Realizacje 2015

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę ulicy Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową

Pierwotna nazwa zadania, które wygrało w głosowaniu mieszkańców brzmiała „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na przebudowę ul. Przemysłowej wraz ze ścieżką rowerową do Pątnowa”.

Po wyborach KBO podjęto decyzję o zmianie nazwy i zakresu zadania, za zgodą Wnioskodawcy, na „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną droga DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową”.

Zostało przeprowadzone postepowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 27.05.2015 r. i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z ul. Brunatną.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla ul. Przemysłowej miała zaplanowany termin realizacji na koniec 2015 roku. Jednakże w związku z uzgodnieniami, nie udało się dotrzymać tego terminu. Jest to niezależne od Urzędu. Obecnie trwają uzgodnienia, w tym środowiskowe.

Centrum nauki pływania i rehabilitacji wodnej

Planowany, pierwotny termin zakończenia zadania tj. 14 listopada 2015 r. został przesunięty na 24 listopada 2015 r. Powodem przesunięcia były upały w lipcu i sierpniu br., które uniemożliwiły realizację pełnych prac budowlanych tzw. „mokrych”. Pogoda oraz terminy dostaw poszczególonych komponentów (konstrukcja dachu) spowodowały, terminy uległy kolejnemu przesunięciu. Początkowo zaplanowano, że terminem zakończenia zadania będzie 10 grudnia 2015 r., jednak i ten termin został przesunięty na początek stycznia 2016 r. Aktualnie trwają prace finalizujące inwestycję.
Oczekiwanym terminem zakończenia wszystkich prac jest okres ferii zimowych.

Poza budżetem KBO, w zadaniu pomocniczym „Przygotowanie zaplecza pionu sportowego do warunków dokumentacji basenu wraz z przyłączeniem” szkoła wykonała prace we własnym zakresie.

BOOKCROSSING – Szafa do wymiany książek

Lokalizacja: skwerek przed Konińskim Domem Kultury.

Projekt zakładał umiejscowienie kilku szaf, realia rynkowe (cena) pozwoliły na zamontowanie jednej szafy w zaproponowanej przez Wnioskodawcę kwocie.

Powstała szafa jest odporna na akty wandalizmu i znajduje się w zasięgu monitoringu miejskiego.

Termin realizacji: lipiec 2015 r.

Licznik długu miasta

Zadanie zostało zrealizowane do końca lutego 2015 r., kiedy licznik długu miasta został zamontowany przed wejściem do głównego budynku Urzędu Miejskiego w Koninie. W trakcie realizacji projektu nie stwierdzono żadnych problemów czy opóźnień.

Wydział Budżetu comiesięcznie uaktualnia kwotę długu przypadającą na mieszkańca.

Ja też mam super wakacje – organizacja czasu wakacyjnego w roku 2015 dla dzieci z rodzin ubogich

Program zadania składał się z 16 spotkań-wyjazdów (Termy w Uniejowie, wycieczka do Łodzi, do Rogowa, wycieczka do Kopalni Soli w Kłodawie, wycieczki na kąpieliska i baseny oraz wiele innych. Dzieci miały zapewnione wyżywienie i ubezpieczenie).

W akcji wzięło udział 25 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz podopieczni Rodzinnego Domu Dziecka w Koninie. Z tej formy spędzania wakacji skorzystało więcej dzieci niż zakładał projekt (przewidywał udział co najmniej 15 dzieci z rodzin ubogich w wieku od 7 do 12 lat).

Na stronie Facebook’a Stowarzyszenia „Młodzi-Aktywni” dostępne jest kilkaset zdjęć obrazujących jak wyglądały wakacje dzieci.

Zwalczanie komarów – wieże lęgowe dla jerzyków

Lokalizacja: ul. Harcerska – Park 700 lecia; ul. Poznańska- Dworcowa; ul. Paderewskiego – na terenie Galerii nad Jeziorkiem.

Z zaplanowanych 7 budek zrealizowano 3, co spowodowane było zmianą rzeczywistych kosztów realizacji zadania.

Zleconym terminem wykonania był okres od 17.04.2015 r. do 31.07.2015 r. i w tym terminie zadanie zrealizowano.

Kolorowa ściana – „Dobra” instalacja

Zadanie zostało zrealizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej. Pierwotnym terminem była data od zawarcia umowy do 08.06.2015 r. Po wycofaniu się pierwszego wykonawcy, proces przeprowadzono od nowa i w efekcie zadanie zrealizowano do końca października 2015 r. Lokalizacja: bulwary nadwarciańskie.

Konin jest FIT

Zleconym terminem wykonania był okres 2 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. od 20.05.2015 r. do 21.07.2015 r. i w tym terminie zadanie zrealizowano. Zbudowano siłownie plenerowe w następujących lokalizacjach:

-        Chorzeń; ul. Makowa – Spółdzielców.

