Odbudowa fontanny w Parku im. Fryderyka Chopina

Wykonano fontannę typu ogrodowego z konglomeratu mielonego piaskowca naturalnego, kruszyw piaskowych oraz spoiw mineralnych o średnicy zewnętrznej bortnicy 6,0 m. Fontannę wyposażono w pompę przemysłową z koszem ssawnym, zestawem dyszy tryskowej oraz kabel zasilający w celu podłączenia do przyłącza energetycznego. Dodatkowo wyposażono w filtr oraz zabezpieczono kratą rewizyjną. Wykonano przyłącza: wodociągowe i kanalizacji sanitarnej. Całkowity koszt zadania wynosi : 107 871,00 zł.Koszt zadania z wniosku KBO : 60 000,00 zł.