Realizacje 2016 - zadania małe

Ogrodzony wybieg oraz plac zabaw dla psów

PIESKIE ŻYCIE- OGRODZONY WYBIEG+ PLAG ZABAW l TRENINGÓW DLA CZWORONOGÓW (Jarosław Koźlarek)
Wybieg dla psów, osiedle „Zatorze”, Konin (Krystyna Leśniewska)

Zostały połączone w jeden za zgodą autorów na łączną kwotę 54 990,00 zł. Powstał środek trwały: "Ogrodzony wybieg oraz plac zabaw dla psów" w skład którego wchodzą:

 • ogrodzenie wysokości 1230 mm drut 4mm – 105,00 m długości;
 • bramka techniczna dwuskrzydłowa – 1 szt.;
 • furtka do ogrodzenia – 2 szt.;
 • ławka metalowa z drewnianym siedziskiem – 2 szt.;
 • kosz na śmieci -1 szt.;
 • kosz na odchody – 1 szt.;
 • regulamin na metalowej nodze – 1szt.;
 • równoważnia – 1 szt.;
 • pochylnia dwustronna – 1 szt.;
 • płotki do przeskoków – 1szt.;
 • słupki do slalomu – 1szt.;
 • górka z tunelem – 1szt.;
 • równoważnia ruchoma – 1szt.;
 • tunel miękki – 1szt.;

Stojaki na rowery

Całkowita kwota przeznaczona na realizację z KBO wynosiła 5000 zł (brutto).
1. ZDM w Koninie zakupiło 9 stojaków rowerowych model Amsterdam Plus ( z wyciętym herbem miasta Konina, stal nierdzewna gat. 304) w firmie VENAG.
Jedna sztuka stojaka to koszt 295,00zł. Razem 9 sztuk: 3265,65 zł (brutto).
Po konsultacjach z wnioskodawczynią stojaków rowerowych Panią Magdaleną Nowak-Kosko, ustalono lokalizację stojaków rowerowych na terenie miasta Konina.
- 3 sztuki zamontowano po drugiej stronie pasażu "Fryderyk" na ul. Chopina
- 6 sztuk zamontowano na skwerku koło KDK.
2. Montażem  stojaków zajęła się firma Euro-Invest z Konina.
Koszt montażu 9 stojaków (we wskazanej lokalizacji) to: 1439,10 zł (brutto).
3. Rozliczenie:
Budżet: 5000 zł
Stojaki: 3265,65 zł
Montaż: 1439,10zł
Razem stojaki + montaż = 4704,75 zł

Wykonanie muralu sportowego na budynku sali sportowej, pawilonu szermierczego przy ul. Dworcowej 2a wraz ze zorganizowaniem imprezy w ramach kulturalnego piątku

Zadanie pn. „Wykonanie muralu sportowego na budynku sali sportowej, pawilonu szermierczego przy ul. Dworcowej 2a wraz ze zorganizowaniem imprezy w ramach kulturalnego piątku”  wnioskodawca Pan Damian Jambroży – zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową. Mural sportowy powstał na ścianie hali MOSiR przy ulicy Dworcowej. Odbyła się też impreza, podczas której zorganizowano warsztaty grafitti, zawody deskorolkowe i hip-hop.

Zakładany koszt to: 11.800,00  wydatkowano 11.800,00 zł

Sady owocowe w Koninie

Wykonanie usługi polegającej na założeniu 2 sadów owocowych tradycyjnych wielogatunkowych na nieruchomościach Miasta Konin / łączna pow. 70 arów / przy ul. Szpitalnej i ul. Południowej w Koninie

Wykonawca zadania - Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe MANIMEX s.c. w Koninie , pomysłodawca zadania - Danuta Kowalewska, Marcin Nowak.

Przedmiot zamówienia: każdy z sadów tradycyjnych zawiera wszystkie wymienione odmiany gatunków drzew i krzewów, takie jak: czereśnia, wiśnia, jabłoń, grusza, śliwa, morela, orzech włoski i laskowy, borówka amerykańska, porzeczka, aronia, pigwowiec, agrest, morwa, winogron i inne.

Sady mają charakter rekreacyjny - produkcja owoców ekstensywna,  70% stanowią stare odmiany ( nie wymagające wielu oprysków ochronnych, odporne na trudne warunki atmosferyczne).  / zdjęcia 1,2,3 - sad przy ul. Południowej, zdjęcie 4. - przy ul. Szpitalnej /

Posiadane środki na realizację zadania -  26 000.00 zł.

