Rewitalizacja stawu i okolicy w Parku Miejskim

Zakres zadania jaki został wykonany obejmował: opracowanie dokumentacji projektowej i zgłoszenia budowy do obiektów . Wykonanie robót niewymagających pozwolenia na budowę. Przeprowadzono zapytanie cenowe na roboty budowlane. Wykonano: odmulanie stawu - warstwa 40 cm., profilację i naprawę ukształtowania istniejących skarp stawu, wyspy oraz ich umocnienie w postaci pasów darniny oraz obsiewu. Montaż bramy wjazdowej, odmalowanie istniejących schronisk dla zwierząt. Ogólne prace porządkowe terenu. Kwota zaplanowana w ramach KBO- 99.999,00 zł – wydatkowano- 97.763,00 zł. .