" mają już kilkanaście lat. Ich konstrukcja nie pozwala na wygodne korzystanie z nich przez dzieci, seniorów i osoby z niepełnosprawnościami. Mają niewygodne w użyciu zamki i trudno się do nich spakować. Nowe szafki mają być estetyczne, wygodne oraz umiejscowione niżej. Łatwiej będzie można spakować do nich dużą torbę oraz ubranie. Nowe szafki mają być dostępne dla każdego użytkownika basenu. Co równie ważne, mają pozwolić na skrócenie czasu przebierania — który jest płatny. Mniej czasu w szatni — więcej w wodzie!

StreetView


Lokalizacja : ul. Szymanowskiego 5A
Projekt: SPRZĘT SZKOLENIOWY DLA SEKCJI PSÓW RATOWNICZYCH W KONINIE
Wnioskodawca: Andrzej Różański
Wydział opiniujący : Wydział Sportu i Turystyki
Koszt: 5 621,00

Celem projektu jest zakup sprzętu dla potrzeb szkoleniowych i ćwiczebnych psów należacych do SEKCJI PSÓW RATOWNICZYCH w Koninie w zakresie ratownictwa wodnego, które mają zapewnić bezpieczeństwo ludzi korzystajacych ze zbiornikow wodnych na terenie Konina.

StreetView


Lokalizacja : ul. Spółdzielców 30
Projekt: RADAROWY MONITORING PRĘDKOŚCI PRZED PRZEJŚCIEM DLA PIESZYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO UL.SPÓŁDZIELCÓW 30
Wnioskodawca: Mariusz Kuźnik
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej ZDM
Koszt: 60 000,00

Radarowy monitoring prędkości przed przejściem dla pieszych przy Szkole Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego ul. Spółdzielców 30 w Koninie. Wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych i kierowców wzdłuż ulicy Spółdzielców na wysokości osiedla Chorzeń. Przyczyni się do eliminacji testów prędkości samochodów i wyścigów motocyklowych w tym rejonie miasta. Zmniejszy ilość niebezpiecznych zdarzeń drogowych takich jak: potrącenia pieszych, kolizje, wypadki.

StreetView


Lokalizacja : Park Chopina, dworzec PKP, place zabw
Projekt: SZLAKIEM KONIŃSKICH ŹREBAKÓW
Wnioskodawca: Emilia Wasielewska
Wydział opiniujący : Wydział Sportu i Turystyki
Koszt: 99 000,00

W architekturę Konina wkomponowane zostaną figury Konińskich Źrebaków - rzeźb tworzącycn szlak małej architektury ze stopów metalu. W szczególny sposób — poprzez swą formę jak również materiał, z jakiego zostaną wykonane — akcentować będą związek miasta z tradycjami przemysłowymi i energetycznymi, a zarazem odnoszą się do legendy związanej z miastem oraz naszą historią. Źrebaki będą znakiem rozpoznawczym miasta Konina i będą przyczynkiem do tego, że mieszkańcy i turyści będą je dokładniej zwiedzać, wędrując od źrebaka do źrebaka. Rzeźby powinny być stawiane w miejscach najczęściej odwiedzanych przez turystów ale i w miejscach gdzie są mieszkańcy (instytucje, lokalne firmy) czy też miejscach związanych z historią naszego miasta. Autorami rzeźb mogą być konińscy artyści ale i artyści z całego świata a każda z rzeźb może być innego autorstwa. Podobne szlaki z miniaturowych rzeźb można zobaczyć we Wrocławiu, Gnieźnie czy Jeleniej Górze. W ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego planowanych jest wykonanie 3 rzeźb konińskich źrebaków jako początek rozrastającego się w przyszłości szlaku, np. • Źrebak zawiadowca - przy dworcu PKP — Konin w czapce konduktorskiej z chorągiewką • Czytający źrebak przy bibliotece • Źrebak górnik—w górniczym kasku i z oskardem przerzuconym przez ramię • Źrebak pianista - konik z rozwianą grzywą grający na fortepianie przy Parku Chopina • Źrebaki „strażaki" — koniki w stroju bojowym gaszące pożar • Brykający źrebak przy placu zabaw. Jest to kontynuacja projektu z KBO 2018/2019 za zgodą pomysłodawczyni i autorki Agnieszki Gołębiowskiej oraz współtwórcy Damiana Kruczkowskiego.

Lokalizacja : ul. Jana Pawła II, Portowa
Projekt: REALIZACJA BEZPIECZNEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZY ULICY JANA PAWŁA II W POBLIŻU SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ PORTOWĄ
Wnioskodawca: Daria Dryjańska
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej ZDM
Koszt: 99 999,00

Wskazane miejsce jest masowo używane przez lokalnych mieszkańców. Stanowi min. dojście do kościoła i przystanków autobusowych w drodze do szkoły i pracy. Pomimo oznakowanego przejścia dla pieszych przedostanie się na drugą strone ulicy wiaże się z bardzo dużym niebezpieczeństwem i stresem. Powodem tego jest nadmierna prędkosć kierowców hamujacych w ostatniej chwili przed przejściem dla pieszych i słaba widocznosć pieszych oczekujących na przejście

StreetView


Lokalizacja : bez lokalizacji
Projekt: ROGRAM ROZWOJU OSOBOWOŚCI - WZRASTAMY W MIŁOŚCI
Wnioskodawca: Aleksandra Piętka
Wydział opiniujący : Wydział Spraw Społecznych
Koszt: 20 000,00

Proponujemy arteterapeutyczny program rozwoju osobowości "wzrastamy w miłości" .Naszym celem jest zwiększenie odpornoŚci na stres poprzez odbudowę poczucia własnej wartości i wiary we własną skuteczność wśród mieszkanek i mieszkańców Konina. Proponujemy cykl 6 spotkań w wymiarze 5 godzinnym dla 12 kobiet i mężczyzn, którzy chcą bardziej poznać siebie , zrozumieć swoje emocje źródła stresu, zmienić myślenie i podejście do życia. Projekt prowadzony przez Ewę Łukowską i Małgorzatę Potempę z Ośrodka Wspierania Rozwoju Osobistego. Warsztaty są tak opracowane by służyć podniesieniu jakości zdrowia i życia , wspomagajac uwalnianie stresu oraz przywrocić pozytywne emocje i spokój .Moim celem jest propagowanie takich form pracy .

Lokalizacja : bez lokalizacji
Projekt: LECZENIE I OPIEKA NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI ORAZ KOTAMI WOLNO ŻYJĄCYMI
Wnioskodawca: Emilia Białas
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej
Koszt: 90 000,00

Kastracja i sterylizacja zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących. Leczenie, szczepienia, chipowanie zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących. Zakup karmy dla zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących na terenie Konina. Zakup lamp UV, akcesoriów i sprzętów niezbędnych do udzielania pomocy i leczenia zwierząt. Odrobaczenie i odpchlenie zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących.

Lokalizacja : ul. Gajowa 7a
Projekt: NOWE BUDY DLA BEZDOMNYCH PSIAKÓW W SCHRONISKU
Wnioskodawca: Daria Balcer
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej
Koszt: 65 000,00

Zakup około 80 solidnych, ocieplonych bud dla psów przebywających w konińskim Schronisku , dla Bezdomnych Zwierząt. Potrzeby te związane są z wymianą uszkodzonych bud oraz wyposażeniem nowych boksów.