Zadanie wykonano za kwotę  26 tys. zł / odbioru prac dokonano 18.05.2016 r. /

Miasto wykonywało w br. doraźne prace pielęgnacyjne. Na przyszły rok w Wydział

Gospodarki Nieruchomościami zabezpieczył środki na ten cel.

Wykonanie usługi pn. uporządkowanie terenów pokopalnianych

Zadanie pod nazwą „ Wykonanie usługi pn. uporządkowanie terenów pokopalnianych „ prace wykonano w obrębie Niesłusz m.  Konina.

Wykonawca zadania - Przedsiębiorstwo Usługowe KOPTRANS w Koninie, pomysłodawca zadania - Henryk Szczepankiewicz.

Zakres -  niwelacja ścieżki rekreacyjnej rowerowo-pieszej, oczyszczenie z zarośli i drzew–samosiejek kolidujących ze ścieżką oraz utwardzenie gruntowej drogi dojazdowej do terenów rekreacyjnych / zdjęcia 1,3 -  ścieżka rowerowo - piesza o dł. około 2 km,  zdjęcie 2. - droga dojazdowa do ścieżki rekreacyjnej. Zakładany koszt realizacji zadania -  29 990,00 tys. zł.

Zadanie  wykonano za kwotę  28,946,67 zł / odbioru prac dokonano 15.11.2016 r. /

Cyfrowy urząd - cyfrowi mieszkańcy-Wydział Informatyki

Wnioskodawca: Pan Piotr Pęcherski

W ramach projektu „Cyfrowy urząd - cyfrowi mieszkańcy” Konińskiego Budżetu Obywatelskiego:

 1. przeprowadzono szkolenia dla pracowników urzędu:
 • 17 i 18 lutego całodzienne "Szkolenie z zakresu ePUAP oraz doręczania pism drogą elektroniczną" dla dwóch grup pracowników (ok. 40 osób w grupie)
 • 26 października całodzienne szkolenie "Elektroniczna dokumentacja w urzędzie" dla grupy 35 pracowników
 1. przeprowadzono szkolenia dla mieszkańców Konina z zakresu ePUAP oraz dokumentów elektronicznych w dniach 5 i 19 października 2016 r.
 2. wykonano 10 formularzy elektronicznych na platformę ePUAP zgodnie z umową z dnia 11 kwietnia 2016 roku, numer umowy: 15/IN/2016 - 10423:
 • Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu - 1 szt.
 • Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 2 szt.
 • Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - 1 szt.
 • Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego - 1 szt.
 • Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu stanu cywilnego - 1 szt.
 • Zryczałtowany dodatek energetyczny - 1 szt.
 • Zamiana mieszkania między lokatorami - 1 szt.
 • Przydział lokalu mieszkalnego - 1 szt.
 • Zezwolenie na lokalizację stoiska handlu okrężnego poza targowiskiem lub ogródka gastronomicznego - 1 szt.
 1. wdrożono Gminny Portal Podatkowy Sigid

WIELKI POWRÓT TULIPANÓW NA DWORCOWĄ

Wnioskodawca: Pan Jarosław Koźlarek
W październiku bieżącego roku zostało zrealizowane zadanie wykonane w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego z 2015 r. -  Nasadzenia tulipanów w pasie rozdziału ul. Dworcowej. Szacowany koszt we wniosku do KBO wynosił: 29 999,00 zł (brutto).

Poniesione całkowite koszty to: 29 539,78 zł brutto.

 

KONIN LUBI KSIĄŻKI

Zadanie „Konin lubi książki” zrealizowane było przez MBP w Koninie.

Zakładany koszt zadania to: 29 900,00 zł – wnioskodawca Pani Monika Kosińska.

zobacz więcej o projekcie

HOTEL DLA OWADÓW

Wnioskodawca: Pan Henryk Szczepankiewicz.

Montaż hotelu dla owadów wraz z tablicą informacyjną  na terenie parku im. F. Chopina.
Hotel przeznaczony dla owadów zapylających (pszczoły murarki), które są gatunkiem ginącym, a także montaż tablicy informacyjnej, która  zawiera informacje edukacyjne na temat owadów i  "hotelu".

- całkowity koszt realizacji zadania 1 000,00- zł (brutto)
- termin zakończenia prac 18.04.2016r.

