Doposażenie zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej

Miejska Biblioteka Publiczna w ramach tego projektu otrzymała 75000 zł. Najwyższą kwotę 30 000,00 zł przeznaczono na wzbogacenie księgozbioru i zakup sprzętu dla Wypożyczali Książek Mówionych i Zbiorów Muzycznych. Zakupiono 791 audiobooków i 8 czytników e-booków.
Wypożyczalnia Główna przy wyborze tytułów kierowała się w dużej mierze oczekiwaniami czytelników. Dzięki specjalnemu formularzowi na stronie internetowej biblioteki „Zaproponuj książkę” czytelnicy mają możliwość współtworzenia bibliotecznego księgozbioru.
Wypożyczalnia Główna z Czytelnią Książki i Prasy - zakup 620 woluminów nowości wydawniczych.
Czytelnia Książki i Prasy kupiła łącznie 227 nowości wzbogacając głównie takie działy jak: Technika, Medycyna, Prawo, Malarstwo, Językoznawstwo czy Historia i Kultura Żydowska.
Filia dla Dzieci i Młodzieży kupiła 447 książek a Filia Starówka wzbogaciła swój księgozbiór o 475 nowości wydawniczych.
Łącznie dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zakupiono 791 audiobooków, 8 czytników e-booków oraz 1542 nowe książki.

Zakładany koszt to: 75 000,00 zł
Koszt realizacji: 74.883,56 zł.