-        Zatorze; za Polo Marketem.

-        V Osiedle; między ul. Sosnową a Zakole (szczyt bloku Zakole 6).

-        Os. Sikorskiego; przy placu zabaw ul. Cyrkoniowa.

-        Centrum; ul. Bydgoska 12-14 przy placu zabaw.

-        Wilków; ul. Leszczynowa.

-        Niesłusz; ul. Wyspiańskiego.

-        Gosławice; Staffa przy Gimnazjum nr 4.

-        Cukrownia Gosławice; ul. Pałacowa (Park).

Samoobsługowe stacje naprawy rowerów

Samoobsługowe stacje naprawy rowerów umiejscowiono:

  • na Bulwarze Nadwarciańskim,

  • przed budynkiem Hali Sportowej MOSiR przy ul. Popiełuszki 2a,

  • przy parkingu na skrzyżowaniu ulicy Dworcowej i Kolejowej – rondo W. Friemanna.

Zadanie zrealizowano w lipcu 2015 r.

Ustawienie betonowych stołów do ping-ponga na Chorzniu oraz na II i III osiedlu

Zakupiono 4 stoły do ping-ponga.

Stoły zostały umieszczone w poniższych lokalizacjach:

  • ul. Harcerska,

  • ul. Zakole 6, 8, 10,

  • ul. Przemysłowa,

  • ul. Spółdzielców.

Termin realizacji: 30.05.2015 r. i w tym dniu zadanie zostało zrealizowane.

Wyposażenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Gajowej w Koninie

Z zaplanowanych przez Wnioskodawcę 100 bud powstało 97. Powodem wykonania mniejszej ilości, były koszty bud o różnych gabarytach.

Zleconym terminem wykonania był dzień 29.05.2015 r. i w tym terminie zadanie zrealizowano.

Po dostarczeniu bud przez wykonawcę pracownicy Schroniska zgłosili zastrzeżenia co do jakości niektórych egzemplarzy. Wykonawca dokonał naprawy na miejscu, a przyczyną (jak się okazało) było uszkodzenie 10 bud w transporcie. Naprawę wykonano niezwłocznie po zgłoszeniu.

Stoliki rekreacyjne do gry w szachy, warcaby, karty, chińczyka na otwartej przestrzeni pomiędzy ul. Dworcową, Energetyka oraz Aleje 1 Maja.

Zakupiono 6 szt. stolików rekreacyjnych do gry w szachy, warcaby, karty, chińczyka.

Zleconym terminem wykonania był dzień 30.05.2015 r. i w tym terminie zadanie zrealizowano.

Lokalizacja: Plac Niepodległości ul Dworcowa ul. Energetyka (Skarpa)

Sygnalizacja dźwiękowa dla osób niewidomych i niedowidzących

Zleconym terminem wykonania sygnalizacji dźwiękowej dla osób niewidomych i niedowidzących był dzień 30.06.2015 r., a inwestycję wykonano 23.06.2015 r.

Realizacja zadania przebiegła pomyślnie, bez problemów. Dopiero po uruchomieniu sygnalizacji dźwiękowej do Wydziału Drogownictwa wpłynęły telefoniczne skargi na zbyt głośne działanie sygnalizacji, co zostało zgłoszone do firmy montującej w dniu 01.07.2015 r. i sygnalizacja została wyregulowana (przyciszona).

Lokalizacja: skrzyżowanie ulic Przyjaźni i Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Wylęgarnia pomysłów do realizacji w Koninie w Internecie

Wylęgarnia pomysłów była wykorzystywana podczas tworzenia wniosków do Konińskiego Budżetu Obywatelskiego, jako głos w dyskusji i forma prezentacji swoich pomysłów. Aktualnie jest podłączona pod stronę internetową www.kbo.konin.pl w zakładce „Forum”.

Projekt ten okazał się jednym z najciekawszych i jest wskazywany jako bardzo dobry przykład, przy omawianiu budżetów partycypacyjnych w polskich samorządach.

W trakcie realizacji projektu nie stwierdzono żadnych problemów czy opóźnień.

Mural

Zadaniem projektu była rewitalizacja zaniedbanej części Starówki, poprzez wykonanie murali na kamienicach przez młodych artystów. W trakcie przygotowywania lokalizacji okazało się, że trudno było znaleźć odpowiedni obiekt, spełniający wymagania zarówno konserwatora zabytków jak i Wnioskodawcy. Obiekt musiał mieć odpowiednie gabaryty, by wyeksponować mural. Ostatecznie zdecydowano się, w uzgodnieniu z Wnioskodawcą, na budynek będący w dyspozycji Miasta.

Miejsce: budynek PGKiM ul. M. Dąbrowskiej.

Zadanie zrealizowano w listopadzie 2015 r.