Unowocześnienie pomieszczenia biblioteki oraz bibliotecznych narzędzi informacyjnych, wyposażenie w nowoczesny księgozbiór atrakcyjny dla uczniów oraz środowiska lokalnego

Wnioskodawca: Pan Arkadiusz Biskupski

14 września 2016 r. odbyło się uroczyste otwarcie biblioteki po remoncie w SP nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie z udziałem władz miasta Konina.
Zmodernizowanie biblioteki przyczyniło się do uczynienia jej miejscem przyjaznym dla czytelników. Zakup najpoczytniejszych książek dla dzieci i dorosłych, głównie współczesnych autorów, wartościowych pod względem treściowym, wpłynęło znacząco na podniesienie poziomu czytelnictwa. Niemniej ważna od  księgozbioru jest atrakcyjność pomieszczenia biblioteki. W tym zakresie wyremontowano lokal biblioteki oraz zakupiono nowe, lekkie regały biblioteczne, zapewniające wolny dostęp do księgozbioru. Stworzone zostały również dwa stanowiska komputerowe z dostępem do internetu i stanowiące szkolne ICIM.

Szacowany koszt:

Książki w tym literatura dla dzieci, dorosłych, albumy -3.500,00 zł.,
regały 20 szt.- 6.000,00 zł.,
2 komputery stacjonarne wraz ze stolikami i krzesłami-6.600,00 zł.

Remont lokalu biblioteki szkolnej (wymiana podłogi, tynkowanie, gipsowanie, malowanie, wymiana oświetlenia, rolety wewnętrzne- 13.400,00 zł.

Łączny koszt – 29.500 zł.

Rzeczywisty koszt:

Książki w tym literatura dla dzieci, dorosłych, albumy -3.500,00 zł.,
regały 20 szt.- 7.541,56,00 zł.,
2 komputery stacjonarne wraz ze stolikami i krzesłami- 5.516,00 zł.

Remont lokalu biblioteki szkolnej (wymiana podłogi, tynkowanie, gipsowanie, malowanie, wymiana oświetlenia, rolety wewnętrzne- 13.336,43 zł.

Łączny koszt – 29.913,99 zł.

BUDKI LĘGOWE DLA PTAKÓW I NIETOPERZY

Wniosek KBO złożony przez Pana Henryka Szczepankiewicza.
Montaż budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy w ilości 100 szt. na terenach zieleni miejskiej.
Budki lęgowe wykonane z drewna i zamontowane na drzewach  w lesie komunalnym, parkach miejskich, zadrzewionych skwerach w Koninie tj:

 • las komunalny                    - 20 szt.
 • park im. F. Chopina            - 20 szt.
 • park 700-lecia                     - 20 szt.
 • park Pływalnia                    - 20 szt.
 • skwer przy Galerii Paderewskiego  - 20 szt.


Całkowity koszt  realizacji zadania  7 740,00- zł (brutto)
Termin zakończenia prac  18.04.2016r.

PLAC DO ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH I SIŁOWYCH (STREET WORKOUT PARK)

Wnioskodawca Pan Mariusz Ratajski.

Wniosek zakładał stworzenie placu do ćwiczeń gimnastycznych i siłowych na świeżym powietrzu. Jest to ogólnodostępne miejsce do ćwiczeń dla wszystkich lubiących aktywny styl życia.

Zadanie zrealizowane było przez MOSiR w Koninie. Zakładany koszt to: 29.600,00 zł.

Koszt poniesiony to: 15.608,70 zł.

Plac do ćwiczeń oddano do użytku 13.04.2016 roku.

ZAKUP KSIĄŻKI MÓWIONEJ DLA MBP-50 SZTUK

Wnioskodawca- Pani Olga Żaryn
Idea zakupu książek mówionych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej jako forma kontaktu z literaturą dla osób słabo widzących, niewidomych i starszych.
W ramach zadania zakupiono większą niż planowano we wniosku ilość audiobooków (91 sztuk).
Zadanie zrealizowano w lutym 2016r.
Wartość zadania ogółem - plan - 2.000 zł, wykonanie - 1.996,28 zł

PROJEKT NR 7 BEZPIECZNE, AKTYWNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH SEEME NA SKRZYŻOWANIU UL. KOLEJOWEJ I UL. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH OBOK PRZYSTANKÓW MZK

Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego, na wniosek Pani Małgorzaty Wagner, który uzyskał pozytywną rekomendację. Przewidziany we wniosku koszt realizacji zadania to 29 900,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, skierowanego do trzech firm, wyłoniono Wykonawcę, firmę LUNARO s.c. Michał Ciesielski, Paweł Sawicki. Umowa została zawarta w dniu 23.03.2016 r. Za wykonanie przedmiotu umowy tzn. „Bezpiecznego, aktywnego przejścia dla pieszych SeeMe na skrzyżowaniu ul. Kolejowej i ul. Powstańców Styczniowych obok przystanków MZK” ustalono wynagrodzenie w kwocie 25 830,00 zł brutto. Umowny termin wykonania- 30.06.2016 r. Odbiór wykonanego przedmiotu umowy nastąpił 16.05.2016 r.

WYGODNIEJ DO ŻŁOBKA(UL. SOSNOWA)- WYDZIAŁ DROGOWNICTWA

Wnioskodawca: Pan Piotr Pęcherski
Wykonanie bezpiecznego przejścia do żłobka na ul. Sosnowej.
Środki w KBO na ten cel to 5 000.00 zł, koszt wykonania przejścia to 9 480.75 zł.
Termin realizacji projektu: 26.08.2016r.

LEŻAKI NA BULWARZE NADWARCIAŃSKIM- WKSIT

W ramach projektu wykonanych i zamontowanych zostało  10 leżaków i 5 stolików.
Pomysł zgłosił w 2015 roku – Piotr Pęcherski.
Leżaki wykonane są na konstrukcji stalowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo z drewnianą powierzchnią do leżenia.
Stoliki wykonane na konstrukcji stalowej, ocynkowanej i malowanej proszkowo, blat kamienny, szary, polerowany. Leżaki i stoliki na trwale mocowane do podłoża.
Zostały zamontowane na Bulwarze Nadwarciańskim na dwóch tarasach: parkowym i widokowym.
Oczekiwanym rezultatem projektu było zwiększenie atrakcyjności Bulwaru Nadwarciańskiego.

Koszt realizacji projektu -  29.796,75 zł     Termin realizacji- 24.06.2016r.

MINI PLAC ZABAW DLA DZIECI UL. WYSZYŃSKIEGO 14

Wnioskodawcy: Państwo Katarzyna i Tomasz Polowczyk.
Projekt zakładał utworzenie mini placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców Konina wraz z ogrodzeniem.
Wykonano: nawierzchnię piaskową, nawierzchnię trawiastą, nawierzchnię z kostki brukowej. Całość została ogrodzona ( panele z siatki i 1 furtka).
Zamontowano: 3 ławki,  3 kosze na śmieci, 1 piaskownicę, 1 huśtawkę typu "gniazdo", 1 zjeżdżalnię oraz tablice z regulaminem.

Całość kosztowała: 23.801 zł.  Termin realizacji : 31.05.2016r.

SPRZĘT RATOWNICZY DLA KONIŃSKICH STRAŻAKÓW Z OSP KONIN GOSŁAWICE

Wnioskodawca: Pan Karol Stolarski

Analiza ofert cenowych na zakup sprzętu dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wykazała, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma  P.H.U. System Plus Teresa Sadzawiczna z Poznania. Towar został dostarczony do Jednostki 19.04.2016 r.

Łącznie zakupiono:

1. Zestaw medyczny PSP R1 z deską i szynami Kramera – szt. 1
2. Zestaw aparatów powietrznych X-PRO, z butlą stalową, maską OPI-PRO i sygnalizatorem     bezruchu – szt. 2
3. Hełm Calisia Vulcan typ CV 102 (przyłbica pozłacana) - 6 szt.
4. Kombinezon na szerszenie – 2szt.
5. Rękawice pszczelarskie – 2 szt.
6. Worek do rojów (osy, szerszenie) – 1 szt.
7. Kominiarka strażacka NOMEX (pojedyncza) – 6 szt.
8.Ubranie strażackie specjalne typu NOMEX SX3 – 2szt.
9. Prądownica 52/R z nasadą obrotową - 1 szt.
10. Kurtyna wodna 52 z regulacją – 1 szt.
11. Latarka WOLF TR-24+ IP-67 – 2szt.
12. Latarka GUARDSMAN EXPERT 3D – 2 szt.
13. Nakładka sygnalizacyjna do latarek GUARDSMAN – 2 szt.
14. Latarka  GUARDSMAN MTG 3307 – 2 szt.
15. Radiotelefon HYT POWER 446 – 1 szt.
16. Zabezpieczenie poduszki kierowcy AIRBAG – 1 szt.
17. Butla Stalowa 6l. 300 bar (FENZY) – 2 szt.

