Pomoc i opieka nad bezdomnymi zwierzętami

budki

W ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego wykonano: zabiegi kastracyjne, sterylizację kotów wolno żyjących, leczenie kotów wolno żyjących oraz zakupiono karmę bytową dla kotów wolno żyjących, budy dla kotów oraz torbę transportową.
Kwota zaplanowana w ramach KBO: 50 000,00 zł, Wydatkowano: 50 000,00 zł