Odbudowa fontanny w Parku im. Fryderyka Chopina

 

Wykonano fontannę typu ogrodowego z konglomeratu mielonego piaskowca naturalnego, kruszyw piaskowych oraz spoiw mineralnych o średnicy zewnętrznej bortnicy 6,0 m. Fontannę wyposażono w pompę przemysłową z koszem ssawnym, zestawem dyszy tryskowej oraz kabel zasilający w celu podłączenia do przyłącza energetycznego. Dodatkowo wyposażono w filtr oraz zabezpieczono kratą rewizyjną. Wykonano przyłącza: wodociągowe i kanalizacji sanitarnej. Całkowity koszt zadania wynosi : 107 871,00 zł.Koszt zadania z wniosku KBO : 60 000,00 zł.

Rewitalizacja stawu i okolicy w Parku Miejskim

 

 

Zakres zadania jaki został wykonany obejmował: opracowanie dokumentacji projektowej i zgłoszenia budowy do obiektów . Wykonanie robót niewymagających pozwolenia na budowę. Przeprowadzono zapytanie cenowe na roboty budowlane. Wykonano: odmulanie stawu - warstwa 40 cm., profilację i naprawę ukształtowania istniejących skarp stawu, wyspy oraz ich umocnienie w postaci pasów darniny oraz obsiewu. Montaż bramy wjazdowej, odmalowanie istniejących schronisk dla zwierząt. Ogólne prace porządkowe terenu. Kwota zaplanowana w ramach KBO- 99.999,00 zł – wydatkowano- 97.763,00 zł. .

Doposażenie zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w ramach tego projektu otrzymała 75000 zł. Najwyższą kwotę 30 000,00 zł przeznaczono na wzbogacenie księgozbioru i zakup sprzętu dla Wypożyczali Książek Mówionych i Zbiorów Muzycznych. Zakupiono 791 audiobooków i 8 czytników e-booków.

Wypożyczalnia Główna przy wyborze tytułów kierowała się w dużej mierze oczekiwaniami czytelników. Dzięki specjalnemu formularzowi na stronie internetowej biblioteki „Zaproponuj książkę” czytelnicy mają możliwość współtworzenia bibliotecznego księgozbioru.

Wypożyczalnia Główna z Czytelnią Książki i Prasy - zakup 620 woluminów nowości wydawniczych.

Czytelnia Książki i Prasy kupiła łącznie 227 nowości wzbogacając głównie takie działy jak: Technika, Medycyna, Prawo, Malarstwo, Językoznawstwo czy Historia i Kultura Żydowska.

Filia dla Dzieci i Młodzieży kupiła 447 książek a Filia Starówka wzbogaciła swój księgozbiór o 475 nowości wydawniczych.

Łącznie dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zakupiono 791 audiobooków, 8 czytników e-booków oraz 1542 nowe książki.

Zakładany koszt to: 75 000,00 zł

Koszt realizacji: 74.883,56 zł.

Konińskie Centrum Edukacji Cyfrowej

 

 

Centrum Edukacji Cyfrowej im. Jana Zemełki powstało w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie. Przeprowadzono remont pomieszczenia, do którego zakupiono meble i zaopatrzono Centrum w niezbędny do działalności sprzęt. Nauka odbywać się będzie w małych grupach. Każdy uczestnik będzie miał do dyspozycji komputer wyposażony w niezbędne programy komputerowe, a wykład wspomagany będzie prezentacjami emitowanymi za pośrednictwem tablicy interaktywnej.

Zakładany koszt: 71.500,00 zł

Koszt realizacji: 71.499,15 zł 

Konin Lubi Książki 2

konin lubi 3

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w roku 2017 odbyło się 7 spotkań autorskich dla dorosłych  w ramach Konińskiego Budżetu obywatelskiego, w których uczestniczyły 684 osoby.

Gościli w Koninie między innymi: ANDRZEJ PILIPIUK, ANNA DZIEWIT-MELLER, JÓZEF HEN, ADAM WAJRAK, Ks. ADAM BONIECKI, DOROTA MASŁOWSKA, MAGDALENA PARYS

Zakładany koszt: 30.00,00 zł. Realizacja zadania: 30.000,00 zł.