Kwota wydatkowana na sprzęt wyniosła 26 811,76 zł

„SZKOŁA BEZ BARIER” - PODJAZD DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY ZESPOLE SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA W KONINIE

Wnioskodawca: Pan Tomasz Kucharczyk

Projekt mały KBO nr 19 „SZKOŁA BEZ BARIER” - podjazd dla osób niepełnosprawnych  przy Zespole Szkół im. M. Kopernika w Koninie został zrealizowany zgodnie z planem przy ul. Al. 1 Maja 22.
Koszt zaplanowany we wniosku to 29 000 zł, koszt realizacji to 26986,20 zł brutto.
Roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z umową zawartą dnia 11.07.2016 roku. Jakość wykonanych prac jest dobra i nie budzi żadnych zastrzeżeń.

Podjazd bardzo ułatwia dostęp do Szkoły młodzieży niepełnosprawnej ruchowo. Poza tym wielu dorosłych odwiedzających budynek szkoły, rodziców lub osób, które współpracują ze szkołą z instytucji pomocowych, fundacji czy mediów to osoby z niepełnosprawnością ruchową. Budynek nasz jest własnością samorządu, w związku z tym wykorzystywany jest również w dniach bez nauki np. na przeprowadzenie innych wydarzeń np. wyborów samorządowych, parlamentarnych czy prezydenckich a także podczas organizacji referendum. Osiedle, na którym znajduje się szkoła to jedno z najstarszych w mieście. Zamieszkują je w znacznym stopniu osoby starsze. W odczuciu władz szkoły, nauczycieli i uczniów jest to element konieczny dla funkcjonowania instytucji oświatowej we współczesnym świecie. 

BUDOWA BOISKA DO PLAŻÓWKI

Wnioskodawca: Pan Dawid Dębowski
W ramach projektów realizowanych przez Koniński Budżet Obywatelski Szkoła Podstawowa nr 3 w Koninie zakończyła budowę zadania „Budowa boiska do plażówki”. Wymiary boiska- 8x16 m.
Obiekt w znacznym stopniu przyczynił się do podniesienia jakości pracy szkoły, jak również uatrakcyjnił osiedlowe miejsce spędzania czasu. Mieszkańcy Konina mogą z niego korzystać w godzinach funkcjonowania kompleksu boisk „Orlik”.
Koszt realizacji zadania: 20 000 złotych.
Boisko zostało oddane do użytku w dniu 31 maja 2016 r., a dnia 1 czerwca 2016 r. nastąpiło oficjalne otwarcie.

BUDOWA BULODROMU „KONIŃSKA PETANKA”

Wnioskodawca: Pan Dawid Dębowski.
Budowa boiska (dwóch stanowisk) do gry w boole (gry zręcznościowe typu petanka) na terenie Szkoły Podstawowej nr 3. Petanka jest to gra w kule, równie atrakcyjna dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Boisko do gry zwane bulodromem (15m długości, 4m szerokości), charakteryzuje się równym, twardym podłożem.
Zaplanowany koszt budowy boiska pokrył się z kosztem realizacji zadania i wyniósł 28 000 złotych.
Bulodrom został oddany do użytku w dniu 31 maja br., a dnia 1 czerwca 2016 r. nastąpiło jego oficjalne otwarcie.

ŁĄKA W NIECCE PRZY UL. BYDGOSKIEJ

Wniosek w ramach KBO złożony przez Panią Aleksandrę Nowak.
Wykonanie podłoża pod łąkę, zerwanie darniny, uzupełnienie terenu pod łąkę czarnoziemem, zasianie różnych rodzajów traw i kwitnących wieloletnich roślin.
Projekt został zrealizowany w pierwszej połowie 2016 roku. Całkowity koszt realizacji zadania: 5000,00 złotych.

