Nadwarciańska strefa edukacji przyrodniczej

DSC 0830 Copy

W 2018 roku przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy. W obu złożono oferty z cenami znacznie przekraczającymi zabezpieczone środki. Przetargi unieważ¬nio¬no. Po aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, przeprowadzono kolejne postępowanie przetargowe, które zakończono w styczniu 2019 roku. Podpisano umowę z wykonawcą: firmą TRANS-GAJ z Konina. Zakończono prace 12.04.2019 roku. Zakres zadania obejmował wykonanie na terenie Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie altany drewnianej o średnicy 5 m pokrytej „zielonym dachem” systemowym, alejek żwirowych, chodnika i placu wokół altany oraz wykonanie trawników w miejscach rozebranych chodników. Zadanie KBO wybrane w 2016 r. - zrealizowane w 2019 roku w kwocie 121 446,27 zł. Razem wydatkowano przez 3 lata kwotę 128 815,27 zł.

Kwota zaplanowana w ramach KBO: 95 000,00 zł, Wydatkowano: 128 815,27 zł

Utwardzenie ścieżki pieszo-rowerowej

utw Copy

W ramach KBO 2018 zrealizowano w 2019 roku zadanie pn.: Utwardzenie ścieżki pieszo-rowerowej na hałdach pokopalnianych w obrębie Niesłusz m. Konina.
Protokołem z dnia 26.02.2019 r. spośród 5 oferentów wyłoniono firmę Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Trans-Gaj Konin. Wykonawca zaoferował wartość wykonania zadania – 47 368,35 zł,
mniejszą od zakładanej ( 60 tys. zł ).
Podpisano umowę nr 9/GN/2019 - 6496 z dnia 08 marca 2019 r. na wykonanie prac zgodnie z zapytaniem ofertowym
http://bip.konin.eu//pdf/zmaowienia%20publiczne/GN/2019/skan098.pdf
Wykonawca w dniu 24.04.2019 r. zgłosił zakończenie prac, a odbiór ich przy udziale wnioskodawcy przedsięwzięcia został przeprowadzony 25.04.2019 r. Usługa polegała na utwardzeniu materiałem sypkim tzw. pospółką gliniastą, ścieżki pieszo-rowerowej zlokalizowanej na gruntach pokopalnianych, wyprofilowaniu podłoża gruntowego pozostałego odcinku ścieżki rekreacyjnej, uzupełnieniu ubytków nawierzchni drogi dojazdowej do terenów rekreacyjnych oraz zamontowanie dwóch ławek.
Kwota zaplanowana w ramach KBO: 60 000,00 zł, Wydatkowano: 47 368,35 zł