StreetView


Lokalizacja : Os. Przydziałki
Projekt: ROZŚWIETLAMY STARY KONIN DALEJ - 'BUDOWA ULIC NA OSIEDLU PRZYDZIAŁKI W CZĘŚCI NA ZACHÓD OD TRASY BURSZTYNOWEJ' - (ZAKRES RZECZOWY BUDOWA OŚWIETENIA ULICZNEGO)
Wnioskodawca: Szymon Rąpel
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej ZDM
Koszt: 99 999,00

W zeszłym roku udało się i jedna z ulic zyskała oświetlenie na osiedlu Przydziałki - Realizacja w trakcie. Jednak środki nie były wystarczające , aby zrobić to dalej. Skoro udało się raz musi się i drugi. Jako mieszkańcy tego osiedla dbajmy o nasze otoczenie, oświetlone ulice to nie tylko bezpieczeństwo naszych dzieci , ale i nas. Obecny brak lamp powoduje wraz z złym stanem nawierzchni i brakiem chodników niebezpieczne sytuacje. Zwłaszcza w okresie zimowym , matki na spacerze , dzieci ze szkoły czy osoby starsze muszą ryzykować czy aby na pewno ktoś ich dostrzeże, albo czy nie wpadną w jakąś dziurę. Dbajmy o nasza przestrzeń, wybudujmy kolejny etap, sami przyczyniamy się do poprawy naszego otoczenia. Głosujmy.

StreetView


Lokalizacja : kilka lokalizacji
Projekt: KONTROLUJMY CZYM ODYCHAMY - CZUJNIKI "SMOGU"W CAŁYM KONINIE. DBAJMY O WŁASNE ZDROWIE, NASZYCH RODZIN- MAMY JE TYLKO JEDNO.
Wnioskodawca: Szymon Rąpel
Wydział opiniujący : Wydział Ochrony Środowiska
Koszt: 99 999,00

Poza jednym czujnikiem ( własne informacje na czas pisania wniosku KBO) brak nam wiedzy co jest w naszym mieście z powietrzem. Wiemy tylko w centrum, a co z Stary Koninem, Chorzniem, V Osiedlem, Zatorzem, czy jeszcze dalej Gosławice albo i Janów. Powietrze jest nam niezbędne, a zanieczyszczone nas powoli zabija. Musimy wiedzieć co w nim jest za pomocą urządzeń, gdyż zanieczyszczenia są niestety nie widoczne. Zamontujmy zatem czujniki na placach miejskich i skwerach, na w/w lokalizacjach.Oraz tablice interaktywne. Dzięki czujnikom podpiętym do internetu i publikowanym ogólnodostępnym informacja na stronie np.: miasta Konina oraz samych czujnikach, możemy wiedzieć co się dzieje z powietrzem w różnych miejscach miasta i mieć większy wpływ na swoje zdrowie poprzez dostęp do informacji, a to jest pierwszy krok na drodze do poprawy powietrza i własnego zdrowia. Będziemy mogli sprawdzić czy warto iść z dzieckiem dzisiaj na spacer na Starym Koninie, albo lepiej pojechać nad jezioro w Gosławicach, albo jeśli nie jest to konieczne zostańmy w domu. Miejmy świadomość czym oddychamy.

Lokalizacja : bez lokalizacji
Projekt: POMOC SKRZYWDZONYM ZWIERZĘTOM
Wnioskodawca: Elżbieta Socha
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej
Koszt: 70 000,00

Interwencje, czipowanie,sterylizacja, budy,karma,leczenie i szczepienia.

Lokalizacja : bez lokalizacji
Projekt: JESIENNA ODPORNOŚĆ PRZEZ ODŻYWIANIE
Wnioskodawca: Olga Żaryn
Wydział opiniujący : Wydział Spraw Społecznych
Koszt: 9 000,00

Jesień to czas zbiorów, gromadzenia pożywienia i ciepłych ubrań. Czas skupiania się na wszystkich poziomach naszej aktywności. To doskonały moment na podbudowanie naszej odporności, na jej wzmocnienie przez jedzenie.

Lokalizacja : bez lokalizacji
Projekt: WIOSENNE OSZYSZCZANIE PRZEZ ODŻYWIANIE
Wnioskodawca: Olga Żaryn
Wydział opiniujący : Wydział Spraw Społecznych
Koszt: 9 000,00

Wiosna, wiosna! Wiosna, ach to Ty! Czas, aby poznać tajniki tej niesamowitej pory roku i dowiedzieć się jak postępować i jak się odżywiać, by zachować zdrowie i energię na cały okres wiosenny.

Lokalizacja : ul. Zakole 14
Projekt: ZAKOLE 14 - ZMIENIAMY OTOCZENIE
Wnioskodawca: Olga Żaryn
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej
Koszt: 20 000,00

Zakup 6 ławek i urządzenie mini ogrodków przy każdej klatce.

StreetView


Lokalizacja : bez lokalizacji
Projekt: TURNIEJ E-SPORTOW
Wnioskodawca: Mikołaj Marcinkowski
Wydział opiniujący : Wydział Sportu i Turystyki
Koszt: 30 000,00

Projekt przewiduje zorganizowanie turnieju e-sportowego w grę Leaugue Of Legends, z profesjonalnym studiem i komentarzem. Będzie to wydarzenie dwudniowe, w którym może wzięć udział 8 drużyn, wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach. Do zorganizowania turnieju potrzebne będzie: - wynajem profesjonalnych komputerów gameingowych wraz osprzętem i obsługą - wynajem sali ze sceną na rozgrywki - wynajem sprzętu studyjnego wraz z obsługą - zakwaterowanie i wyżywienie uczestników - koszulki dla uczestników i obsługi - wynagrodzenie dla koordynatora zawodów oraz komentatorów - opracowanie graficzne projektu - zakup nagród - promocja wydarzenia.

Lokalizacja : ul. Zakole 14
Projekt: STÓŁ DO TENISA - SAD NA GLINCE
Wnioskodawca: Agnieszka Zajączkowska
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej
Koszt: 10 000,00

Stół do gry w tenisa w sadzie miejskim na Glince.

Lokalizacja : ul. Pionierów
Projekt: 'BEZPIECZNA UL. PIONIERÓW OGRANICZENIE PRĘDKOŚCI ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ BRD'
Wnioskodawca: Agnieszka Zajączkowska
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej ZDM
Koszt: 3 000,00

Spowalniacz na ulicy Pionierów (dolna Glinka) ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa

StreetView


Lokalizacja : bez lokalizacji
Projekt: ZWIEDZAJ NA DWÓCH KÓŁKACH - TABLICE INFORMACYJNE
Wnioskodawca: Agnieszka Zajączkowska
Wydział opiniujący : Wydział Sportu i Turystyki
Koszt: 25 000,00

Ustawienie tablic informacyjnych przy wszystkich stacjach rowerowych na których będą informacje o :ścieżkach rowerowych, zabytkach, kinach, placach zabaw, siłowniach na zewnątrznych, obiektach sportowych, punktach widokowych

Lokalizacja : bez lokalizacji
Projekt: NAUKA STRZELANIA Z BRONI KRÓTKIEJ - KURS DLA KOBIET
Wnioskodawca: Agnieszka Zajączkowska
Wydział opiniujący : Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Koszt: 15 000,00

Nauka strzelania z broni krotkiej - kurs dla kobiet oprócz walorów rekreacyjnych miałby również aspekt edukacyjny.

