Odmalujmy Konin

Murale wykonano na budynkach i obiektach znajdujących się na terenie miasta Konina i będących ich własnością. Między innymi na budynku położonym przy Amfiteatrze( parking) Amfiteatralna ściana, tunel, przejście do MDK ściana budynku Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie. Kwota zaplanowana w ramach KBO: 37.000,00 zł – wydatkowano – 34.000,00 zł.