POJEMNIKI NA PSIE ODCHODY OSOBNE NIŻ NA ŚMIECI NA TERENIE MIASTA

Wniosek KBO złożony przez Panią Olgę Marcinkowską .
Zakup 50 szt.  koszy ulicznych  (40 l)  KA – 2 ażurowych z wkładem ,  kosze wykonane z blachy ocynkowanej, zamontowane na słupkach z kotwą do zabetonowania w ziemi ( na stałe), kosze z daszkiem (kopuła),  na pokrywie wbudowana popielnica z uchylnym systemem opróżniania,  w tym:

- 25 szt. w/w  koszy koloru zielonego,
- 25 szt. w/w  koszy koloru czerwonego;

Montaż 50 szt.  w/w koszy , zamontowane na słupkach z kotwą do zabetonowania w ziemi ( na stałe)  w tym:

- 25 szt. koszy koloru zielnego zanotować na terenach zieleni miejskiej REJON II
- 25 szt. koszy koloru czerwonego zamontować na terenach zieleni miejskiej REJON III
- całkowity koszt realizacji zadania  29 704,50 zł (brutto)
- termin zakończenia prac   10.05.2016r.

KORT TENISOWY- WYMALOWANIE LINII WYMIAROWEGO KORTU TENISOWEGO I ZAMONTOWANIE W NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ TULEI W KTÓRYCH OSADZONE BYŁYBY SŁUPKI I SIATKA DO TENISA ZIEMNEGO

Wnioskodawca: Pan Tomasz Karczewski
Inwestycję jaką jest kort tenisowy  - stanowiło  wymalowanie linii -odpowiednią farbą  o wymiarach kortu tenisowego, zamontowanie tulei w których są osadzone słupki aluminiowe  na istniejącej już nawierzchni poliuretanowej,  zakup słupków,  kompletnej siatki,  do tenisa ziemnego oraz robocizna.
Kort tenisowy został  oddany do użytku 29.08.2016 r.
Całkowity kosz inwestycji wyniósł 5000 pln.

ZAKUP SPRZĘTU DO GRY W SZACHY, WARCABY, CHIŃCZYKA NA STOLIKACH NA OTWARTYM POWIETRZU NA SKARPIE POMIĘDZY ULICAMI DWORCOWĄ, ENERGETYKA ORAZ ALEJAMI 1 MAJA.

Wnioskodawca: Pan Przemysław Dudek
W niedzielę, 22 maja 2016 roku uruchomiono kolejny projekt powstały w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego. Otwarte została wypożyczalnia sprzętu do gry w szachy, warcaby i chińczyka, która w dni powszednie działa w Miejskiej Bibliotece Publicznej, a w weekendy w Konińskim Domu Kultury (oczywiście w godzinach pracy tych jednostek). Po przedstawieniu dowodu tożsamości ze zdjęciem i zaakceptowaniu regulaminu wypożyczalni, można bezpłatnie wypożyczyć m.in. pionki, zegary, szachownice itp. Uroczystego otwarcia wypożyczalni przy stołach szachowych, które rok wcześniej – także w ramach KBO – stanęły na skwerze przed Konińskim Domem Kultury dokonali Prezydent Konina Józef Nowicki oraz wnioskodawca projektu KBO – Przemysław Dudek. 

Całkowity koszt : 5.572,41 zł.

SPORTOWY KONIN 2- ELEKTRONICZNA TABLICA WYNIKÓW NA STADIONIE IM. MARIANA PASKA W STARYM KONINIE PRZY ULICY DMOWSKIEGO

Wnioskodawca: Pan Przemysław Dudek
Realizacja projektu polegała na zakupie i instalacji profesjonalnej elektronicznej tablicy na stadionie piłkarskim przy ul. Dmowskiego, w celu podniesienia standardu wszystkich organizowanych tam imprez, zarówno cyklicznych jak i okazjonalnych.
Tablica została oddana do użytku w dniu 11.03.2016 r.
Szacowany koszt wniosku 29.900,00 zł.
Koszt realizacji wniosku 27.552,00 zł.

NASADZENIE NOWYCH DRZEW ( NP. KLONY, LIMBY) W MIEJSCE WYCIĘTYCH TOPOLI W CIĄGU ULICY SPÓŁDZIELCÓW, KTÓRE USUNIĘTO PODCZAS BUDOWY NOWEGO CHODNIKA I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

Wnioskodawca: Pan Ryszard Białkowski
W maju 2016 roku zostało zrealizowane zadanie wykonane w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego z 2015 r. -  Nasadzenie nowych drzew w miejsce wyciętych topoli w ciągu ul. Spółdzielców.  Szacowany koszt we wniosku do KBO wynosił: 29 990,00 zł (brutto) .
Całkowity koszt to: 27 550,80 zł brutto.