Lokalizacja : ul. Kolejowa
Projekt: BIEŻNIA REKREACYJNA TARTANOWA DLA MIESZKAŃCÓW III OSIEDLA
Wnioskodawca: Krzysztof Płachciński
Wydział opiniujący : Wydział Oświaty, Wydział Sportu i Turystyki i Wydział Rozwoju Gospodarczego
Koszt: 99 966,66

Celem projektu jest budowa obiektu dającego okazję do czynnego wypoczynku i promowanie zdrowego trybu życia. Trening na świeżym powietrzu? Czemu nie! W świecie pełnym komputerów, braku aktywności fizycznej i ograniczonym kontakcie interpersonalnym budowa bieżni rekreacyjnej jest szansą na aktywne spędzanie wolnego czasu z jednoczesną korzyścią dla zdrowia. Ćwiczenia na świeżym powietrzu przynoszą więcej korzyści niż te wykonywane w zamkniętym pomieszczeniu, doskonale wpływają na poprawę: krążenia krwi, koordynacji ruchowej oraz kondycji fizycznej. Projekt przewiduje utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego, na którym zostanie wybudowana profesjonalna bieżnia lekkoatletyczna do biegów krótkich. Uważamy, że inwestycja w nowoczesne obiekty sportowe to inwestycja w przyszłości i zdrowie mieszkańców. Lokalizacja nawierzchni która będzie ogólnodostępna za darmo niemalże w każdej chwili sprawia, że aktywna, nowoczesna i atrakcyjna forma ruchu powinna stać się naturalną potrzebą spędzania wolnego czasu, a także miejscem i czasem zacieśniania więzi osobowych. Bieżnia lekkoatletyczna będzie służyć nie tylko do, ale także ćwiczeń na świeżym powietrzu dla wszystkich mieszkańców III osiedla bez względu na wiek. Miejsce gdzie planowana jest bieżnia znajduję się przy orliku na III osiedlu. Przebudowa bieżni pozwoli na szersze jej wykorzystanie przez mieszkańców miasta oraz sportowców stale użytkujących obiekt. Warto zaznaczyć, iż Orlik ma zamontowany monitoring dlatego też zarówno będzie to odstraszać potencjalne osoby, które zechciałby dewastować wybudowany obiekt. Projekt zakłada budowę nawierzchni tartanowej. Dodatkowym atutem projektu jest to, że bedzie ona dostępna dla wszystkich chętnych 12 miesiecy w roku.Budowa takiej bieżni nadaje naszemu osiedlu nowy wymiar jakości pezstrzeni rekreacyjno-sportowej. Bieżnia rekreacyjna będzie łatwo dostępna dla mieszkńców. Zachęci do aktywnego spędzania wolnego czasu dla całą społeczność lokalną. Byłaby to dużym uatrakcyjnieniem oferty sportowej dla mieszkańców w różnym wieku bez względu na poziom sprawności fizycznej.Utworzenie tego miejsca to szansa na zdrowe, radosne życie i spędzenie aktywnie wolnego czasu na świeżym powietrzu co wpływa znacząco na prozdrowotne aspekty naszego organizmu.

StreetView


Lokalizacja : bez lokalizacji
Projekt: 'TOTU' - SERWIS INFORMACYJNY O WYDARZENIACH KULTURALNYCH, SPORTOWYCH, RODZINNYCH, HOBBYSTYCZNYCH, ARTYSTYCZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW KONINA. SPOSÓB REALIZACJI: ZAMIAST PORTALU SERWIS INTERNETOWY INFORMACYJNY ZINTEGROWANY ZE STRONĄ KONIN.PL
Wnioskodawca: Zuzanna Janaszek-Maciaszek
Wydział opiniujący : Wydział Informatyki, Wydział Strategii i Marketingu Miasta
Koszt: 39 900,00

Stworzenie portalu, na którym byłyby wyświetlane zaproszenia na wszelkie wydarzenia w mieście. Począwszy od pikników osiedlowych, warsztatów artystycznych, przez otwarte treningi sportowe, gry miejskie, happeningi, imprezy prozdrowotne, po koncerty, festiwale i spektakle. Stworzenie portalu otwartego na wpisy zaproszeń przez organizacje, grupy nieformalne i mieszkańców. Bezpłatne zamieszczanie informacji i bezpłatne korzystanie z portalu.

Lokalizacja : bez lokalizacji
Projekt: FUNDUSZ MIKROGRANTOWY
Wnioskodawca: Jarosław Koźlarek
Wydział opiniujący : Wydział Kultury
Koszt: 99 900,00

Fundusz mikrograntowy ma być przeznaczony dla lokalnych artystów, twórców i animatorów kultury, społeczników, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających poza oficjalnym instytucjami. Często brakuje im środków na realizację swoich pomysłów a uzyskanie dofinansowania w ciągu roku z urzędu miasta i jednostek mu podległych jest bardzo trudne ze względów formalnych i braku zaplanowanych środków. Proponowana wysokość grantu to maksymalnie 3000 zł. Da to możliwość realizacji minimum 30 inicjatyw. Dokładny regulamin przyznawania grantów zostanie określony w drodze otwartych konsultacji społecznych. Wniosek i jego rozliczenie ma być jak najbardziej uproszczone, tak by nie zniechęcać do do jego złożenia. cały pomysł:
zobacz więcej

Lokalizacja : bez lokalizacji
Projekt: CZYSTE POWIETRZE DZIĘKI DRONOWI
Wnioskodawca: Jarosław Koźlare
Wydział opiniujący : Straż Miejska w Koninie
Koszt: 99 900,00

Projekt zakłada zakup wysokiej jakości drona ze sprzętem do pomiaru czystości powietrza za pomocą którego będzie można określić źródło i rodzaj zanieczyszczenia powietrza i w razie potrzeby na podstawie takiego badania ukarać osobę odpowiedzialną za JEGO powstanie. W ramach projektu zostanie zakupiony dron, niezbędny osprzęt a także zostanie wyszkolonych minimum dwóch operatorów. Drony takie z powodzeniem są stosowane w innych miastach i przyczyniły się do znacznego zmniejszenia przypadków spalania w piecach rakotwórczych substancji takich jak gumy, plastiki, styropiany i inne. Dron pomoże nam oddychać czystszym powietrzem. Cały pomys:
zobacz więcej

Lokalizacja : ul. Janowska
Projekt: PLAC ZABAW I REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW 'JANOWA'
Wnioskodawca: Małgorzata Broniszewska
Wydział opiniujący : Wydział Rozwoju Gospodarczego
Koszt: 99 900,00

Modernizacja, doposażenie i ogrodzenie placu zabaw dla dzieci na ulicy Janowskiej. Stworzenie mini kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla dorosłych - siłownia zewnętrzna, altanka, ławki.

StreetView


Lokalizacja : bez lokalizacji
Projekt: ZERO WASTE - JAK POZBYĆ SIĘ SMIECI W NASZYM ŻYCIU ? CYKL SPOTKAŃ EDUKACYJNYCH I WARSZTATÓW DLA MIESZKAŃCÓW KONINA
Wnioskodawca: Małgorzata Broniszewska
Wydział opiniujący : Wydział Ochrony Środowiska
Koszt: 5 400,00

Cykl spotkań i warsztatów, na których mieszkańcy zapoznają się z ideą, nauczą się praktycznych umiejętności, i wskazówek, jak żyć w duchu zero waste. Zero waste, czyli brak śmieci lub brak marnowania, to zasada, zgodnie z którą człowiek stara się generować jak najmniej odpadów, a tym samym nie zanieczyszczać środowiska. W praktyce sprowadza się to do stosowania w codziennym życiu kilku zasad: odmawiaj, ograniczaj, używaj ponownie, segreguj i przetwarzaj oraz kompostuj. Na zajęciach mieszkańcy poznają te zasady oraz nauczą się, jak praktycznie wdrożyć je w życie.

