Konińskie Centrum Edukacji Cyfrowej

Centrum Edukacji Cyfrowej im. Jana Zemełki powstało w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie. Przeprowadzono remont pomieszczenia, do którego zakupiono meble i zaopatrzono Centrum w niezbędny do działalności sprzęt. Nauka odbywać się będzie w małych grupach. Każdy uczestnik będzie miał do dyspozycji komputer wyposażony w niezbędne programy komputerowe, a wykład wspomagany będzie prezentacjami emitowanymi za pośrednictwem tablicy interaktywnej.

Zakładany koszt: 71.500,00 zł

Koszt realizacji: 71.499,15 zł