Pomnik Konińskich Żołnierzy Wyklętych- WKSiT

Pomnik Konińskich Żołnierzy Wyklętych stanął w Koninie. Został zrealizowany w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Pomysł zgłosił w 2015 roku mieszkaniec miasta - Dominik Szopa.
Pomnik poświęcony jest żołnierzom batalionu „Pociąg”.
Pomnik w formie prostopadłościanu – kolumny o podstawie prostokąta o bokach 60 i 50 cm, wykonany z obłożonych płytami z czarnego oszlifowanego granitu. Wysokość pomnika  200 cm, szerokość ścian 60 i 40 cm. Na południowej szerszej ścianie pomnika w górnej części
Duży wizerunek polskiego orła wojskowego II RP.
Poniżej wyryty w kamieniu tekst:

W hołdzie żołnierzom batalionu „Pociąg” – Komendy Powiatowej
Konspiracyjnego Wojska Polskiego w Koninie
pomordowanym i poległym w bohaterskiej walce z komunistyczną władzą
narzuconą Polsce pop II wojnie światowej przez sowieckiego okupanta
Mieszkańcy Konina

Koszt realizacji projektu -  15.000,00 zł.          Termin realizacji- 20.06.2016 r.

Realizacje 2016 - zadania duże

Biegniemy nad Wartę! – 4 kilometrowa ścieżka biegowa i nordic walking wokół wyspy Pociejewo (KBO

Wnioskodawca: Pani Monika Grobelna

1. Wykonawca robót:
     Zakład Usługowo-Handlowy „AGROMAX” Piotr Zbyszewski  62-510 Konin Wola Podłężna ul. Sosnowa 13
2. Zakres projektu obejmował :
a) opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie zgody Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zgłoszenie rozpoczęcia prac do Marszałka Województwa Wielkopolskiego           i zgłoszenie budowy obiektów lub wykonanie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę,
b) przeprowadzenie zapytania cenowego na roboty budowlane,
c) roboty budowlane.

3. Zakres wykonanych robót w ramach projektu i odebranych od wykonawcy:
1) Wykonanie punktu startowego na działce 172 obręb Osada wyposażonego w:
-  dwie tablice informacyjne – jedna z mapą trasy i regulaminem, druga z instruktażem do wykonania przedbiegowej rozgrzewki i ćwiczeń rozciągających po biegu,
- stojak na rowery,
- drabinka z drążkiem,
- słupki drewniana startowy i końcowy.
2) rozmieszczenie na całej trasie znaków dystansowych betonowych.
3) wykonanie wejść na wał przeciwpowodziowy
- przy punkcie start/meta – pochylnia
- przy moście im. J. Piłsudskiego – strona zachodnia – schody betonowe prefabrykowane                 z poręczą.
4) wykonanie wzmocnienia pochylni przy moście im. J. Pisłudskiego - strona wschodnia – nawierzchnia z kruszywa łamanego.
5) Montaż znaku ostrzegawczego (Uwaga droga publiczna) w miejscu połączenia ścieżki biegowej z ulicą Nadbrzeżną
4. Roboty zostały wykonane w czasie od 01.07.2016 r. do 29.08.2016 r. zgodnie ze zgłoszeniem zakończenia robót.
5. Całkowity koszt zadania wyniósł : 40 286,75 zł.
6. Planowany koszt zadania z wniosku KBO : 33 500,00 zł.

Konin, 08.09.2016 r.

KINO PLENEROWE

Wnioskodawca: Pan Waldemar Duczmal
W ramach zadania zakupiono: projektor, obiektyw i ekran pneumatyczny, 2 statywy, 4 kolumny, okablowanie, mikrofon bezprzewodowy, mikser dźwięku, oświetlenie robocze ze statywami, 200 szt. krzeseł, odtwarzacz Blu-Ray, namiot dla obsługi kina, balasty do ekranu.
Zrealizowano w kwietniu 2016 r.
Wykonanie - 89.009,15 zł

BUDOWA BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W KONINIE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

Wnioskodawca: Pan Arkadiusz Biskupski

1. Wykonawca robót:
     Zakład Remontowo-Budowlany „DANBUD” Tadeusz Bąkowski  62-540 Kleczew ul. Leśna 61

2. Zakres projektu obejmował :

a) opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę

b) przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane

c) wybór inspektora nadzoru nad realizacją zadania

d) roboty budowlane.