Lokalizacja : Osiedle Zatorze, ul. Harcerska, ul. Bydgoska
Projekt: KWIECISTA ŁĄKA ZAMIAST TRAWNIKA
Wnioskodawca: Małgorzata Broniszewska
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej
Koszt: 85 600,00

Projekt ma na celu stworzenie łąk kwietnych na skarpie nad jeziorkiem Zatorze (1000m2), na skarpie kolo Gimnazjum nr 5 (500 m2), w Parku Ojców (Morzysław) (500m2). Ląka jest alternatywą dla nudnych miejskich trawników. Stanie się także domem dla setek owadów i roślin oraz poprawi estetykę okolicy zachwycając kolorami i zapachem. Ląki kwietne będące synonimem bioróżnorodności dają mieszkańcom możliwość bliższego obcowania z naturą. Wysokie kwitnące rośliny stanowią barierę wyłapującą pyły z powietrza przez co ograniczony jest poziom smogu w mieście. łąka kwietna jest także ekonomicznie uzasadnioną alternatywą dla miejskich trawników. Oszczędności pojawiają się przy pielęgnacji terenu ograniczając koszenie do jednego łub dwóch zabiegów koszenia w sezonie. Nie wymagają podlewania ze względu na mniejsze zapotrzebowanie na wodę roślin kwitnących niż traw. Wprowadzono zmiany w lokalizacji tj. 1. Skarpa Zatorze działka 33/13 obręb Niesłusz II.2. Ul. Harcerska(Park Ojców) działka 144/15 obręb Morzysław. 3. Ul. Bydgoska (niecka) działka nr 246/18 Czarków.

Lokalizacja : bez lokalizacji
Projekt: OZNACZMY ZABYTKI KONINA
Wnioskodawca: Jakub Piasecki
Wydział opiniujący : Wydział Soprtu i Turystyki
Koszt: 20 000,00

Oznaczmy zabytki Konina to pomysł, który ma na celu oznaczenie oraz opisanie zabytków i atrakcji turystycznych konina na estetycznych tablicach umieszczonych w różnych przestrzeniach miasta - najczęściej w bezpośrednim sąsiedztwie zabytku. Poprawa informacji odnośnie zabytków w przestrzeni miejskiej, wskazanie i określenie walorów historycznych oraz założeń. Urbanistycznych dla ruchu turystycznego oraz dla mieszkańców konina którzy chcą poznać dzieje swojego miasta.

Lokalizacja : ul. Dworcowa
Projekt: KONIN NA ZIELONO-KWIATOWO
Wnioskodawca: Jakub Piasecki
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej
Koszt: 75 000,00

Konin na zielono-kwiatowo to pomysł, który ma na celu załozyć wiele nowych kwietników w różnych przestrzeniach miasta, które w tej chwili są betonowymi pustyniami.Stworzenie przyjaznej zielonej strefy dla wypoczynku i relaksu mieszkańców.Poprawa estetyki przestrzeni miejskiej, wydzielenie stref dla ruchu pieszego i kołowego. Stworzenie estetycznych ciągów komunikacyjnych. Miejsca realizacji min: .Istnienie kwietników to również edukacja młodzieży i dzieci w zakresie szacunku i dbałości o tereny zielone w Naszym Mieście. Wnioskodawca wprowadza zmiany lokalizacji projektu "Konin na zielono-kwiatowo" - ul. Dworcow - DT Centrum.

StreetView


Lokalizacja : Osiedle Zatorze, Osiedle Chorzeń, Morzysław
Projekt: SAMOOBSŁUGOWE STACJE NAPRAWY ROWERÓW - NOWE LOKALIZACJE
Wnioskodawca: Dawid Gańczak
Wydział opiniujący : Wydział Sportu i Turystyki
Koszt: 15 000,00

Stacje naprawy rowerów przyjęły się przez mieszkańców Konina. Projekt zakłada zakup i montaż 3 nowych samoobsługowych stacji IBOMBO na terenie Konina. Stacje powstaną w miejscach, gdzie widać dużą aktywność rowerową, a wcześniej mieszkańcy nie mogli skorzystać z takiego urządzenia. Planowane lokalizacje rozmieszczenia stacji to: Osiedle Zatorze ( przy III LO) , Osiedle Chorzeń ( przy osiedlowym boisku i siłowni zewnętrznej) oraz na Osiedlu Gosławice.Projekt ma na celu stworzenie łąk kwietnych na skarpie nad jeziorkiem Zatorze (1000m2), na skarpie kolo Gimnazjum nr 5 (500 m2), w Parku Ojców (Morzysław) (500m2). Ląka jest alternatywą dla nudnych miejskich trawników. Stanie się także domem dla setek owadów i roślin oraz poprawi estetykę okolicy zachwycając kolorami i zapachem. Ląki kwietne będące synonimem bioróżnorodności dają mieszkańcom możliwość bliższego obcowania z naturą. Wysokie kwitnące rośliny stanowią barierę wyłapującą pyły z powietrza przez co ograniczony jest poziom smogu w mieście. łąka kwietna jest także ekonomicznie uzasadnioną alternatywą dla miejskich trawników. Oszczędności pojawiają się przy pielęgnacji terenu ograniczając koszenie do jednego łub dwóch zabiegów koszenia w sezonie. Nie wymagają podlewania ze względu na mniejsze zapotrzebowanie na wodę roślin kwitnących niż traw. Wprowadzono zmiany w lokalizacji tj. 1. Skarpa Zatorze działka 33/13 obręb Niesłusz II.2. Ul. Harcerska(Park Ojców) działka 144/15 obręb Morzysław. 3. Ul. Bydgoska (niecka) działka nr 246/18 Czarków.

StreetView, StreetView , StreetView


Lokalizacja : Os. Zatorze, ul. Aleje 1-go Maja, ul. Wyszyńskiego, ul. Spółdzielców, ul. Zakładowa, ul. Bydgoska(Niecka), ul. Przemysłowa
Projekt: ŁAWKI MIEJSKIE NA KAŻDYM ROGU
Wnioskodawca: Magdalena Kosko-Nowak
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej
Koszt: 50 000,00

W Koninie wciąż brakuje miejsc odpoczynku, relaksu, wytchnienia dla zmęczonych spacerowiczów. Ławek jest jak na lekarstwo, często są dewastowane i nie spełniają swojej roli. Przy istniejących ławkach brakuje koszy na śmieci. Te elementy małej architektury miejskiej, powinny mieć estetyczny wygląd i spełniać również funkcję dekoracyjną. Mogą być również zintegrowane z kwietnikami. Zmieńmy wspólnie wygląd Konina! Postawmy nowe ławki na wszystkich osiedlach. Zazieleńmy miejsca odpoczynku. Proponuje ustawienie ławek wzdłuż konińskich ulic, na skwerach i innych terenach zielonych. W obliczu trwającej wycinki drzew, choć małe elementy zielone przy ławkach, pozwolą uzupełnić niedobory zieleni miejskiej. Os. Zatorze, ul. Aleje 1-go Maja, ul. Wyszyńskiego, ul. Spółdzielców,ul. Zakładowa, ul. Bydgoska(Niecka), ul. Przemysłowa ( na wysokości Niecki Bydgoska). Wprowadzono dodatkowo do opisu montaż koszy przy ławkach na w/w ulicach.

