Inteligentne i ekologiczne ławki z funkcją ładowania i WiFi oraz sensorem smogu

lawka2

Zadanie pn .: ,,Inteligentne i ekologiczne ławki z funkcją ładowania i WiFi oraz sensorem smogu” zostało wybrane w 2018 roku w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego - realizacja w 2019. Zadanie realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej. W wyniku publicznego konkursu ofert wybrano ofertę złożoną przez Enovio Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Zakres wykonania zadania obejmował konstrukcję stalową, siedzisko i oparcie wykonane z drewna, kolor Ral 7016 (mat) ze wstawkami w kolorze RAL-3000.

Czytaj więcej...

Plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami

DSC 1074 Copy

Zadanie pn.: „Plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych” zostało wybrane w 2017 roku w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego – realizacja w 2019 roku (cykl 2 letni). W 2018 roku wykonano dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem do UA. Po uzgodnieniu dokumentacji z Oficerem Dostępności dokonano zmian projektowych. Pierwsze postępowanie przetargowe unieważniono z powodu złożenia ofert z cenami znacznie przekraczającymi zabezpieczony budżet zadania (wpłynęły 3 oferty). Przeprowadzono kolejne postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło pod koniec marca 2019 r. po zwiększeniu środków na zadaniu o 130 tys. zł. (decyzja radnych na sesji RMK). Wybrano ofertę złożoną przez Zakład Usługowo-Handlowy „AGROMAX” - Wola Podłężna. Wykonawca zaoferował wartość zadania w wysokości 589.767,78 zł brutto. Umowny termin realizacji : do 19 sierpnia br. Prace związane z wykonaniem placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami przy Przedszkolu Nr 32 przy ul. Przemysłowej 7 zakończono 2 sierpnia 2019 roku. W ramach zadania na placu zabaw wykonano:

1) elementy chodników i placów
2) nawierzchnie: żwirowe, piaskowe, poliuretanowe wokół 2 piaskownic, placu zabaw, pod fontanną posadzkową
3) ścieżkę sensoryczną o nawierzchniach:
• z kostki kamiennej
• z mączki ceglanej
• z grysu bazaltowego
• z otoczaków
• z kory
• z belek drewnianych układanych podłużnie i poprzecznie,
• z płyt drewnianych
• z kamieni polnych
4) terenowy tor przeszkód
5) zjazd linowy
6) urządzenia zabawowe /po 1 szt./ :
• karuzela z kierownicą
• zestaw integracyjny z panelami zabawowymi
• piaskownica sześciokątna z siedziskami
• piaskownica integracyjna
• kiwak - skuter śnieżny
• karuzela - kubełek
• kiwak - zebra
• trampolina wbudowana
• kiwak - tandem kogut,
• huśtawka - ważka z oparciami
• huśtawka podwójna wahadłowa mix
• huśtawka - bocianie gniazdo

7) roboty wykończeniowe – furtka i brama wejściowa, ławki parkowe – 6 szt., kosze na śmieci- 4 szt., tablica z regulaminem – 1 szt.
8) w ramach robót elektrycznych: monitoring zewnętrzny, instalacja domofonowa
9) w ramach robót sanitarnych: przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji deszczowej, instalacja fontanny posadzkowej.
Kwota zaplanowana w ramach KBO: 500 000,00 zł, Wydatkowana:589 767,78 zł

Ścieżka doświadczeń nad jeziorkiem

20190726 205306

Zadanie pn.: „Ścieżka doświadczeń nad jeziorkiem Zatorze” zostało wybrane w 2018 roku w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego - realizacja w 2019 roku. W wyniku publicznego konkursu ofert wybrano ofertę złożoną przez Firmę Park Edukacyjny "Interakcja" Sp. z o. o , 43-300 Bielsko Biała , ul. Straconki 58/2. Wykonawca zaoferował wartość zadania w wysokości 98 799,75 zł. Zakres wykonania zadania obejmował: zakup wraz z montażem 7 szt. urządzeń edukacyjnych, tj.; armata powietrzna 1 szt., Lustra oddzielone przerwami 1 szt., tarcze optyczne 2 szt., kołyska Newtona 1 szt., telefon akustyczny 1 szt., Wir wodny 1 szt., + 7 szt. tablic informacyjnych + 1 szt. tablica z regulaminem na terenie Miasta Konina ul. Paderewskiego. Zadania (zgodnie z umową) zakończono, a odbiór zadania odbył się 26.07.2019 rok.
Kwota zaplanowana w ramach KBO: 99 999,00 zł, Wydatkowana: 98 799,75 zł

Kontenery dla zwierząt w schronisku

zdjęcie nr 1 Copy

Zadanie pn .: ,,Kwarantanna i pomieszczenie dla kociąt i szczeniąt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt” zostało wybrane w 2018 roku w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego - realizacja w 2019.
W związku z tym, że w schronisku panuje bardzo duże skupisko zwierząt, młode psy i koty są bardzo podatne na choroby zakaźne. W trosce o ich zdrowie oraz życie zakupiono i zamontowano dwa kontenery służące odizolowaniu ich od zwierząt dorosłych za kwotę 46 000,00 zł
Kwota zaplanowana w ramach KBO: 40 000,00 zł, Wydatkowana: 46 000,00 zł

Dostawa narzędzi hydraulicznych dla OSP Cukrownia Gosławic

DSCF2351 Copy

Zadanie wybrane w 2018 roku w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego - zrealizowane w 2019 roku. W wyniku publicznego konkursu ofert wybrano ofertę złożoną przez Fire-Max Sp. z o.o. z siedzibą Al. Jerozolimskie 224, 02-245 Warszawa zł. na kwotę 52 500,00 brutto (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100) i udzielającą gwarancji na 60 miesięcy jako najkorzystniejszą spośród ofert ważnych, tj. spełniających wymagania i warunki zamawiającego. Narzędzia hydrauliczne wraz z osprzętem zostały dostarczone do Jednostki OSP Cukrownia Gosławice w Koninie w dn. 06.06.2019 r. Łączna kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 52 500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100). Podczas odbioru sprzętu sporządzono protokół odbioru. Łącznie zakupiono:
1. Agregat P635 SG 1 szt.
2. Nożyce S788 1 szt.
3. Rozpieracz SP555 1 szt.
4. Rozpieracz ramieniowy
R 422 1 szt.
5. Waż przedłużający 10 m 2 szt.
6. Podpory PT 1200 2 szt.
7. Schodek z klinem 3 szt.
8. LRS-C Wspornik progowy 1 szt.
9. Przecinak do szyb: WSC1 + wybijak 1 szt.
10. Mata- stanowisko narzędzi 1 szt.

Kwota zaplanowana w ramach KBO: 99 500,00 zł, Wydatkowano: 52 500,00 zł.