3. Zakres wykonanych robót w ramach projektu i odebranych od wykonawcy:

1)    Boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30 m x 62 m
  -   powierzchnia całkowita 1860 m2:

-    nawierzchnia trawa syntetyczna JUTA-WARRIOR 60.210 przepuszczalna dla wody, wypełniona piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM. Kolor nawierzchni - zielony, linii – biały.

-    wyposażenie boiska: bramki o wym. 300 x 200 cm z siatkami, mocowane w tulejach – 2 sztuki,

-    wokół boiska ogrodzenie systemowe o wys. 4 m z siatki z drutu ocynkowanego z bramą wjazdową i  furtką  – piłkochwyty z siatki polipropylenowej o wysokości 6 m.

2)      Boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych (piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, kort tenisowy) o nawierzchni poliuretanowej

-   powierzchnia  całkowita 1230,90 m2 w tym:

-    nawierzchnia poliuretanowa o grubości warstwy 13 mm, przepuszczalna dla wody. Nawierzchnia dwuwarstwowa składająca się z warstwy elastycznej (nośnej) - nakładanej mechanicznie oraz warstwy użytkowej - nakładanej metodą natrysku pod ciśnieniem. Kolor nawierzchni – ceglasty,

-    wyposażenie poszczególnych boisk:

 • piłka ręczna – bramki z siatkami mocowane w tulejach z deklami – 2 sztuki;
 • tenis ziemny – zestaw do gry w tenisa ziemnego osadzony w tulejach montażowych;
 • siatkówka – zestaw do gry w siatkówkę osadzony w tulejach montażowych;
 • koszykówka – kosze do gry w piłkę koszykową z prostokątną tablicą o regulowanej wysokości, obręcz cynkowana z siatką łańcuchową – 2 sztuki;

-    wokół boiska ogrodzenie systemowe o wysokości 4 m z bramą i furtką.

3)    Bieżnia lekkoatletyczna 3 torowa - nawierzchnia poliuretanowa gr. 13 mm na podbudowie dynamicznej, powierzchnia  całkowita 301,14m2  

 

4)    Skocznia w dal z rozbiegiem – nawierzchnia rozbiegu z poliuretanu  gr. 13 mm na  podbudowie dynamicznej, zeskocznia - piasek drobnoziarnisty, powierzchnia  całkowita skoczni 38,95 m2 

5)    Plac rekreacyjny (szkolny) nawierzchnia z płyt betonowych wibroprasowanych o wymiarach 80x80x8 cm i całkowitej powierzchni 1961,0 m2, kolor antracytowy i popielaty

6)    Budynek zaplecza  boisk ( murowany) –  obiekt dobudowany do budynku  dydaktycznego szkoły i podłączony do wewnętrznych instalacji wod-kan oraz instalacji elektrycznej, istniejących w budynku szkoły, przeznaczony na sanitariaty i magazyn sprzętu. W budynku zaplecza boisk mieszczą się toalety : damska z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych i męska oraz magazyn sprzętu,  w tym :  pow. zabudowy 27,10m2, pow. użytkowa 20,56 m2, kubatura 74,60 m3.

7)    Zagospodarowanie terenu

–  schody terenowe: ze stopni blokowych betonowych wibroprasowanych o wym. 350x15x100 cm

–   chodniki : z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm  pow. 427,0 m2

–   zieleń : obsianie skarp trawą, trawniki - 1268,0 m2

–   mała architektura: ławki z odzysku - 36szt., kosze na śmieci -  4 szt.

8)    Wycinka drzew wycinka 29 szt. topoli berlińskiej o obwodzie pnia od 79-250 cm mierzone na wysokości 130 cm.

Pełnowartościowy materiał z wycinki (tylko dłużyce) został  przewieziony na plac PGKiM przy ul. M. Dąbrowskiej 8 w Koninie, w celu wykorzystania na potrzeby własne Miasta.

9)    Nasadzenia zastępcze – 29 szt. drzew gatunku : klon zwyczajny – 14 szt. i śliwa wiśniowa – 15 szt. zgodnie z decyzją na wycinkę z dn. 21.04.2016 r.

4. Roboty zostały wykonane w czasie od 08.07.2016 r. do 26.08.2016 r. zgodnie z zapisami w dzienniku budowy.

5. Całkowity koszt zadania wyniósł : 1 436 025,00 zł.

6. Planowany koszt zadania z wniosku KBO : 1 257 620,00 zł.

Konin, 07.09.2016 r.