Lokalizacja : ul. Jana Pawła II, ul. Staromorzysławska
Projekt: DROGA PIESZO-ROWEROWA ŁĄCZĄCA UL. JANA PAWŁA II OD MOSTU NA KANALE ŚLESIŃSKIM Z UL. STAROMORZYSŁAWSĄ
Wnioskodawca: Marek Nasiłowski
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej i ZDM
Koszt: 999 999,00

Systematycznie zwiększające się natężenie ruchu na ulicy Jana Pawła II powoduje, że poruszanie się przy tej ulicy nie jest ani przyjemne, ani bezpieczne zarówno dla rowerzystów jak i pieszych. Szczególnie trudne do pokonania jest zejście z mostu gdzie brak jest jakiegokolwiek chodnika. Dlatego należy wytyczyć nową drogę dla pieszych i rowerzystów możliwie z dala od głównej ulicy. Proponowany ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,5m i nawierzchni z grysu granitowego (opcjonalnie nawierzchnia asfaltowa) rozpoczyna się przy moście na kanale ślesińskim (Warta-Gopło) przecinając ul. Graniczną dalej na zachód w stronę centrum Konina aż do ulicy Staromorzysławskiej za cmentarzem parafialnym gdzie można jechać już istniejącą ścieżką rowerową zgodnie z załączoną mapką — Załącznik nr 1. Ułatwi to mieszkańcom dzielnic Laskówiec, Grójec i Morzyslaw poruszanie się rowerami i pieszo w kierunku pobliskich cmentarzy i dalej do centrum miasta. Jedynie 600m a przyniesie same korzyści!

StreetView


Lokalizacja : ul. Kolska 2
Projekt: KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 1 I KLASZTORZE - ULICA KOLSKA 2
Wnioskodawca: Anna Żabińska
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej i ZDM
Koszt: 276 747,61

Parking znajdujący się przy ulicy Kolskiej 2 przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz Parafii pw. Św. Marii Magdaleny wymaga kompleksowej przebudowy. Nawierzchnia parkingu jest w fatalnym stanie, ma mnóstwo dziur, jest połatana, przebijają korzenie drzew. Na parkingu brakuje oświetlenia, nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych. Po deszczu w dziurach tworzą się ogromne kałuże, które zimą zamieniają się w lodowisko. Parking jest zagrożeniem dla osób z niego korzystających. Z parkingu można wyjechać tylko na biegu wstecznym, wjazd i wyjazd jest bardzo wąski. To bardzo niebezpieczne. Można nie zauważyć osób poruszających się na parkingu, szczególnie dzieci. W wyniku czego na ulicy Reformackiej i Kolskiej tworzą się korki. Z parkingu korzystają rodzice dzieci uczęszczających do SP nr 1, nauczyciele SP nr 1, parafianie klasztoru, uczniowie i nauczyciele ZSiTH. Na parkingu panuje chaos i tłok. Samochody ulegają uszkodzeniu, są kolizje i potrącenia pieszych. Przebudowa parkingu jest niezbędna.

StreetView


Lokalizacja : ul. Kolska 19/20
Projekt: BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ W REJONIE SKRZYŻOWANIA KALISKA I SOLNA
Wnioskodawca: Milena Dekier
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej i ZDM
Koszt: 250 000,00

Montaż sygnalizacji świetlnej dla pieszych na istniejących już przejściu znajdującym się na ul. Kaliskiej 19 i 20. Z przejścia korzystają mieszkańcy oraz uczniowie szkoły specjalnej mieszczącej się przy ul. Kaliskiej. Światła są bardzo potrzebne w godzinach porannych jak i popołudniowych gdy ruch na ulicy jest bardzo wzmożony przejście przez pasy graniczy z cudem.

StreetView


Lokalizacja : ul. Kolska 20
Projekt: ODWODNIENIE TERENU I REMONT NAWIERZCHNI W CZĘŚCI PODWÓRKA
Wnioskodawca: Milena Dekier
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej ZDM, Wydział Działalności Gospodarczej
Koszt: 570 000,00

Droga dojazdowa i podwórko są w bardzo złym stanie. Jest to teren ogólnodostępny. Od lat w kierunku poprawy nawierzchni nie było robione nic. W okresach deszczowych powstają duże kałuże i koleiny, obecny stan nawierzchni jest fatalny – istnieją liczne dziury, nierówności i wyrwy. Jest to bardzo niedogodne dla służb miejskich jak i mieszkańców. Nierówności narażają pojazdy na uszkodzenia. Uniemożliwiają bezpieczne poruszania się mieszkańców zwłaszcza w porach wieczorowych. Prosimy o odwodnienie, wyrównanie i utwardzenie nawierzchni.

StreetView


Lokalizacja : ul. Łężyńska 4
Projekt: BEZPIECZNE BOISKO - BUDOWA PŁYTY BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ NA OBIEKCIE SPORTOWYM PRZY ULICY ŁĘŻYŃSKIEJ 4
Wnioskodawca: Przemysław Dudek
Wydział opiniujący : Wydział Rozwoju Gospodarczegi, Wydział Sportu i Turystyki
Koszt: 1 000 000,00

Projekt polega na wykonaniu wielofunkcyjnej płyty boiska piłkarskiego z murawą trawiastą o wymiarach 105m x 68m na boisku przy ul. Łężyńskiej 4. Umożliwi to prowadzenie treningów, meczy ligowych na obiekcie stowarzyszeniom piłki nożnej. Zostaną przeprowadzone niezbędne prace — wykonanie projektu, niwelacja terenu, posadzenie nowej nawierzchni trawiastej, mała architektura drewniano - betonowa. Boisko po modernizacji zapewni bezpieczeństwo użytkownikom na nowoczesnym obiekcie sportowym (uczniowie szkól, kluby sportowe, niezrzeszone drużyny piłkarskie, mieszkańcy)

StreetView


Lokalizacja : Aleja Cukrownicza 15A
Projekt: ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO DLA RATOWANIA ŻYCIA I MIENIA NASZYCH MIESZKAŃCÓW
Wnioskodawca: Piotr Rychtanek
Wydział opiniujący : Wydział Bezpieczeństaw i Zarządzania Kryzysowego
Koszt: 999 999,00

Celem projektu jest pozyskanie sprzętu ratowniczo - gaśniczego, który zapewni bezpieczeństwo w sytuacjach zagrożenia życia. Sprzęt będzie służył pomocą przede wszystkim mieszkańcom miasta Konina, ale również osobom przemieszczającym się po drogach naszego miasta i powiatu. Zakup sprzętu umożliwi prowadzenie skutecznych działań ratowniczych oraz zapewni szybie dotarcie do zagrożeń. Również zapewni bezpieczeństwo i komfort pracy samych ratowników. Ochotnicza Straż Pożarna Cukrownia Gosławice działania prowadzi w północnej części in. Konina oddalonej znacznie od centrum gdzie stacjonują służby ratownicze. Nowoczesny sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych spełni wymagania z którymi muszą się zmierzyć ratownicy oraz zastąpi dotychczasowy zużyty sprzęt który ma już 40 lat.

StreetView


Lokalizacja : Tereny nadwarciańskie
Projekt: NADWARCIAŃSKA ŚCIEŻKA REKREACYJNA - II ETAP
Wnioskodawca: Joanna Sznajde
Wydział opiniujący : Wydział Rozwoju Gospodarczego
Koszt: 500 000,00

Projekt zakłada realizację drugiego etapu Nadwarciańskiej ścieżki Rekreacyjnej — wykonanie krótkiego łącznika od schodów z ulicy Wyszyńskiego (przy szpitalu) do istniejącej już części ścieżki oraz poprowadzenie w przebiegu już wydeptanego przez mieszkańców szlaku nowej, utwardzonej nawierzchni (kostka bezfazowa) od dotychczas ukończonego I etapu na wysokości dawnej kładki nad kanałem Ulgi, do chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Przemysłowej na wysokości lub poniżej Komendy Miejskiej Policji w Koninie.

Lokalizacja : Niepodległości 1
Projekt: PRZYWRÓĆMY STREFĘ K KULTURZE
Wnioskodawca: Dorota Gapska
Wydział opiniujący : Wydział Kultury i KDK
Koszt: 230 000,00

Celem projektu „Przywróćmy Strefę K kulturze" jest modernizacja i wyposażenie Strefy K, znajdującej się w budynku Konińskiego Domu Kultury, tak, by mogła służyć jako profesjonalna, ogólnodostępna sala wystawiennicza, konferencyjna, kinowa. Celem jest stworzenie miejsca przyjaznego dla wszystkich, a marzeniem, by odbywały się tutaj wystawy, spotkania autorskie, warsztaty, a także, by mogła służyć jako mała sala kinowa. Kino Centrum należy do elitarnej sieci Europa Cinemas promującej dobre, europejskie filmy, organizowane są spotkania Akademii Filmowej „Otwórz oczy!", w KDK działa też jeden z najstarszych w Polsce — Amatorski Klub Filmowy MUZA. Dzięki dodatkowej, profesjonalnie wyposażonej sali placówka mogłaby rozszerzyć ofertę edukacji filmowej. Znaleźliby tu swoje miejsce wszyscy, którzy chcieliby prezentować swoje talenty artystyczne: malarskie, fotograficzne czy muzyczne. Sala wymaga jednak remontu oraz zakupu profesjonalnego sprzętu. Wspólnie sprawmy, by w Strefie K tętniło życie!

StreetView


Lokalizacja : ul. Adama Mickiewicza 20
Projekt: RATUJEMY KONIŃSKIE ZABYTKI
Wnioskodawca: Danuta Pogoda
Wydział opiniujący : Wydział Rozwoju Gospodarczego
Koszt: 400 000,00

Celem projektu jest odnowienie elewacji w zabytkowej kamienicy przy ulicy Mickiewicza 20.

StreetView


Lokalizacja : ul.Kaliska
Projekt: BOISKO PRZY KALISKIEJ
Wnioskodawca: Violetta Kubacka
Wydział opiniujący : Wydział Rozwoju Gospodarczego, Wydział Sportu i Turystyk
Koszt: 850 000,00

Projekt zakłada budowę boiska sportowego przy ulicy Kaliskiej, przystosowanego do gry w piłkę nożną, koszykówkę, badmintona i bocce. Na terenie SOSW-działka nr 880-obr.Starówka Głównymi użytkownikami obiektu będą osoby z niepełnosprawnością oraz okoliczni mieszkańcy Konina. Zakładamy, że obiekt będzie dostępny także dla fundacji, stowarzyszeń i warsztatów terapii zajęciowej. Otwartość obiektu będzie dodatnio oddziaływać na rozwój rekreacji i sportu mieszkańców Konina.

StreetView


Lokalizacja : bez lokalizacji
Projekt: ORKIESTRA DĘTA KONCERTY DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA
Wnioskodawca: Mirosław Pacześny
Wydział opiniujący : Wydział Kultury
Koszt: 200 000,00

Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach podstawowych. Koncerty z buławą i humorem. Koncerty plenerowe dla mieszkańców miasta (Park Chopina, Bulwar Nadwarciański, przed Domem Kultury skwer przy fontannie.

Lokalizacja : ul.Chopina
Projekt: BOISKO WIELOFUNKCYJNE DLA KAŻDEGO
Wnioskodawca: Maciej Ostrowski
Wydział opiniujący : Wydział Soprtu i Turystyki MOSIR
Koszt: 350 000,00

Budowa boiska wielofunkcyjnego (piłka nożna, koszykówka), o wymiarach 15mx28m zlokalizowane na osiedlu Zatorze przy ulicy Chopina. Boisko z ogrodzeniem z siatki, wraz z piłkochwytami, wykonane z nawierzchni poliuretanowej wyposażone w bramki do piłki nożnej oraz kosze do koszykówki . W obiekcie będzie zamontowany monitoring.

Lokalizacja : ul.Przyjaźni, ul. 11 Listopada
Projekt: BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU ULIC PRZJAŹNI I 11 LISTOPADA
Wnioskodawca: Emilia Wasielewska
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej ZDM
Koszt: 400 000,00

Projektowane zadanie przysłuży się wszystkim mieszkańcom Konina i gościom naszego miasta poruszającym się pieszo, rowerami, samochodami na skrzyżowaniu ulic Przyjaźni i 11 Listopada. Z miesiąca na miesiąc przybywa uczestników ruchu, którzy są zarówno pieszymi, jak i rowerzystami, korzystają z komunikacji miejskiej, a także poruszają się własnymi samochodami. Wielu z nich korzysta z ulic Przyjaźni i 11 Listopada. Bezpośrednio przy skrzyżowaniu znajdują się mieszkalne bloki, bank, markety w bliskim sąsiedztwie znajdują się szkoły (podstawowe, ponadpodstawowe i uczenia wyższa), przychodnia, lokalny targ, MOPR. Ci którzy wjeżdżają z ul. Przyjaźni na ul. 11 Listopada wielokrotnie czekają nawet i kilkanaście minut na możliwość skrętu w lewo, niektórzy zniecierpliwieni wymuszają pierwszeństwo co stanowi niebezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu na tym odcinku.Sygnalizacja świetlna na ww. skrzyżowaniu widoczna z daleka sprawi, że pojazdy będą poruszały się wolniej, co wpłynie nie tylko na poprawę bezpieczeństwa na samym skrzyżowaniu, ale także w jego otoczeniu np. pobliskim przystanku autobusowym, na miejscach postojowych czy parkingu. W ocenie mieszkańców sygnalizacja świetlna na wnioskowanym skrzyżowaniu znacznie poprawi bezpieczeństwo użytkowników jezdni i chodnika, ale też komfort życia okolicznych mieszkańców. Sygnalizatory należy budować nie tylko tam, gdzie zdarzenie drogowe występuj; ale także w miejscach, gdzie tych zdarzeń chce się uniknąć. Oby na skrzyżowaniu ulic Przyjazni — 11 Listopada nikt, nigdy nie zginął. A nie musi! Sygnalizacja świetlna na pewno w tym pomoże. Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

StreetView


Lokalizacja : Park Ojców
Projekt: PSI PARK W MORZYSŁAWIU
Wnioskodawca: Waldemar Duczmal
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej
Koszt: 100 000,00

Projekt przewiduje utworzenie w Parku Ojców (od strony ulicy Harcerskiej) ogrodzonego wybiegu dla psów wielkości ok. 500 -1000 metrów kwadratowych (do uzgodnienia po wizji lokalnej). Park położony jest na granicy Morzysławia i V Osiedla, które stanowi największy, pod względem ludności, obszar Konina. Wybieg wyposażony będzie w drewnianą altanę z ławkami dla użytkowników, kubły na odpady, dystrybutory woreczków na psie odpady i poidło z bieżącą wodą, dostosowane zarówno dla ludzi jak i dla zwierząt. Część wybiegu wyposażona w piaskownicę o warstwie sypkiego piasku ok.1 metra. Altana usytuowana będzie pośrodku, żeby mogli z niej korzystać właściciele psów po obydwóch stronach wybiegu. W obrębie wybiegu powinno się znaleźć kilka drzew. Wybieg podzielony będzie na dwie części, odseparowanych dwoma siatkami z metrowym odstępem pomiędzy nimi - część dla psów agresywnych (nie tolerujących innych osobników) zajmie 1/3 powierzchni. Ogrodzenie od strony południowej powinno zostać wykonane z
zobacz więcejStreetView


Lokalizacja : ul.Zakole 6-12, ul. Sosnowa 21
Projekt: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH MIĘDZY BUDYNKAMI UL.ZAKOLE 6-12 I UL. SOSNOWA 21(W REJONIE TĘŻNI SOLANKOWYCH)
Wnioskodawca: Krystyna Szatkowska
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunlalnej ZDM
Koszt: 400 000,00

Zakres zadania/projektu obejmuje:
1) wykonanie nowej nawierzchni na alejce asfaltowej (wzdłuż bloku przy ul. Sosnowej 21 od strony tężni solankowej do parkingu koło Polosklepu ).
2) doposażenie istniejącego placu zabaw w nowe urządzenia .3) zagospodarowanie terenu między placem zabaw a istniejącą siłownia plenerową. Zagospodarowanie terenu sąsiadującego z tężnia solankową w istotny sposób przyczyni się do częstego przebywania mieszkańców na otwartej powierzchni np. ze względów zdrowotnych, zamiast przebywania w zamkniętych pomieszczeniach

StreetView


Lokalizacja : ul.Przyjaźni, ul. 11 Listopada
Projekt: POPRAWA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW I ALEJEK PRZY UL. PRZYJAŹNI I 11 LISTOPADA
Wnioskodawca: Halina Marciniak
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunlalnej ZDM
Koszt: 250 000,00

1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. 11 Listopada 14a, ul. 11 Listopada 16 w Koninie.
2. Remont chodnika na ul. 11 Listopada 6 i 10 w Koninie
3. Remont chodnika i peronu przystankowego na ul. Przyjaźni

StreetView


Lokalizacja : ul.Chopina 12
Projekt: OŚWIETLAMY NOWY KONIN - OŚWIETLENIE PARKINGU POMIĘDZY GŁÓWNĄ ULICĄ CHOPINA A BLOKIEM CHPOINA 12 (OSIEDLE ZATORZE)
Wnioskodawca: Marika Kalczyńska
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunlalnej ZDM
Koszt: 100 000,00

Założeniem projektu OSWIETLAMY KONIN jest montaż oświetlenia parkingu przy ul. Chopina na Osiedlu Zatorze. Celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa ludziom poruszającym się po parkingu i pozostawianym tam samochodom w godzinach wieczornych i nocnych.

StreetView


Lokalizacja : Oś. Zatorze
Projekt: CHILL-GRILL ZATORZE - STREFA WYPOCZYNKOWO-GRILOWA
Wnioskodawca: Marika Kalczyńska
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunlalnej
Koszt: 378 500,00

Ideą projektu CHILL-GRILL ZATORZE jest stworzenie strefy wypoczynkowo- grillowej dla mieszkańców Miasta Konina. Projekt zakłada stworzenie w obrębie Jeziora Zatorze pięciu miejsc wyposażonych w paleniska, umożliwiające bezpieczne rozpalanie ognisk, ławki i stoły betonowe z wykończeniem drewnianym, grille betonowe, hamaki, śmietniki oraz tablice informacyjne. Dzięki realizacji pomysłu obręb Jeziora Zatorze zostanie ożywiony i będzie dla koninian atrakcyjnym miejscem wypoczynku, spotkań i integracji.

StreetView


Lokalizacja : bez lokalizacji
Projekt: STRZELNICA DLA KAŻDEGO
Wnioskodawca: Krzysztof Czapski
Wydział opiniujący : Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Działalności Gospodarczej
Koszt: 1 000 000,00

Strzelnica dla każdego mieszkańca Konina to pomysł budowy strzelnicy sportowo-rekreacyjnej, dostępnej przez cały rok dla dorosłych i młodzieży. Strzelnica o charakterze sportowo-rekreacyjnym to dla sympatyków — osób z doświadczeniem strzeleckim możliwość doskonalenia umiejętności strzeleckich, a dla osób nie mających styczności ze strzelectwem i bronią, to możliwość zetknięcia się z nią, to umożliwienie zdobycia nowego doświadczenia, „sprawdzenia siebie - sprawdzenia jak to jest". To doskonała rozrywka i wyzwanie, a może i odkrycie nowej pasji, przy czym jednocześnie jest to również nauka odpowiedzialności. Poza indywidualnymi mieszkańcami Konina ze strzelnicy korzystać mogłyby także Masy mundurowe szkół średnich oraz kluby strzeleckie. Istnienie strzelnicy miejskiej dałoby możliwość organizacji zawodów dla mniej lub bardziej zaawansowanych zawodników, przyczyniłoby się do współzawodnictwa sportowego mieszkańców i aktywnej rekreacji. Strzelectwo to dający wiele satysfakcji sposób na spędzenie wolnego czasu.

Lokalizacja : ul. Dmowskiego 4
Projekt: RENOWACJA ORAZ ROZBUDOWA BOISKA SZTUCZNEGO NA STADIONIE IM. MARIANA PASKA W KONINIE
Wnioskodawca: Krzysztof Gadomski
Wydział opiniujący : Wydział Soprtu i Turystyki MOSIR
Koszt: 925 100,00

Realizacja wniosku polega na wymianie nawierzchni sztucznej istniejącego boiska piłkarskiego oraz jego rozbudowy. Rozbudowa miałaby polegać na stworzeniu siłowni zewnętrznej oraz budowę trybuny dla widowni na stadionie piłkarskim przy ul. Dmowskiego. Projekt ma na celu podniesienie standardu wszystkich organizowanych tam rozgrywek, zarówno cyklicznych jak i okazjonalnych.

StreetView


Lokalizacja : ul. Nadrzeczna
Projekt: BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO NA ULICY NADRZECZNEJ
Wnioskodawca: Krzysztof Łysiak
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej ZDM
Koszt: 130 000,00

Proponowany łącznik pieszo-rowerowy (chodnik + ścieżka rowerowa) umieszczony na wale przeciwpowodziowym wzdłuż ulicy Nadrzecznej (naturalne przedłużenie Bulwarów Nadwarciańskich) stanowiący łącznik komunikacyjny pomiędzy Parkiem Miejskim im. F. Chopina a Bulwarami Nadwarciańskimi. Po wybudowaniu dodatkowego przejścia dla pieszych na wprost wejścia do Parku Miejskiego (północna furtka) oraz łagodnego podjazdu do proponowanego chodnika i ścieżki dla rowerów ułatwi dostęp do parku bezpośrednio z bulwarów zarówno pieszym, rowerzystom jak również osobom niepełnosprawnym.

StreetView


Lokalizacja : ul. Kard. S. Wyszyńskiego 38 i 40, ul. 11 listopada 28 i 30
Projekt: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PARKINGU POMIĘDZY PRZEDSZKOLEM NR 12 A SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ NR 7 W KONINIE
Wnioskodawca: Irena Krzywonos
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej ZDM
Koszt: 379 000,00

Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa parkingu dla mieszkańców bloków przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 38 i 40 oraz 11 listopada 28 i 30 oraz rodziców przywożących dzieci do Szkoły Podstawowej nr 7 w Koninie oraz Przedszkola nr 12 w Koninie. Efektem projektu będzie zwiększenie ilości miejsc parkingowych do 39, w tym 4 dla osób niepełnosprawnych, poszerzenie drogi, zwiększenie widoczności na przejściach na pieszych. Umożliwi również bezkolizyjny ruch oraz zapewni „szybką drogę" dla pojazdów uprzywilejowanych, co niewątpliwie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców pobliskich bloków, uczniów i przedszkolaków.

StreetView


Lokalizacja : ul. Nadrzeczna
Projekt: EDUPARK KONIN
Wnioskodawca: Jaśniewicz Marek, Kornelia Walczak
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej PGKiM
Koszt: 1 000 000,00

Celem jest stopniowe stworzenie jednej z najbardziej rozpoznawalnej atrakcji turystycznej w Wielkopolsce na terenie Parku im. Fryderyka Chopina w Koninie. 1. Wodny tor zabaw dla dzieci i dorosłych 2. Nowatorska prezentacja historii telefonów komórkowych oraz replika pojazdu księżycowego Mieczysława Bekkera. 3. Naukowy ogród doświadczeń 4. Edukacyjne kosze do segregacji odpadów 5. Monitoring i storna internetowa Parku wraz z audioprzewodnikiem. Wnoskodawca w dniu 03.07.2019 r. wprowadził zmiany lokalizacji wyżej wymienionego zdania po wizji lokalnej z komisją odwaławczą w dniu 27.06.2019 na las komunalny ( za parkiem CHopina) ul. Ndrzeczna. Wnoskodawca do w/w opisu zadania załączył wstępne koszty wykonania inwestycji

StreetView


Lokalizacja : Aleje 1 Maja 22
Projekt: SPORT ARENA KONIN
Wnioskodawca: Robert Matuszak
Wydział opiniujący : Wydział Oświaty, Wydział Sportu i Turystyki, Wydział Rozwoju Gospodarczego
Koszt: 999 999,00

Budowa Kompleksu sportowego „Sport Arena Konin" składającego się z dwóch elementów: 1. Hali Pneumatycznej — tzw. balonu — zadaszenia boiska piłkarskiego na okres jesienno zimowy - na obecnie istniejącym boisku Orlik przy Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, części kompleksu przeznaczonego do gry w piłkę nożną.
2. Profesjonalnego całorocznego zaplecza sportowo socjalnego.

StreetView


Lokalizacja : ul. Gajowa 7a
Projekt: ROZBUDOWA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT - BUDOWA OBIEKTU Z SALĄ ZABIEGOWĄ, GABINETEM WET, POMIESZCZENIEM POZABIEGOWYM, SZPITALEM I SALĄ EDUKACYJNĄ DLA MŁODZIEŻY
Wnioskodawca: Nikola Głowacka
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej
Koszt: 1 000 000,00

W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie konieczne jest wybudowanie obiektu z pomieszczeniami przeznaczonymi na gabinet weterynaryjny, salę zabiegową, pomieszczenia po zabiegowe oraz szpital. Potrzebna jest również kuchnia, pomieszczenia socjalne, magazyn i toalety. Konieczna jest również pralnia oraz pomieszczenie do dezynfekcji. Wszystkie te pomieszczenia muszą posiadać centralne ogrzewanie, być skanalizowane i posiadać powierzchnie łatwe do utrzymania czystości i higieny. W związku z prowadzoną przez pracowników schroniska akcjami edukacyjnymi konieczna jest również sala dla wolontariuszy, dzieci i młodzieży.

StreetView


Lokalizacja : ul. Szymanowskiego 5
Projekt: OSIEDLOWY KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH NA ZATORZU
Wnioskodawca: Bartosz Małaczek
Wydział opiniujący : Wydział Oświaty, Wydział Sportu i Turystyki, Wydział Rozwoju Gospodarczego
Koszt: 1 000 000,00

Osiedlowy kompleks sportowy na Zatorzu będzie składał się z 3 wymiarowych boisk: do siatkówki, do koszykówki oraz piłki ręcznej. Dodatkowo obiekt zostanie wyposażony w elementy do ćwiczeń lekkoatletycznych: skoku w dal i pchnięcia kulą. Oświetlony otwarty kompleks sportowy umiejscowiony będzie znajdował się w centrum osiedla Zatorze na terenie III Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida przy ul. Szymanowskiego 5, dzięki czemu będzie mógł być wykorzystywany zarówno przez uczniów pobliskich szkół, rodziny z dziećmi i młodzież oraz wszystkich mieszkańców Konina.

StreetView


Lokalizacja : bez lokalizacji
Projekt: PROFESJONALNY TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ PLAŻOWEJ
Wnioskodawca: Mikołaj Marcinkowski
Wydział opiniujący : Wydział Sportu i Turystyki
Koszt: 120 000,00

Projekt przewiduje zorganizowanie profesjonalnego turnieju pilki ręcznej plażowej na boisku piaskowym. W turnieju udział może wziąć po 8 drużyn — kobiecych i męskich. Będzie to bardzo widowiskowe wydarzenie, które oglądać mogą mieszkańcy miasta w każdym wieku. Turniej może być zorganizowany na konińskiej Starówce — na przykład na błoniach lub Placu Wolności. Będzie to bardzo atrakcyjna oferta sportowa, dzięki której Konin może stać się jednym z miast promujących piłkę ręczną. Ta dyscyplina sportu, choć nie w wydaniu na piasku, ma bardzo bogatą historię w naszym mieście. Możemy napisać jej nową kartę.

Lokalizacja : V Osiedle
Projekt: MIASTECZKO ROWEROWE DLA DZIECI
Wnioskodawca: Agnieszka Zajączkowska
Wydział opiniujący : Wydział Rozwoju Gospodarczego
Koszt: 500 000,00

Miasteczko rowerowe dla dzieci na skwerze obok kortów tenisowych.

Lokalizacja : ul. Tadeusza Kościouszki
Projekt: PIĘKNE ALEJKI W PARKU CHOPINA - REMONT STAREJ, ZNISZCZONEJ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ LUB POKRYCIE NOWĄ NAWIERZCHNIĄ ALEJEK W PARKU IM. F. CHOPINA
Wnioskodawca: Eugeniusz Piguła
Wydział opiniujący : Wydział Gospodarki Komunalnej PGKiM
Koszt: 1 000 000,00

Celem projektu jest remont starych i wykonanie nowych alejek w parku Chopina. Realizacja zadania wpłynie bezpośrednio na jakość wypoczynku i rekreacji mieszkańców Konina poprzez poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki dróg komunikacyjnych wewnątrz parku. Oprócz alejek, nową nawierzchnię otrzyma też plac centralny z podkową taneczną, przy którym bieg rozpoczyna 6 alejek. W rezultacie inwestycji, znikną dziury i nierówności oraz zamknięty zostanie okrąg komunikacyjny dookoła parku (z twardą nawierzchnią), co wydatnie poprawi możliwości uprawiania sportów, takich jak bieganie, jazda na rowerze, jazda na rolkach, jazda na deskorolce, a także spacerowania dzieci i dorosłych oraz osób z wózkami dziecięcymi.

StreetView
Legenda- wniosek - określona lokalizacji - wniosek - kilka określonych miejsc realizacji - wniosek - bez konkretnej lokalizacji